Team

Ett engagerat team med infrastruktur-specialister

Vårt team har mer än 200 års samlad erfarenhet av att investera i, äga och utveckla infrastruktur i partnerskap med offentliga och privata aktörer. Vårt investeringsteam har stor kunskap inom energi, transport, telekom och social infrastruktur och finns i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.

Vi är stolta att vi är certifierade av Great place to work.
November 2023 - November 2024.

Vårt team

Ann Halvarsson

Finance Manager
ann.halvarsson@infranode.se
+46 70 914 64 35

Ann har tio års erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Innan hon anslöt sig till Infranode arbetade hon som Controller på Unibail-Rodamco-Westfield, ett internationellt fastighetsbolag med fokus på investeringar i kommersiella fastigheter.

Där ansvarade hon för att ta fram budget, prognos och uppföljning av serviceavgifter och capex för bolagets köpcentrum inom Norden. Tidigare arbetade hon på KPMG som redovisningskonsult.

Ann började sin yrkeskarriär som ekonomiassistent på mySafety AB, en ledande internationell företagsgrupp inom daglig säkerhet och försäkringstjänster.
Ann har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Ann har thailändska som modersmål och talar svenska och engelska flytande.

Carl Johansson

Investment Manager
carl.johansson@infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl är Investment Manager i Infranodes investeringsteam. Innan han började på Infranode arbetade Carl på Newsec Infra, där han deltog i ett antal M&A- och projektfinansieringstransaktioner inom förnybar energi, främst storskalig landbaserad vindkraft, i Norden.

Efter sin examen 2017 började Carl på PwC:s avdelning för corporate finance-rådgivning inom infrastruktur, och under sin studietid arbetade han som analytiker på Infranode och genomförde ett internship på en M&A-boutique i Stockholm.

Carl har en masterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet. I studierna ingick en utbytestermin vid St Gallens universitet i Schweiz. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Carl-Emil Lindholm

Partner and Head of Investment Management
carl-emil.lindholm@infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil är Partner med ansvar för Infranodes Investeringsteam och har gedigen erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. Sedan han började på Infranode har han deltagit i flera transaktioner inom infrastrukturområdet, såväl i Norden som i Storbritannien.

Han var projektansvarig för investeringen Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS samt den ursprungliga och efterföljande investeringen i Eneo Navitas.Tillsammans med Christian Doglia ansvarade han för transaktionen vid AMFs förvärv av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde, en affär värd 240 miljoner pund. De bistod också med kommersiell och juridisk rådgivning i samband med AMFs investering på 300 miljoner pund i brittiska Green Investment Bank’s Offshore Wind Fund.

Carl-Emil sitter som ledamot i bolagsstyrelserna för Akershus Energi Varme AS, Omsorgsbolig Holding AS, Eneo Navitas AB och Infranode Energi AB (Infranodes holdingbolag Skånska Energi).

Carl-Emils transaktionsarbete fokuseras till största delen på Sverige.

Innan han kom till Infranode arbetade han på statliga Vattenfalls M&A-avdelning. På Vattenfall, där han började direkt efter sin examen, hade han flera olika befattningar på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm och vid produktionsdivisionen i Berlin innan han började på M&A-avdelningen i Stockholm. På Vattenfall arbetade han med både förvärv och avyttringar inom områdena distribution, värme och vattenkraft, samt havs- och landbaserad vindkraft.

Carl-Emil har en kandidatexamen inom ekonomi, redovisning och ekonomistyrning, samt en magisterexamen inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. I studierna ingick en utbytestermin vid Macquarie University i Sydney. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i tyska.

Christian Doglia

Founding Partner and CEO
christian@infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian är en av grundarna bakom Infranode och företagets CEO. Han sköter företagets dagliga verksamhet och är inblandad i alla delar av Infranodes verksamhet, med särskilt fokus på investerings- och kapitalförvaltningsbeslut, ledarskap, företagskultur, rekrytering och kapitalanskaffning.

Han har mer än 20 års erfarenhet från infrastruktursektorn och internationell erfarenhet inom kreditstrukturering, företagsfinansiering och affärsutveckling i en rad europeiska jurisdiktioner. 

Christian sitter som ledamot i Infranodes styrelse. Före grundandet av Infranode var Christian senior rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit), där han var med och ledde uppbyggnaden av SEIF, en exportinriktad infrastrukturfond. Han har också varit ansvarig för affärsutveckling och juridiska frågor vid det svenska mjukvaruföretaget IBS. Innan han flyttade till Sverige var han under 2009 och 2010 en av grundarna av Arcadium Infrastructure, en satsning för att lansera en långsiktig skuldfond med inriktning på infrastruktur, värd 2 miljarder euro. Mellan 2001 och 2009 arbetade Christian i det europeiska infrastrukturteamet hos kreditförsäkringsbolaget FSA, där han byggde upp banbrytande finansieringslösningar inom infrastruktur och kommunal sektor.

Förutom att leda FSA:s verksamhet i Italien, deltog han i en mängd projektfinansieringstransaktioner i europeiska länder, däribland Storbritannien, Frankrike, Spanien och de nordiska länderna. Han inledde karriären som kundansvarig vid Global Financial Risk Practice-avdelningen på Willis Ltds Londonkontor, där hans främsta ansvarsområde var förvaltning av försäkrings- och återförsäkringslösningar specifikt riktade mot italienska banker.

Christian har en examen från Bocconiuniversitetet i Milano, med inriktning mot finansiella marknader och institutioner. Han har senare studerat vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam och London Business School. Christian har italienska som modersmål och talar engelska och slovenska flytande. Utöver detta har han goda kunskaper i svenska och franska.

Cornelia Böttiger

Communications Manager
cornelia.bottiger@infranode.se
+46 73 515 41 06

Cornelia ansvarar för Infranodes interna och externa kommunikation med fokus på att bygga och stärka företagets anseende. Hon har över 10 års erfarenhet av kommunikations- och varumärkesarbete, inklusive event och projektledning, med en särskild inriktning på samhällsaktörer och samhällskritiska frågor.

Innan hon började på Infranode 2023, arbetade Cornelia som Global Head of Communications på vårdbolaget Kry där hon ingick i den utökade ledningsgruppen. Dessförinnan jobbade hon som kommunikationskonsult för en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer, Gullers Grupp. Hon har bland annat erfarenhet av att driva stora PR- och kommunikationsprojekt, arbeta med policyprocesser, kommunikation i kapitalanskaffningsrundor samt kriskommunikation.

