Vid din sida över lång tid

Vi arbetar för en bättre infrastruktur idag och för kommande generationer

Ett engagerat team med infrastrukturspecialister

Vårt team har mer än 200 års samlad erfarenhet av att investera i, äga och utveckla infrastruktur i partnerskap med offentliga och privata aktörer. Vårt investeringsteam har stor kunskap inom energi, transport, telekom och social infrastruktur och finns i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi är Director och Nordic Utilities Lead för Infranodes verksamhet i Finland. Han har åtta års erfarenhet av investeringar och strategiprojekt inom energisektorn, social infrastruktur och offentlig-privat samverkan.

Aleksi har deltagit i flera högprofilerade transaktioner på den reglerade energimarknaden i Norden, både på köpsidan och på säljsidan, med ett ackumulerat transaktionsvärde överstigande 10 miljarder euro.

På Infranode har Aleksis fokus legat på transaktioner i Finland och Sverige.

Aleksi sitter som ledamot i bolagsstyrelserna för Loiste och Loiste Holding och är styrelseordförande i Varmalämmitys.

Innan Aleksi började på Infranode arbetade han som strategichef på Fortum Distribution i Sverige (numera Ellevio). Där var han ansvarig för M&A och strategiutveckling och djupt involverad i avyttringen av division Fortum Distribution. Innan han blev strategichef ledde Aleksi den grupp som ansvarade för långsiktig förvaltning av Fortum Distributions samtliga tillgångar i Finland, Norge och Sverige.

Aleksi började sin karriär på den nordiska investmentbanken Icecapitals Helsingforskontor. Där arbetade han med M&A och finansiell rådgivning med fokus på energisektorn, med uppdrag för såväl energibolag som internationella infrastrukturinvesterare. Han arbetade där med flera typer av energitillgångar såsom reglerad el- och gasnätsdistribution, värme, vattenkraft, LNG, vindkraft och andra förnybara energikällor.

Aleksi har en civilekonomexamen i ekonomi samt en civilingenjörsexamen med inriktning på energiteknik från Aaltouniversitetet i Helsingfors. Han har finska som modersmål och talar engelska och svenska flytande.

Ann Halvarsson

Financial Controller
ann.halvarsson(at)infranode.se
+46 70 914 64 35

Ann har tio års erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Innan hon anslöt sig till Infranode arbetade hon som Controller på Unibail-Rodamco-Westfield, ett internationellt fastighetsbolag med fokus på investeringar i kommersiella fastigheter.

Där ansvarade hon för att ta fram budget, prognos och uppföljning av serviceavgifter och capex för bolagets köpcentrum inom Norden. Tidigare arbetade hon på KPMG som redovisningskonsult.

Ann började sin yrkeskarriär som ekonomiassistent på mySafety AB, en ledande internationell företagsgrupp inom daglig säkerhet och försäkringstjänster.
Ann har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Ann har thailändska som modersmål och talar svenska och engelska flytande.

Carl Johansson

Investment Associate
carl.johansson(at)infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl är Investment Associate i Infranodes investeringsteam. Innan han började på Infranode arbetade Carl på Newsec Infra, där han deltog i ett antal M&A- och projektfinansieringstransaktioner inom förnybar energi, främst storskalig landbaserad vindkraft, i Norden.

Efter sin examen 2017 började Carl på PwC:s avdelning för corporate finance-rådgivning inom infrastruktur, och under sin studietid arbetade han som analytiker på Infranode och genomförde ett internship på en M&A-boutique i Stockholm.

Carl har en masterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet. I studierna ingick en utbytestermin vid St Gallens universitet i Schweiz. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Carl-Emil-Lindholm.jpg

Carl-Emil Lindholm

Director
Country Lead Sweden
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil är Director med ansvar för Infranodes verksamhet i Sverige och har sju års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. Sedan han började på Infranode har han deltagit i flera transaktioner inom infrastrukturområdet, såväl i Norden som i Storbritannien.

Han var projektansvarig för investeringen Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS samt den ursprungliga och efterföljande investeringen i Eneo Navitas.

Tillsammans med Christian Doglia ansvarade han för transaktionen vid AMFs förvärv av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde, en affär värd 240 miljoner pund. De bistod också med kommersiell och juridisk rådgivning i samband med AMFs investering på 300 miljoner pund i brittiska Green Investment Bank’s Offshore Wind Fund.