Cornelia har en internationell master i Statskunskap och en kandidatexamen i Strategisk kommunikation. Hon har även en bakgrund inom sjöfart och har tidigare studerat företagsekonomi och franska. Cornelia har skrivit båda sina akademiska uppsatser inom ämnet urban utveckling och hållbarhet. Hon har svenska som modersmål och pratar flytande engelska.

Daniel Oxholm

Investment Manager
daniel.oxholm@infranode.dk
+45 25 60 80 45

Daniel börjande på Infranode i april 2022. Dessförinnan arbetade han i sex år på Nykredit Advisory, en lokal M&A-rådgivare med tydlig fokus på energi och infrastruktur.

Daniel har hjälpt både lokala och internationella investerare med rådgivning, liksom de flesta stora energibolag som är intresserade av energi- och infrastrukturinvesteringar i Danmark.

Daniel har också arbetat på Catella Corporate Finance, en paneuropeisk fastighetsrådgivare, där han fokuserade på större transaktioner i Danmark.

Daniel har en masterexamen i ekonomi och strategisk ledning och en kandidatexamen i nationalekonomi och företagsekonomi från Copenhagen Business School. Daniel har danska som modersmål och är baserad i Köpenhamn.

Erik Botnevik

Partner and Head of Investments Norway
erik.botnevik@infranode.no
+47 915 55 058

Erik, som kom till företaget i januari 2018, är Director och ansvarar för Infranodes verksamhet i Norge och för området digital infrastruktur.

Han har över 19 års erfarenhet av transaktions- och affärsutveckling, inklusive ledande befattningar inom Telenor Group där han var chef för koncernens team för global investeringsstrategi och portföljutveckling.

Erik har över 10 års erfarenhet som transaktionsrådgivare inom norsk telekom, energi och infrastruktur åt ledande investmentbanker som ABN AMRO, Citi och SEB. På SEB Corporate Finance i Oslo var han chef för nordisk telekområdgivning och hanterade norsk infrastruktur.

Erik Botnevik har en kandidatexamen från London School of Economics och en magisterexamen från Cass Business School. Han är norsk medborgare och baserad i Oslo.

Evelina Radgren

Head of Investor Relations
evelina.radgren@infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina ansvarar för investerarrelationer och fondresning på Infranode. Hon har erfarenhet från finansbranschen, både som Investment Associate på Infranode och som Senior Associate i Grant Thorntons transaktionsrådgivningsgrupp.

Evelina började på Infranode som Investment Associate 2019. Utöver fokuset på investerarrelationer arbetar Evelina även aktivt med ESG-relaterade frågor på Infranode.

Evelina har en master och kandidatexamen i redovisning, värdering och ekonomistyrning från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tillbringat en termin som utbytesstudent vid University of Texas i Austin, McCombs School of Business. Evelina inledde sin karriär med praktikplatser hos Investor och Carnegie Investment Bank i Stockholm parallellt med sina studier. På Investor arbetade Evelina med Investors portfölj av onoterade investeringar inom Patricia Industries. På Carnegie arbetade Evelina med både privata och offentliga företag. Evelina har svenska som modersmål och talar flytande engelska.

Farid Mountassir

Investment Analyst
farid.mountassir@infranode.fi
+358 409 673 995

Farid är Investment Analyst hos Infranode och har tidigare arbetat inom energisektorn. Innan Farid började på Infranode 2022 arbetade han med försäljning av energi- och försörjningstjänster och kommersiell utveckling av energiprojekt inom industri- och fjärrvärmesektorn på Adven.

Farid har också erfarenhet av M&A inom energi och infrastruktur samt av kapitalrådgivning från sitt internship på DNB. Farid har en civilingenjörsexamen från Åby Akademi och håller för närvarande på att ta ytterligare en examen i finans och investeringar vid Hanken Svenska handelshögskolan.
Farid har svenska som modersmål, talar engelska, finska och marockansk arabiska flytande och har grundläggande färdigheter i franska och portugisiska.

Jasmin Kotivuori

Investor Relations Director
jasmin.kotivuori@infranode.fi
+358 44 493 42 43

Jasmin är Investor Relations Director i Infranode-teamet, med närmare sex års erfarenhet av infrastrukturförvaltning. På Infranode arbetar hon med investerarrelationer och kapitalanskaffning.

Jasmin har en internationell bakgrund med relevant erfarenhet från London och Norden. Innan hon började på Infranode 2022 arbetade hon som Investor Relations Manager på Taaleri Energia i Helsingfors. Tidigare har Jasmin även jobbat närmare sju år i London, varav fyra på Foresight Group, där hon var Senior Business Development Manager.

Jasmin inledde sin yrkesbana på Bloomberg LP, där hon arbetade med institutionella investerare i Finland och Island.
Jasmin har en kandidatexamen i företagande och ledning från brittiska University of Exeter. 2019 blev hon dessutom CAIA-certifierad (Chartered Alternative Investment Analyst).

Jasmin har finska som modersmål och talar flytande engelska.

Joel Löfroth

Head of Investments Sweden
joel.lofroth@infranode.se
+46 72 540 7175

Joel är Director och ansvarar för Infranodes svenska investeringsverksamhet. Joel började på Infranode 2017 och har ca 10 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar.

Sedan Joel började på Infranode har han deltagit och lett flera av Infranodes infrastrukturinvesteringar så som Vandel III, Yilport Sweden och Oslo, Skånska Energi, Loiste m.fl.

Joel jobbade tidigare med affärsutveckling och M&A på Ellevio (före detta Fortum Distribution Sweden) samt i Royal Bank of Scotlands (RBS) Nordic Coverage team.

Joel har en masterexamen i nationalekonomi från University of Warwick och en bachelorexamen från Åbo Akademi i Finland.

Johan Medin

Investment Director
johan.medin@infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan är Investment Director och kom till Infranode 2017. Han har sammanlagt över fem års erfarenhet av arbete med M&A-transaktioner.

På Infranode arbetar Johan främst med transaktioner inom social infrastruktur och var med i det team som hanterade förvärvet av Omsorgsbolig.Han var också en del av teamet bakom förvärvet av Oslofjord Varme. Förutom det transaktionsrelaterade arbetet är han också delaktig i företagets satsningar på att skapa affärer inom området social infrastruktur.

Innan Johan började på Infranode arbetade han i tre år med Investment Banking på Nordea i Stockholm, där han deltog i ett antal M&A-transaktioner och börsintroduktioner inom olika branscher.