Carl-Emil sitter som ledamot i bolagsstyrelserna för Akershus Energi Varme AS, Omsorgsbolig Holding AS, Eneo Navitas AB och Infranode Energi AB (Infranodes holdingbolag Skånska Energi).

Carl-Emils transaktionsarbete fokuseras till största delen på Sverige.

Innan han kom till Infranode arbetade han på statliga Vattenfalls M&A-avdelning. På Vattenfall, där han började direkt efter sin examen, hade han flera olika befattningar på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm och vid produktionsdivisionen i Berlin innan han började på M&A-avdelningen i Stockholm. På Vattenfall arbetade han med både förvärv och avyttringar inom områdena distribution, värme och vattenkraft, samt havs- och landbaserad vindkraft.

Carl-Emil har en kandidatexamen inom ekonomi, redovisning och ekonomistyrning, samt en magisterexamen inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. I studierna ingick en utbytestermin vid Macquarie University i Sydney. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i tyska.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian är en av grundarna bakom Infranode och företagets CEO. Som en av företagets ledare är han involverad i alla aspekter av Infranodes verksamhet, från kapitalanskaffning till att skapa och genomföra affärer, samt kapitalförvaltning.

Christian är en av grundarna bakom Infranode och företagets CEO. Som en av företagets ledare är han involverad i alla aspekter av Infranodes verksamhet, från kapitalanskaffning till att skapa och genomföra affärer, samt kapitalförvaltning. Han har 17 års erfarenhet från infrastruktursektorn och sammanlagt 20 års internationell erfarenhet inom kreditstrukturering, företagsfinansiering och affärsutveckling i en rad europeiska jurisdiktioner.

Christian sitter som ledamot i bolagsstyrelserna för Infranode, Yilport Sweden och Eneo Solutions, och är observatör i styrelsen för Vasa Värme.

Tiden före grundandet av Infranode var Christian senior rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit), där han utvärderade uppbyggnaden av en exportinriktad infrastrukturfond – Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Han har också varit ansvarig för affärsutveckling och juridiska frågor vid det svenska mjukvaruföretaget IBS.

Innan han flyttade till Sverige var han under 2009 och 2010 en av grundarna av Arcadium Infrastructure, en satsning för att lansera en långsiktig skuldfond med inriktning på infrastruktur, värd 2 miljarder euro.

Mellan 2001 och 2009 hade Christian en ledande befattning i det europeiska infrastrukturteamet hos kreditförsäkringsbolaget FSA i London, där han var delaktig i flera banbrytande finansieringslösningar inom infrastruktur och kommunal sektor. Förutom att leda FSAs aktiviteter i Italien, deltog han i en mängd projektfinansieringstransaktioner i olika länder i Europa, däribland Storbritannien, Frankrike, Spanien och de nordiska länderna.

Han inledde karriären som kundansvarig vid Global Financial Risk Practice-avdelningen på Willis Ltds Londonkontor, där hans främsta ansvarsområde var förvaltning av försäkrings- och återförsäkringslösningar specifikt riktade mot italienska banker.

Han har en examen från Bocconiuniversitetet i Milano, med inriktning mot finansiella marknader och institutioner. Han har senare studerat vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam och London Business School. Han har italienska som modersmål och talar engelska och slovenska flytande. Utöver detta har han goda kunskaper i svenska och franska.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2018/02/Erik-Botnevik-2.jpg

Erik Botnevik

Director
Country Lead Norway
Sector Head Digital Infra
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik, som kom till företaget i januari 2018, är Director och ansvarar för Infranodes verksamhet i Norge och för området digital infrastruktur.

Han har över 19 års erfarenhet av transaktions- och affärsutveckling, inklusive ledande befattningar inom Telenor Group där han var chef för koncernens team för global investeringsstrategi och portföljutveckling.

Erik har över 10 års erfarenhet som transaktionsrådgivare inom norsk telekom, energi och infrastruktur åt ledande investmentbanker som ABN AMRO, Citi och SEB. På SEB Corporate Finance i Oslo var han chef för nordisk telekområdgivning och hanterade norsk infrastruktur.

Erik Botnevik har en kandidatexamen från London School of Economics och en magisterexamen från Cass Business School. Han är norsk medborgare och baserad i Oslo.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/10/Erika-Åslin.jpg

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erika har över 20 års erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Hon tillträdde som CFO på Infranode 2019. Erika inledde karriären som auktoriserad revisor i London och har sedan dess skaffat sig erfarenhet inom företagsfinansiering, finansiell rapportering, bolagsstyrning, riskhantering, skattefrågor och juridisk strukturering.

Innan hon anslöt till Infranode har Erika haft ledande ekonomibefattningar inom investment banking, fastighetsförvaltning och lånestrukturering.

Mellan 2007 och 2013 var Erika finanschef för JP Morgan i Sverige, dit hon kom för att bygga upp företagets investment banking-verksamhet i Stockholm, med ansvar för finansiell rapportering, HR, IT och bolagsstyrning

Erika har tidigare arbetat som CFO på Storskogen, ett svenskt investmentbolag, och som finansdirektör på Pelican Selfstorage, ett nordiskt fastighetsbolag, ägt av Washington State Investment Board. Innan hon återvände hem till Sverige var hon ekonomi- och redovisningschef hos Londonbaserade europeiska kreditspecialisterna MV Credit, där hon hade det övergripande ansvaret för ekonomiavdelningen.

Erika är auktoriserad revisor sedan 2002 och har en bachelorexamen (BSc (Hons)) i tillämpad redovisning från Oxford Brookes. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Evelina-Radgren_2.jpg

Evelina Radgren

Investor Relations
evelina.radgren(at)infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina ansvarar för investerarrelationer och fondresning på Infranode. Hon har erfarenhet från finansbranschen, både som Investment Associate på Infranode och som Senior Associate i Grant Thorntons transaktionsrådgivningsgrupp.

Evelina började på Infranode som Investment Associate 2019. Utöver fokuset på investerarrelationer arbetar Evelina även aktivt med ESG-relaterade frågor på Infranode.

Evelina har en master och kandidatexamen i redovisning, värdering och ekonomistyrning från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tillbringat en termin som utbytesstudent vid University of Texas i Austin, McCombs School of Business. Evelina inledde sin karriär med praktikplatser hos Investor och Carnegie Investment Bank i Stockholm parallellt med sina studier. På Investor arbetade Evelina med Investors portfölj av onoterade investeringar inom Patricia Industries. På Carnegie arbetade Evelina med både privata och offentliga företag. Evelina har svenska som modersmål och talar flytande engelska.

Joel Löfroth

Investment Manager
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel är Investment Manager på Infranode, med sex års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. Sedan han började på Infranode har han deltagit i flera transaktioner på det nordiska infrastrukturområdet, främst inom transportsektorn och reglerade energitillgångar.

Joels arbete med transaktioner och affärsetablering är främst inriktat mot den nordiska transportsektorn och reglerade bolag, med tillfälligt ansvar för Infranodes danska verksamhet.

Han projektledde investeringarna i Yilport Sweden och Skånska Energi AB och var delaktig i investeringen i Loiste Oy.

Joel sitter som ledamot i bolagsstyrelserna för Yilport Sweden, Infranode Energi AB (Infranodes holdingbolag för Skånska Energi) och Varmalämmitys Oy.

Joel jobbade tidigare med affärsutveckling och M&A på Ellevio (före detta Fortum Distribution Sweden), där han var djupt involverad i företagets refinansieringsprocess och implementerade en ”bolt-on”-strategi. Innan han började på Ellevio tillbringade Joel två år på Royal Bank of Scotland, där han ingick i bankens Nordic Coverage-team.

Joel har en masterexamen i ekonomi från University of Warwick och en bachelorexamen från Åbo Akademi i Finland som också innefattade ett utbytesår i USA. Under studierna genomförde Joel även två internships, det ena för ett mindre aktieanalysföretag i London och det andra som analytiker på ett managementkonsultbolag i Shanghai. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i finska.

Johan Medin

Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan är Investment Manager och kom till Infranode 2017. Han har sammanlagt över fem års erfarenhet av arbete med M&A-transaktioner.

På Infranode arbetar Johan främst med transaktioner inom social infrastruktur och var med i det team som hanterade förvärvet av Omsorgsbolig.

Han var också en del av teamet bakom förvärvet av Oslofjord Varme. Förutom det transaktionsrelaterade arbetet är han också delaktig i företagets satsningar på att skapa affärer inom området social infrastruktur.