Johan innehar en masterexamen i ekonomi och juridik från Handelshögskolan i Göteborg. Under sina studieår arbetade han deltid på Sjätte AP-fonden i Göteborg och har även erfarenhet från internships inom Investment Banking på Barclays i London samt Carnegie i Stockholm. Han har även studerat en utbytestermin vid Bocconiuniversitetet i Milano. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Johan Tiselius

Head of Sustainability
johan.tiselius@infranode.se
+46 70 495 1648

Johan är Head of Sustainability på Infranode och har över 8 års erfarenhet av inom infrastrukturinvesteringar och M&A rådgivning. Under hans tid på Infranode har han deltagit i ett flertal processer och transaktioner i Norden.

Som Head of Sustainability är Johan ansvarig för Infranode övergripande hållbarhetsstrategi men jobbar även med transaktioner och affärsutveckling i Norden med ett särksilt fokus på förnybar energi och omställningsinvesteringar. Johan är styrelseordförande i Alight II AB där han varit aktiv som styrelseledamot sedan 2017.

Johan kom till Infranode från Citigroups nordiska Investment Banking-avdelning där han arbetade med svenska och internationella förvärv, avyttringar och private placements inom olika branscher.

Johan har en MSc i Finance and Strategic Management från Copenhagen Business School med en utbytestermin på Singapore Management University. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Julia Cronholm Andersdotri

Office Coordinator
Julia.Cronholm@infranode.se
+46 709 14 65 67

Julia som anslöt till Infranode i april 2022, arbetar som Office Coordinator. Hennes huvudsakliga arbetsområden är att se till en välfungerande kontorsmiljö och koordinera event.

Hon har över 10 års erfarenhet av rollen som koordinator och har tidigare haft ansvar för receptionister, butikschefer och jobbat som handläggare inom fakturabelåning.

Julia har svenska som modersmål och talar flytande engelska.

Julia Holm Kosulko

Senior Sustainability Manager
julia.kosulko@infranode.se
+46 70 639 8468

Julia är Senior Sustainability Manager samt Operations Manager inom inom kapitalförvaltningsgruppen på Infranode, med nio års erfarenhet som kommersiell konsult inom energibranschen. Julia började på Infranode i juni 2021.

Innan hon började på Infranode arbetade Julia på Sweco och Pöyry (nu AFRY). Hon har arbetat med ett brett spektrum av förnybar energiteknik, med ett fokus och kärnkompetens inom fjärrvärme och energieffektivitet. Inom dessa områden genomförde Julia marknads- och kommersiell analys, byggde affärsplaner och kommersiella modeller, utförde kvalitativa och kvantitativa analyser.

De senaste sex åren arbetade Julia som kommersiell konsult, och senare som kommersiellt ansvarig för utvärderingar av due diligence – infrastrukturer för M&As i Norden och Baltikum. Julias specialitet har varit volymestimat, prisstrategi, kontrakt och upphandlingsanalys. Julia ansvarade för analysens integritet och ett helhetsgrepp vid bedömning av nuvarande affärsportfölj, samt bygger evidensbaserade framtidsutsikter och initiativ för ytterligare värdeskapning.

Julia har en magisterexamen i maskinteknik från Kiev University of Construction and Architecture med specialisering inom värme och ventilation. Julia har också motsvarande MSc utbildning från Royal Institute of Technology (KTH) och Chalmers med fokus på strategiska utvärderingar inom energiområdet. Julia har även studerat kurser inom finans, kommunikation och ledarskap.

Julias modersmål är ukrainska och hon talar också flytande engelska, svenska och ryska.

Jussi Kärnä

Senior Manager, Asset Management
jussi.karna@infranode.fi
+358 407 389 130

Jussi är Senior Operations Manager i Infranodes kapitalförvaltningsteam och har över tio års erfarenhet från olika roller inom energiindustrin. Jussi började på Infranode 2022. Dessförinnan arbetade han på Fortum där han inledde sin yrkeskarriär inom företaget i koncernens investerings- och portföljanalysteam.

Jussis ansvarsområden var investeringsanalys inom affärsenheterna fjärrvärme och fjärrkyla samt avfallshantering, och han arbetade även med andra strategiska investeringsprojekt i Fortums olika produktionstekniker. Förutom att arbeta för att förbättra den helägda verksamheten, stöttade Jussi ledningen av de fjärrvärmebolag som Fortum var delägare i. Innan han lämnade Fortum arbetade han slutligen på Fortumkoncernens strategiska projektledningskontor (PMO) med att säkerställa uppfyllandet av det mål som tillkännagavs under Fortums kapitalmarknadsdag 2020 om värdeskapande på 100 miljoner euro per år i den transformativa initiativ-portföljen.

Utöver sin erfarenhet från Fortum har Jussi även innehaft befattningar som analytiker och mäklare vid ett handlarbord inom egen grossisthandel med el, där han handlade på börser och bilateralt med fysiska produkter samt analyserade den västeuropeiska elmarknaden. Jussi har även erfarenhet av att jobba som managementkonsult på Pöyry, där han arbetade på uppdrag av nordamerikanska kunder.

Jussi har en masterexamen i finans och investeringar från Rotterdam School of Management vid Erasmus University Rotterdam och en kandidatexamen från Helsingfors handelshögskola. Dessutom har han en Chartered Financial Analyst®-certifiering. Han har finska som modersmål och talar flytande engelska.

Karin Cakste

Group CFO
karin.cakste@infranode.se
+46 70 519 87 87

Karin är Group CFO för Infranode och har över 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar inom finans och private equity och har de senaste åren fokuserat alltmer på hållbara investeringar.

Hon började på Infranode 2023. Karin ingår i Infranodes ledningsgrupp och har förutom finansfunktionen fokus på att driva Infranodes tillväxtresa samt stödja övriga affärsfunktioner.

Innan Infranode arbetade Karin inom Private Equity som CFO på Summa Equity där hon ingick i ledningsgruppen och byggde upp finansfunktionen, samt var CEO för den reglerade AIF-förvaltaren. Dessförinnan var hon CFO på Litorina. Hon har deltagit i kapitalanskaffning både på Summa Equity och hos Litorina.
Förutom erfarenheterna från Private Equity har Karin arbetat hos PwC både som revisor och som managementkonsult och även varit Finance Manager och CFO.

Karin har en MSc i Business Administration, med inriktning mot Redovisning och Finansiering från Stockholm School of Economics. Hon har svenska som modersmål och talar flytande engelska.

Karin Nadal

Head of People & Culture
karin.nadal@infranode.se
+46 72 173 15 77

Karin är Head of People & Culture på Infranode. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom Human Resources från flertalet branscher.

Karin startade på Infranode 2023 och ansvarar för att både utveckla och implementera Infranode’s medarbetarstrategi.

Genom ett starkt fokus på företagskultur och medarbetarupplevelsen vill Infranode fortsätta att attrahera, utveckla och motivera medarbetare och nyckelkompetens för att säkra verksamhetens leveranser i enlighet med affärsplan.
Karin har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon inledde arbetslivet som Executive Search konsult med särskilt fokus på offentlig sektor samt tech-kompetenser. Därefter arbetade Karin på Deloittes HR-avdelning med ansvar för Rekrytering och Employer Branding.

De senaste 9 åren har Karin arbetat inom H&M koncernen i breda roller som HR Manager för två olika varumärken. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande

Katrin Salwén

General Counsel
katrin.salwen@areim.se
+46 730 49 00 86

Katrin Salwén har över 20 års erfarenhet som chefsjurist, juridisk chef samt från ledande internationella och svenska advokatbyråer.Katrin tillträdde som General Counsel på Infranode i slutet av maj 2022.

Nu senast kommer hon från en befattning som chefsjurist i Camfil-koncernen, där hon ansvarade för den juridiska funktionen hos detta världsledande företag inom renluftslösningar, som har 4 700 anställda i 33 länder.Innan dess var Katrin juridisk chef hos Keolis Sverige AB med 6 000 anställda, det största dotterbolaget i en fransk koncern inom transportindustrin med internationell närvaro och 60 000 anställda. Katrin har dessutom arbetat på ledande internationella och svenska fullserviceadvokatbyråer.

Katrin har svenska som modersmål, talar flytande engelska och har goda kunskaper i franska.

Leif Andersson

Founding Partner
leif@areim.se
+46 70 454 65 20

Leif är en av grundarna av Infranode och är bl.a. ledamot i Infranodes investeringskommitté. Leif har närmare 30 års erfarenhet från fastighets- och finanssektorn.

Han arbetade närmare 10 år på AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som chef för investeringar och lämnade företaget 2002 för att starta Areim, där han nu är arbetande styrelseledamot.Leifs karriär började på det börsnoterade företaget Paul Anderson Industrier i Västerås där han arbetade som analytiker och controller. 1994 började han på svenska AP-fondernas (1–3) fastighetsbolag där han efter en kort tid blev investeringschef, en befattning han hade fram till 2002.

2003 grundade Leif Areim, som nordisk operativ partner för Blackstone Groups fastighetsverksamhet. 2005 inledde Areim också ett samarbete med ING (idag CBRE GI) för att hjälpa dem att bygga upp deras nordiska fastighetsverksamhet. Leif var också en av tre grundare av JARL AM, byggherren bakom Stockholm Waterfront.

2007 startade Areim sin första fastighetsfond, med åtaganden till ett värde av 2,1 miljarder kronor från ATP, APG och GIC. 2012 startades den efterföljande fonden Areim II, med kapitalåtaganden på totalt ca 3 miljarder kronor från bland annat APG, GIC, AP4 och Allianz. Areim förvaltar idag fyra fonder med sammanlagda kapitalutfästelser på ca 18 miljarder kronor.

2002 var Leif en av initiativtagarna till den europeiska branschorganisation INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles), där han sedan satt i styrelsen i åtta år. Leif är sedan 2004 styrelseledamot i CA Fastigheter AB, en regional fastighetskoncern, där han sitter i den externa styrelsen.

Leif har en civilingenjörsexamen med inriktning mot byggnads- och fastighetsekonomi från KTH samt en EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson@infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenita har en gedigen bakgrund i serviceyrket och har arbetat som Office Manager/Service Manager på ledande reklambyråer sedan 2004.

Innan hon anslöt till Infranode hade Lenita bland annat personalansvar för receptionister, konferensvärdinnor och vaktmästare. Lenitas övergripande ansvar är att se till en välfungerande kontorsmiljö.

Lenita har svenska som modersmål och talar flytande engelska

Linnea Jansen

Director, Asset Management
linnea.jansen@infranode.no
+47 982 639 55

Linnea började i Infranodes kapitalförvaltningsteam i maj 2022. Innan Linnea kom till Infranode arbetade hon på Statkraft, det största elbolaget i Norge.

De sista åtta åren där arbetade hon i enheten för industriellt ägande, vilken ansvarar för Statkrafts ägande i andra norska elbolag. Hon har varit styrelseledamot och ordförande i revisionskommittéerna hos Agder Energi och Eviny samt styrelseledamot hos Lede (DSO). Hos Statkraft arbetade hon även med finansiell planering, riskhantering och interna revisioner. Hon har dessutom erfarenhet som konsult hos Econ Pöyry och Capgemini. Linnea utbildade sig vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, 2002) och vid Norska Handelshögskolan (magisterexamen i ekonomi, 2004). Hon är baserad i Oslo.

Markus Hassinen

Director and Country Manager Finland
markus.hassinen@infranode.fi
+358 40 159 0314

Markus började på Infranode i januari 2024 som verksamhetschef och landschef för Finland. Han har nästan 25 års internationell erfarenhet inom sektorn för energiinfrastruktur, vilket innefattar allt från strategi- och managementkonsultation till arbete på företag inom nyckelfärdiga kontrakt för kraftverk, bränsleförsörjning, energientreprenad för industrier och fastigheter samt fjärrvärme.

Under de senaste 15 åren har Markus haft olika chefsbefattningar, bland annat som CEO för Nevel-koncernen, ett företag som erbjuder avancerade infrastrukturlösningar. Innan Markus började på Infranode var han associerad partner hos McKinsey & Company. Markus har internationell erfarenhet från alla projektfaser inom investering samt drift och underhåll, och i att både skapa och genomföra strategier, leda förändringar, tillväxt och transaktioner för energiinfrastrukturer. Markus Hassinen har en magisterexamen från LUT-universitet i Finland. Han är finsk medborgare och baserad i Helsingfors.

Martin Ekström

Partner and Head of Asset Management
martin.ekstrom@infranode.se
+46 73 079 34 14

Martin har över 20 års internationell branscherfarenhet. Han tillträdde på Infranode som kapitalförvaltningschef under hösten 2020.