Innan Johan började på Infranode arbetade han i tre år med Investment Banking på Nordea i Stockholm, där han deltog i ett antal M&A-transaktioner och börsintroduktioner inom olika branscher.

Johan innehar en masterexamen i ekonomi och juridik från Handelshögskolan i Göteborg. Under sina studieår arbetade han deltid på Sjätte AP-fonden i Göteborg och har även erfarenhet från internships inom Investment Banking på Barclays i London samt Carnegie i Stockholm. Han har även studerat en utbytestermin vid Bocconiuniversitetet i Milano. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Johan Tiselius

Investment and Sustainability Manager
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan är Investment Manager på Infranode och har över fem års erfarenhet av M&A-transaktioner. Sedan han kom till Infranode har han deltagit i flera processer och transaktioner i Norden.

Johan har en generell inriktning mot transaktioner och affärsutveckling i Norden, med ansvar för Infranodes ESG-relaterade verksamhet och han sitter som ordinarie medlem i styrelsen för Eneo Navitas AB samt som suppleant i styrelsen för ElectriCity.

Johan kom till Infranode från Citigroups nordiska Investment Banking-avdelning där han arbetade med svenska och internationella förvärv, avyttringar och private placements inom olika branscher.

Johan har en MSc i Finance and Strategic Management från Copenhagen Business School med en utbytestermin på Singapore Management University. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Leif Andersson

Founding Partner and chairman
of the investment committee
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif är en av grundarna av Infranode, sitter som ordförande i dess investeringskommitté och är ledamot i Infranodes styrelse. Leif har närmare 30 års erfarenhet från fastighets- och finanssektorn.

Han arbetade närmare 10 år på AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som chef för investeringar och lämnade företaget 2002 för att starta Areim, där han nu är arbetande styrelseledamot.

Leifs karriär började på det börsnoterade företaget Paul Anderson Industrier i Västerås där han arbetade som analytiker och controller. 1994 började han på svenska AP-fondernas (1–3) fastighetsbolag där han efter en kort tid blev investeringschef, en befattning han hade fram till 2002.

2003 grundade Leif Areim, som nordisk operativ partner för Blackstone Groups fastighetsverksamhet. 2005 inledde Areim också ett samarbete med ING (idag CBRE GI) för att hjälpa dem att bygga upp deras nordiska fastighetsverksamhet. Leif var också en av tre grundare av JARL AM, byggherren bakom Stockholm Waterfront.

2007 startade Areim sin första fastighetsfond, med åtaganden till ett värde av 2,1 miljarder kronor från ATP, APG och GIC. 2012 startades den efterföljande fonden Areim II, med kapitalåtaganden på totalt ca 3 miljarder kronor från bland annat APG, GIC, AP4 och Allianz. Areim förvaltar idag fyra fonder med sammanlagda kapitalutfästelser på ca 18 miljarder kronor.

2002 var Leif en av initiativtagarna till den europeiska branschorganisation INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles), där han sedan satt i styrelsen i åtta år. Leif är sedan 2004 styrelseledamot i CA Fastigheter AB, en regional fastighetskoncern, där han sitter i den externa styrelsen.

Leif har en civilingenjörsexamen med inriktning mot byggnads- och fastighetsekonomi från KTH samt en EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson(at)infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenita har en gedigen bakgrund i serviceyrket och har arbetat som Office Manager/Service Manager på ledande reklambyråer sedan 2004.

Innan hon anslöt till Infranode hade Lenita bland annat personalansvar för receptionister, konferensvärdinnor och vaktmästare. Lenitas övergripande ansvar är att se till en välfungerande kontorsmiljö.

Lenita har svenska som modersmål och talar flytande engelska

Martin Ekström

Head of Asset Management
martin.ekstrom(at)infranode.se
+46 73 079 34 14

Martin har över 20 års internationell branscherfarenhet. Han tillträdde på Infranode som kapitalförvaltningschef under hösten 2020.

Innan han började på Infranode var han rådgivare i Nordic Capitals operationella team, där han arbetade tillsammans med portföljbolagens ledningsgrupper för att skapa värde och minska risker över hela portföljen. Dessutom har Martin innehaft ledande befattningar hos två av Nordic Capitals portföljbolag, som strategi- och affärsutvecklingsdirektör på den globala metallproducenten Luvata och mer nyligen som operativ chef för det skandinaviska modeföretaget Gina Tricot.