Innan han började på Infranode var han rådgivare i Nordic Capitals operationella team, där han arbetade tillsammans med portföljbolagens ledningsgrupper för att skapa värde och minska risker över hela portföljen. Dessutom har Martin innehaft ledande befattningar hos två av Nordic Capitals portföljbolag, som strategi- och affärsutvecklingsdirektör på den globala metallproducenten Luvata och mer nyligen som operativ chef för det skandinaviska modeföretaget Gina Tricot.

Martin inledde sin yrkesbana i USA på strategikonsultföretaget Applied Value. Under sina 10 år på företaget blev han så småningom chef för New York-kontoret och ledde stora kunduppdrag inom fordons- och vitvarubranschen. Martin har en Teknologie Doktorsexamen från Stanford där han doktorerade på teknikförvaltning inom projektbaserade branscher.

Han har även en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola, som omfattar stipendiatstudier vid École Polytechnique i Paris.

Han har svenska som modersmål, talar flytande engelska och har goda kunskaper i franska.

Mathilde Meier Mysen

Senior Investment Associate
mathilde.mysen@infranode.se
+46 709 61 76 27

Mathilde är Senior Investment Associate hos Infranode med tidigare erfarenhet inom företagsförvärvsbranschen. Innan Mathilde kom till Infranode 2021 arbetade hon som Senior Analyst i Transaction Diligence-teamet på EY:s Strategy and Transaction-avdelning i Stockholm.

Under åren hos EY gav hon finansiella råd till sina kunder både på köp- och säljsidan och inom olika branscher, däribland spel, gruvbrytning, SaaS, papper & förpackningar samt konstruktion.Mathilde har en M.Sc.-examen i Applied Economics & Finance från Copenhagen Business School där hon även avslutade en B.Sc.-examen i Economics and Business Administration. Under studietiden arbetade hon deltid på ekonomiavdelningen hos modeföretaget Designers Remix. Hon gjorde även en utbytestermin på Singapore Management University i Singapore. Mathildes modersmål är norska och hon talar flytande engelska.

Max Engardt

Senior Manager, Asset Management
max.engardt@infranode.se
+46 72 206 99 07

Max är Senior Manager på Infranode med gedigen erfarenhet som strategikonsult samt inom telekom-industrin. Max började på Infranode våren 2021.

Innan han började på Infranode arbetade Max på Telia Company, först som Management Associate, där han stöttade och arbetade nära ledningsgruppen och styrelsen. Här rapporterande Max till Telias VD samt chefen över VD-kontoret. Därefter var Max ansvarig för fiber-affären mot fastighetsägare i Sverige.

Max inledde sin karriär som strategikonsult på Accenture Strategy där han arbetade inom ett stort antal industrier såsom hälsa och sjukvård, telekom och byggindustrin. Hans funktionella fokus var digitalisering och teknologi-strategi.

Max har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med en specialisering inom diskret matematik och teoretisk datalogi.

Under sina studier spenderade Max en utbytestermin på Hong Kong University of Science and Technology och hade ett flertal läraruppdrag samt internships. Bland annat gjorde han ett internship för Atlas Copco i Hyderabad, Indien. Max har svenska som modersmål och talar flytande engelska.

Olof Domander

Valuation Associate
olof.domander@infranode.se
+46 72 963 53 47

Olof är en Valuation Associate på Infranode med över två års erfarenhet av finansiell modellering och värderingar.

Innan han började på Infranode 2022 arbetade Olof som aktieanalytiker på SEB med fokus på småbolagsaktier och tjänstebolag. Han har även tidigare arbetat inom Valuation Services på Grant Thornton, med fokus på värderingar för M&A, buyouts och finansiell modellering av derivat.

Olof har en M.Sc. i Business and Economics med finansinriktning från Linköpings universitet, hans studier inkluderar en utbytestermin vid University of Pittsburgh, PA. Olof tog examen 2020. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Petter Ledsaak

Investment Manager – Debt Lead
petter.ledsaak@infranode.no
+47 481 064 90

Petter började som Investment Associate på Infranode i mars 2022. Dessförinnan har han arbetat i över fem år på Citi. Hans senaste roll där var inom projekt- och infrastrukturfinansieringsteamet baserat i London, där hans fokus var skuldrådgivning, skuldplaceringar och utlåning till infrastrukturprojekt i Europa och Mellanöstern.

Han har även arbetat i Citis team för nordiska företag och investmentbanktjänster med bas i Köpenhamn. Innan Petter började på Citi arbetade han ett år för Pareto Securities i Köpenhamn.

Petter har en master i ekonomi och redovisning och en kandidatexamen i nationalekonomi och företagsekonomi från Copenhagen Business School. Petter har norska som modersmål och är baserad i Oslo.

Philip Ajina

Founding Partner
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip är en av grundarna bakom Infranode och företagets CIO. Som en av företagets ledare är han involverad i alla aspekter av Infranodes verksamhet, från kapitalanskaffning till att skapa och genomföra affärer, samt kapitalförvaltning.

Styrelseordförande för Infranode I Holding. Han övervakar den affärsskapande verksamheten och affärsutvecklingen och är röstberättigad medlem i investeringskommittén. Han har 12 års erfarenhet från infrastruktursektorn i Norden och sammanlagt 17 års erfarenhet av investeringar, företagsförvärv, affärsutveckling och affärsjuridik.

Philip sitter också i styrelserna för Eneo Navitas, Infranode Energi och Loiste Holding och är styrelsesuppleant i ElectriCity och Yilport Gävle Sweden.

Tiden före grundandet av Infranode var Philip senior rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit), där han utvärderade uppbyggnaden av en exportinriktad infrastrukturfond – Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en av grundarna av Flygplatsutveckling i Sverige AB, en satsning på att lansera ett svenskbaserat bolag med sikte på långsiktiga infrastrukturinvesteringar och förvaltning av flygplatser.

Mellan 2007 och 2012 var Philip chef för investeringar och projektutveckling i Nordic Airport Properties, ett av hittills få partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för utveckling och finansiering av infrastruktur i Sverige. Philips erfarenhet av partnerskap mellan offentliga och privata aktörer inom infrastruktur sträcker sig från drift och projektledning med ansvar för att skapa och genomföra affärer. Han var dessutom sekreterare i styrelsen.

Dessförinnan var Philip grundare och vd i ett mindre, nischat managementkonsultbolag som erbjöd tjänster relaterade till företagsförvärv. Philip började sin karriär 2002 som biträdande jurist i gruppen för företagsförvärv samt gruppen för bank- och finans på Mannheimer Swartling (MSA), en av Sveriges ledande advokatbyråer.

Philip har en jur.kand.-examen och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet (2002), innefattande studier vid NYU Stern School of Business, NYU School of Law och Bond University i Australien. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i tyska.

Pontus Berg

Investment Associate
pontus.berg@infranode.se
+46 70 604 10 56

Pontus är Investment Associate i Infranodes investeringsteam. Han har genom sin tidigare roll på Alecta Kapitalförvaltning erfarenhet från internationella infrastrukturinvesteringar. På Alecta arbetade Pontus med flertalet stora investeringar inom samhällskritisk infrastruktur, däribland fjärrvärme, digital infrastruktur samt förnybar energi, framförallt landbaserad vindkraft.

Pontus har en masterexamen i finans samt en kandidatexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Stockholm. Utöver detta har Pontus även studerat juridik på Uppsala Universitet.

Under sina studier på Handelshögskolan i Stockholm genomförde Pontus ett antal internships, bland annat på fastighetsfonden Areim, inom strategi- och aktieanalys på Söderberg & Partners samt inom finansiell analys på konsultfirman Deloitte. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Pontus Ferno, CFA

Valuation Director
pontus.ferno@infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus är ansvarig för värdering vid Infranode. Han har över sju års erfarenhet av finansiell analys, värdering samt modellering från roller vid investmentbanker, kreditvärderingsinstitut och värderingskonsulter.

Innan Infranode var Pontus del av Valuation & Modelling vid Deloitte i Sverige. Han har tidigare även arbetat som kreditanalytiker vid Deutsche Bank i Tyskland samt vid Moody’s Investors Service i Sverige.

Pontus har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet i Sverige och är CFA Charterholder. Han har arbetat eller studerat i Sverige, Frankrike, Tyskland och USA. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har mycket goda kunskaper i franska.

Rebecca Alnesjö

Senior Investment Associate
rebecca.alnesjo@infranode.se
+46 70 187 22 22

Rebecca är Senior Investment Analyst på Infranode och har flera års erfarenhet av transaktionsrådgivning. Innan Rebecca kom till Infranode 2021 så var hon en del av EYs Valuation, Modelling and Economics-avdelning i Stockholm, där hon arbetade med värdering och modellering primärt inom energisektorn.

Hon har även erfarenhet inom Financial Restructuring på EY. Rebecca har en M.Sc. in Business Administration major in Finance från Norwegian School of Economics med en utbytestermin på University of California, Berkeley samt en B.Sc. in Business and Economics från Linköpings Universitet med en utbytestermin på Nanyang Business School.

Under masterstudierna genomförde Rebeccca två internships på SEB inom dels Corporate Finance och dels Infrastructure and Project Debt Financing. Under sin kandidatexamen arbetade även Rebecca deltid på SEB i Linköping. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Richard Drougge

Senior Fund Controller and Finance Team Lead
richard.drougge@infranode.se
+46 70 820 48 65

Richard började på Infranode 2022. Richard har en bakgrund inom fastighetsbranschen och arbetat med nordiska tillgångar och internationella fondstrukturer som Senior Fund Controller i 3 år på NREP innan han började på Infranode.

Richard har även erfarenhet från att arbeta med M&A i Fastighetsgruppen inom Corporate Finance på PwC. Erfarenheten sträcker sig från försäljnings- och förvärvsmandat till due diligence-, värderings- och strategiuppdrag.

Richard har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med bygg- och fastighetsekonomi som inriktning

Samuli Kivipelto

Investment Manager
samuli.kivipelto@infranode.fi
+358 50 439 00 55

Samuli is an Investment Manager in Infranode’s investment team. Prior to joining Infranode in 2022, Samuli worked about five years as an investment banker at ICECAPITAL Securities in Helsinki, where he focused on energy and infrastructure sector M&A advisory.

Samuli has advised both local and international investors as well as energy and utility companies.
He has experience in numerous prominent M&A transactions and financing arrangements in Finland and elsewhere in the Nordic countries. Samuli has also previous experience in, for example, electricity market analysis at Fortum.

Samuli holds a M.Sc. and a B.Sc. in Industrial Management from University of Vaasa. He has also studied as an exchange student for a semester at the IÉSEG School of Management in Paris, focusing on finance studies. In addition, he has done additional studies in energy technology at LUT University. Samuli is a native Finnish speaker, he speaks fluent English and knows the basics of Swedish.

Silas Harbo

Head of Investments Denmark
silas.harbo@infranode.dk
+45 23 82 07 36

Silas anslöt sig till Infranode i november 2021 som chef och ansvarig för Infranodes verksamhet i Danmark.

Han har mer än 12 års erfarenhet av transaktioner och ekonomiska analyser inom energi och infrastruktur. Tidigare hade han en chefsposition på Nykredit Advisory, en lokal M&A-rådgivare som enbart verkar inom energi och infrastruktur, vilken han även var medgrundare till. För Nykredit har Silas gett rådgivning till de flesta stora energiföretag, danska pensionsfonder och internationella infrastrukturfonder som har tittat på infrastrukturinvesteringar i Danmark. Silas hade även det allmänna ansvaret för uppbyggnad och delning av kunskap inom energi och infrastruktur genom hela Nykredits erbjudanden och bredare organisation. Han var en del av affärsutvecklingsteamet som grundade ESG-rådgivningsenheten hos Nykredit, som stöttar stora företag i att höja sina ESG-betyg.

Före Nykredit arbetade Silas som chefskonsult på enheten för strategisk analys hos Dansk Energi och har betydande erfarenhet av att arbeta med många olika energisektorer och intressenter.

Silas Harbo har en Energy MBA från Columbia University och en magisterexamen i ekonomi från Köpenhamns universitet, något som även inkluderade studier vid London School of Economics och ISCTE Business School i Lissabon. Han är en före detta officer med 13 månaders tjänstgöring i Georgien och dansk medborgare baserad i Köpenhamn.

Sofia Holmberg

Business Analyst
sofia.holmberg@infranode.se
+46 70-932 96 66

Sofia började på Infranode i april 2023 som deras nya Business Analyst där hon är medlem i Finance-teamet samt jobbar nära Asset Management-teamet.