Martin inledde sin yrkesbana i USA på strategikonsultföretaget Applied Value. Under sina 10 år på företaget blev han så småningom chef för New York-kontoret och ledde stora kunduppdrag inom fordons- och vitvarubranschen. Martin har en Teknologie Doktorsexamen från Stanford där han doktorerade på teknikförvaltning inom projektbaserade branscher.

Han har även en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola, som omfattar stipendiatstudier vid École Polytechnique i Paris.

Han har svenska som modersmål, talar flytande engelska och har goda kunskaper i franska.

Max Engardt

Operations Manager
max.engardt(at)infranode.se
+46 72 206 99 07

Max är Operations Manager inom kapitalförvaltningsgruppen på Infranode, med sju års erfarenhet som strategikonsult samt inom telekom-industrin. Max började på Infranode våren 2021.

Innan han började på Infranode arbetade Max på Telia Company, först som Management Associate, där han stöttade och arbetade nära ledningsgruppen och styrelsen. Här rapporterande Max till Telias VD samt chefen över VD-kontoret. Därefter var Max ansvarig för fiber-affären mot fastighetsägare i Sverige.

Max inledde sin karriär som strategikonsult på Accenture Strategy där han arbetade inom ett stort antal industrier såsom hälsa och sjukvård, telekom och byggindustrin. Hans funktionella fokus var digitalisering och teknologi-strategi.

Max har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med en specialisering inom diskret matematik och teoretisk datalogi.

Under sina studier spenderade Max en utbytestermin på Hong Kong University of Science and Technology och hade ett flertal läraruppdrag samt internships. Bland annat gjorde han ett internship för Atlas Copco i Hyderabad, Indien. Max har svenska som modersmål och talar flytande engelska.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Niikka-Liimatainen_2.jpg

Niikka Liimatainen

Investment Manager
Country Lead Finland
niikka.liimatainen(at)infranode.se
+358 45 166 3882

Niikka är Country Lead i Finland och Investment Manager i Infranodes investeringsteam sedan 2019. Niikka har tidigare jobbat inom investment banking i London och i Finland. Han har deltagit i ett antal M&A-transaktioner i olika branscher.

Efter sin examen 2016 kom Niikka till UBS Investment Bank där han deltog på köpsidan i ett antal M&A-transaktioner med finansiella sponsorer. Han kommer senast från Aventum Partners där han varit delaktig i ett flertal nordiska M&A-transaktioner.

Niikka har en masterexamen. i finansiell ekonomi från Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors och en B.Comm-examen inom finans från John Molson School of Business. I studierna ingick en utbytestermin vid ESSCA i Shanghai. Niikka har finska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i svenska och franska.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip är en av grundarna bakom Infranode och företagets CIO. Som en av företagets ledare är han involverad i alla aspekter av Infranodes verksamhet, från kapitalanskaffning till att skapa och genomföra affärer, samt kapitalförvaltning.

Styrelseordförande för Infranode I Holding. Han övervakar den affärsskapande verksamheten och affärsutvecklingen och är röstberättigad medlem i investeringskommittén. Han har 12 års erfarenhet från infrastruktursektorn i Norden och sammanlagt 17 års erfarenhet av investeringar, företagsförvärv, affärsutveckling och affärsjuridik.

Philip sitter också i styrelserna för Eneo Navitas, Infranode Energi och Loiste Holding och är styrelsesuppleant i ElectriCity och Yilport Gävle Sweden.

Tiden före grundandet av Infranode var Philip senior rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit), där han utvärderade uppbyggnaden av en exportinriktad infrastrukturfond – Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en av grundarna av Flygplatsutveckling i Sverige AB, en satsning på att lansera ett svenskbaserat bolag med sikte på långsiktiga infrastrukturinvesteringar och förvaltning av flygplatser.

Mellan 2007 och 2012 var Philip chef för investeringar och projektutveckling i Nordic Airport Properties, ett av hittills få partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för utveckling och finansiering av infrastruktur i Sverige. Philips erfarenhet av partnerskap mellan offentliga och privata aktörer inom infrastruktur sträcker sig från drift och projektledning med ansvar för att skapa och genomföra affärer. Han var dessutom sekreterare i styrelsen.