Sofia har tidigare arbetar på en kommunikaitonsbyrå med fokus på finansiell kommunikation samt som Executive Compensation Analyst på Willis Towers Watson.
Sofia har en M.Sc. i Nationalekonomi med inrikting mot finans från Linköpings universitet som inkluderade en utbytestermin på University of New South Wales, UNSW, i Sydney, Australien. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Sofia Sjerling

Investment Analyst
sofia.sjerling@infranode.se
+46 70 857 25 96

Sofia är Investment Analyst i Infranodes investeringsteam. Sofia inledde sin karriär som Investment Banking Analyst på Citi i London med fokus på sektorerna Teknologi, Media och Telekom och arbetade därefter på Citi i Stockholm med nordiska kunder.

Innan hon började på Infranode 2023 arbetade hon som strategikonsult på Accenture i Stockholm, med fokus på strategi kring digitalisering och ny teknologi.

Sofia har en masterexamen i finans samt en kandidatexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Stockholm. Under sina studieår genomförde Sofia ett antal internships, bland annat inom Debt Capital Markets och Leveraged Finance på DNB i Stockholm, Investment Banking på Handelsbanken i Stockholm och Investment Banking på Citi i London. Sofias modersmål är svenska och hon talar flytande engelska.

Omfattande erfarenhet och expertis med lokal närvaro

Expertis kring ägande och utveckling av de infrastrukturtillgångar som vi investerar i

Lokal närvaro i Norden med förståelse för de olika behoven, regleringarna och utmaningarna som varje land möter

Infranodes nätverk består av de absolut skickligaste experterna med erfarenhet från ledande positioner inom både offentliga och privata infrastrukturverksamheter

Med Infranodes nätverk och rådgivningsteamets kompetens genomförs ansvarsfulla investeringar för att förbättra och förädla infrastruktur till ett mer hållbart samhälle

Vårt nätverk av experter

Vårt nätverk består av framstående experter med lång erfarenhet från ledande roller inom både offentliga och privata infrastrukturverksamheter. De har lång erfarenhet av att samarbeta med politiker och institutionella investerare. Alla Infranodes rådgivare har god förståelse för de olika lokala behoven i de nordiska länderna.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har närmare 45 års erfarenhet inom den offentliga sektorn, som bland annat finansminister, riksdagsledamot och som generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är med i den svenska Infrastrukturkommissionen, är involverad i elområdet och har länge arbetat med hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå.

Allan började sin karriär som journalist innan hans fackliga engagemang inom IF Metall förde in honom på den politiska banan, som statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och riksdagsledamot. Allan var finansminister i Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering och ledamot i styrelsen för Sveriges Riksbank.

Åren 1995–2000 tjänstgjorde Allan som generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Allan har också varit ordförande för Sveriges Television och Lunds universitet. 2007 fick han i uppdrag av regeringen att leda förhandlingarna om ett svenskt värdskap för ESS. Slutligen har Allan anlitats som förhandlare i en rad olika projekt och varit medlem i ett flertal internationella kommissioner och rådgivande organ.

Allan är för närvarande involverad i svenska Infrastrukturkommissionen, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, senior rådgivare till Global Utmaning, en Stockholmsbaserad tankesmedja, samt medlem i Global Utmanings rådgivande grupp om klimat och energi.

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Anders är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har närmare 35 års erfarenhet från den nordiska energisektorn, inom bland annat eldistribution och värme, varav tio år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot i Svensk Energi.

Mellan 2006 och 2008 var Anders vd för E.ONs svenska elnätsverksamhet. 2008 utsågs han till chef för E.ONs nordiska verksamhet med ansvar för eldistribution, värme och gas, och tog plats i ledningsgruppen. Han gick vidare till en roll som vice koncernchef och medlem av den globala koncernledningen för E.ON Nordic, en befattning han innehade mellan 2010 och 2015.

Mellan 2003 och 2006 var Anders vd för teknik- och entreprenadbolaget ElektroSandberg AB (numera ONE Nordic AB), en ledande leverantör av totallösningar och service till energi- och tillverkningsindustrin, där han tidigare varit vice vd och haft olika ledande befattningar.

Anders har också ett förflutet som styrelseledamot i Svensk Energi (2006–2015, från 2011 som vice ordförande) och i den europeiska elindustrins intresseorganisation Eurelectric (2011–2015). Under perioden 2012–2015 satt han dessutom med i styrelsen för den Stockholmsbaserade tankesmedjan Global Utmaning.

Anders har en Executive MBA från Lunds universitet.

Göran Honga

Senior Advisor

Göran har haft en mångfacetterad karriär eftersom han har haft ledande befattningar både på bostadsbyggnadsföretag och inom den kommunala sektorn. Han verkade som kommundirektör och var utsedd till direktör för ett sjukvårdsdistrikt i Österbotten i Finland.

Hans engagemang inom den offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningen framhävs ytterligare av hans utnämningar till statligt organiserade arbetsgrupper och kommittéer, däribland den som spelade en central roll i förberedelserna inför den senaste hälso- och sjukvårdsreformen i Finland.
Göran är för närvarande styrelseordförande för Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK, där han bidrar med en stor mängd kunskap och expertis från både fastighetsbranschen och den offentliga förvaltningssektorn. Han har en masterexamen från civilingenjörsutbildningen vid Tekniska högskolan i Helsingfors.

Hannu Leskinen

Senior Advisor

Hannu har en lång och varierande yrkeskarriär bakom sig, som omfattar flera kommunala och statliga chefspositioner, där huvudinriktningen har legat på hälso- och sjukvårdssektorn sedan slutet av 1980-talet.

Under sin yrkesbana har Hannu samlat på sig stor erfarenhet och sakkunskap när det gäller att navigera genom den finska hälso- och sjukvårdens förvaltning och politik. Den sista formella roll han hade inom den kommunala hälso- och sjukvårdssektorn var som direktör för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. I denna befattning spelade han en viktig roll i att utforma hälso- och sjukvårdsreformen i Finland.

Hannu är styrelseledamot för Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK. Han har en masterexamen i samhällsvetenskap från Tammerfors universitet och en doktorsexamen i samhällsvetenskap och hälso- och sjukvårdsförvaltning från Kuopio universitet.

Krister Skålberg

Senior Advisor

Krister har en lång karriär med många roller inom digital infrastruktur i Norden. Han är en oberoende konsult med omfattande erfarenhet från teknik-, media- och telekomsektorn (TMT).

Krister har tillbringat stora delar av sin karriär i chefspositioner för börsnoterade bolag och som konsult inom transaktionsrådgivning och Management Consulting. Under de senaste fem åren har Krister byggt upp ett tekniskt team inom EY:s strategi- och transaktionstjänster i Norden. Han har även lett flera uppdrag inom strategiska och operativa områden, såsom IT/teknik-due diligence och kommersiell due diligence.
Krister har en master från Kungliga Tekniska Högskolan.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Lauri har mer än 30 års erfarenhet inom den nordiska energisektorn, varav mer än 10 år som VD för stora energibolag. Lauri har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och Vattenfall Finland.

Lauri har flera årtionden av erfarenhet och kunskap av att leda energiföretag och agerar som Infranodes rådgivare framförallt gällande energiinvesteringar i Finland. Före sina VD poster hade han olika befattningar med ökande ansvar inom energisektorn.

Förutom sina operativa uppdrag har Lauri haft ett antal styrelseuppdrag i energibolag både i Finland och Sverige. För närvarande sitter Lauri i styrelsen för Vantaan Energia Keski-Uusimaa, ett fjärrvärmeföretag som Infranode, Vantaan Energia och Keva förvärvade från Fortum under sommaren 2020.

Lauri är utbildad diplomingenjör och ekonomie magister.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Niels har mer än 40 års erfarenhet inom sjöfart, hamnar och logistik varav 17 år i olika vd-befattningar, senast som vd för Helsingborgs hamn (2013–2018). Under hans ledning lyckades hamnen göra en helomvändning och befästa sin position som Sveriges näst största containerhamn.

Niels mer än 35 år inom A.P. Møller-Mærsk-koncernen innefattade posteringar i Saudiarabien, Iran och Spanien, samt tre år i Chile som vd för de fem Mærskbolagen med verksamhet i landet.

Mellan åren 1990 och 1995 utvecklade han aktivt europeiska järnvägstransporter som vd för Mærsk-ägda Skandi A/S europeiska järnvägstransporter, med Ikea som största kund i Europa. Mellan 1995 och 1998 satt Niels på Mærsks huvudkontor som operativ chef för Mærsk Lines flotta av containerfartyg och medlem av den grupp som initierade dagens APM Terminals. Nya containerterminaler anlades i Salalah, Tanger och Bremerhaven, medan man i Italien och hamnar i Fjärran Östern etablerade joint venture-anläggningar.

Under 2008 mynnade en möjlighet ut i en position som vd för Cargo Service Holding A/S, som driver containerterminal och stuveriverksamhet i Århus och IT-logistikföretaget PicIt.

Niels har haft styrelseuppdrag i Norfolk Line BV, Mærsk Chiles bolag, samt i Salalah Port Services och Inport Intelligent Port Systems AB.

Han var till nyligen Danmarks honorärkonsul i Helsingborg.

Niels har en kandidatexamen från Copenhagen Business School och har genomgått senior management-program vid Insead och Stanford Business School.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som vd för tre energibolag. Under hans ledning fick ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, klartecken från finska regeringen och parlamentet att anlägga ett nytt kärnkraftverk i Finland.

I sin tidiga karriär arbetade Tapio för Teollisuuden Voima, där han innehade en rad olika befattningar med gradvis ökande ansvar. Sedan 2005 har han varit vd för tre finska energibolag. Två av dessa, Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima, är medelstora energibolag som till största del ägs av kommuner.

Som vd för Fennovoima ledde han framgångsrikt företagets kärnkraftverksprojekt under de första fem åren. Hans huvuduppdrag under denna fas var att få politiskt godkännande för den nya aktören och det tidigare oexploaterade området, en uppgift som krävde ovanligt omfattande insatser ifråga om kommunikation och hantering av berörda intressenter.

Tapio har utöver sina operativa uppdrag innehaft en rad styrelseuppdrag, främst i dotterbolag och bolag med nära anknytning till de företag där han suttit som vd.

Tapio har en teknologie magisterexamen i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Helsingfors, med kärn- och energiteknik samt energihushållning som huvudämnen. Han har även en MBA från samma universitet.

Ulrika Hasselgren

Senior Advisor

Ulrika Hasselgren är Senior Advisor till Infranode och medlem i Infranodes ESG-kommitté för att stötta ansvarsfull och effektiv tillämpning av hållbara metoder och processer i de olika delarna av verksamheten.

Ulrika har decennier av erfarenhet och kunskap om ansvarsfulla investeringar, ESG-förvaltning och ledarskap. 1999 grundade hon Ethix och utvecklade tillsammans med Sjunde AP-fonden en analysmodell och strategi för ansvarsfulla investeringar som kom att bli en standard i marknaden.

2015 såldes Ethix till amerikanska bolagsstyrningsjätten ISS och Ulrika klev in i ledningsgruppen och arbetade globalt tills hon 2018 rekryterades till Danske Bank i Köpenhamn som global chef för hållbara investeringar. Idag är Ulrika hållbarhetschef och styrelsearbetare i Coeli-Gruppen.

Som erfaren hållbarhetsexpert bidrar Ulrika till att fortsätta att utveckla de för Infranode så viktiga hållbarhetsfrågorna och stödjer ambitionen att vara den självklara, långsiktiga och ansvarsfulla ägaren av hållbar infrastruktur.

Ulrika Jardfeldt

Senior Advisor

Ulrika har lång och omfattande erfarenhet från energi- och fastighetsbranschen på både svensk och europeisk nivå. Hon var senast chef för Vattenfalls Business Area Heat i Europa.

Ulrika har även varit chef för fjärrvärmedistribution på E.ON, VD för Svensk Fjärrvärme AB (numera en del av Energiföretagen Sverige) och har erfarenhet från Regeringskansliet som sekreterare med ansvar för energi- och klimatfrågor på Näringsdepartementet. Ulrika representerar Infranode i Hafslund Olso Celsios styrelse.
Ulrika har en master i vatten- och miljöteknik från Uppsala Universitet.

Miljövänlig energi i Norge

Tillsammans med Akerhus fylkeskommun erbjuder vi hållbar uppvärmning och kyla i Osloregionen

Kontakta oss

Stockholm

Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm, Sweden

Se på karta

 

Helsinki

 Mikonkatu 6 C, FIN-00100 Helsinki, Finland

Se på karta

Köpenhamn

Bredgade 6, 1260 København, Danmark

Se på karta

 

Oslo

Haakon VII Gate 10, 0161 Oslo, Norge

Se på karta