Dessförinnan var Philip grundare och vd i ett mindre, nischat managementkonsultbolag som erbjöd tjänster relaterade till företagsförvärv. Philip började sin karriär 2002 som biträdande jurist i gruppen för företagsförvärv samt gruppen för bank- och finans på Mannheimer Swartling (MSA), en av Sveriges ledande advokatbyråer.

Philip har en jur.kand.-examen och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet (2002), innefattande studier vid NYU Stern School of Business, NYU School of Law och Bond University i Australien. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i tyska.

Pontus Ferno

Valuation Manager
pontus.ferno(at)infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus är ansvarig för värdering vid Infranode. Han har över sju års erfarenhet av finansiell analys, värdering samt modellering från roller vid investmentbanker, kreditvärderingsinstitut och värderingskonsulter.

Innan Infranode var Pontus del av Valuation & Modelling vid Deloitte i Sverige. Han har tidigare även arbetat som kreditanalytiker vid Deutsche Bank i Tyskland samt vid Moody’s Investors Service i Sverige.

Pontus har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet i Sverige och är CFA Charterholder. Han har arbetat eller studerat i Sverige, Frankrike, Tyskland och USA. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har mycket goda kunskaper i franska.

Rebecca Alnesjö

Investment Analyst
rebecca.alnesjo(at)infranode.se
+46 70 187 22 22

Rebecca är Investment Analyst på Infranode och har två års erfarenhet av transaktionsrådgivning.
Innan Rebecca kom till Infranode 2021 så var hon en del av EYs Valuation, Modelling and Economics-avdelning i Stockholm, där hon arbetade med värdering och modellering primärt inom energisektorn.

Hon har även erfarenhet inom Financial Restructuring på EY. Rebecca har en M.Sc. in Business Administration major in Finance från Norwegian School of Economics med en utbytestermin på University of California, Berkeley samt en B.Sc. in Business and Economics från Linköpings Universitet med en utbytestermin på Nanyang Business School.

Under masterstudierna genomförde Rebeccca två internships på SEB inom dels Corporate Finance och dels Infrastructure and Project Debt Financing. Under sin kandidatexamen arbetade även Rebecca deltid på SEB i Linköping. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande.

Omfattande erfarenhet och expertis med lokal närvaro

Expertis kring ägande och utveckling av de infrastrukturtillgångar som vi investerar i

Lokal närvaro i Norden med förståelse för de olika behoven, regleringarna och utmaningarna som varje land möter

Infranodes nätverk består av de absolut skickligaste experterna med erfarenhet från ledande positioner inom både offentliga och privata infrastrukturverksamheter

Med Infranodes nätverk och rådgivningsteamets kompetens genomförs ansvarsfulla investeringar för att förbättra och förädla infrastruktur till ett mer hållbart samhälle

Vårt nätverk av experter

Vårt nätverk består av framstående experter med lång erfarenhet från ledande roller inom både offentliga och privata infrastrukturverksamheter. De har lång erfarenhet av att samarbeta med politiker och institutionella investerare. Alla Infranodes rådgivare har god förståelse för de olika lokala behoven i de nordiska länderna.

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Anders är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har närmare 35 års erfarenhet från den nordiska energisektorn, inom bland annat eldistribution och värme, varav tio år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot i Svensk Energi.

Mellan 2006 och 2008 var Anders vd för E.ONs svenska elnätsverksamhet. 2008 utsågs han till chef för E.ONs nordiska verksamhet med ansvar för eldistribution, värme och gas, och tog plats i ledningsgruppen. Han gick vidare till en roll som vice koncernchef och medlem av den globala koncernledningen för E.ON Nordic, en befattning han innehade mellan 2010 och 2015.

Mellan 2003 och 2006 var Anders vd för teknik- och entreprenadbolaget ElektroSandberg AB (numera ONE Nordic AB), en ledande leverantör av totallösningar och service till energi- och tillverkningsindustrin, där han tidigare varit vice vd och haft olika ledande befattningar.

Anders har också ett förflutet som styrelseledamot i Svensk Energi (2006–2015, från 2011 som vice ordförande) och i den europeiska elindustrins intresseorganisation Eurelectric (2011–2015). Under perioden 2012–2015 satt han dessutom med i styrelsen för den Stockholmsbaserade tankesmedjan Global Utmaning.

Anders har en Executive MBA från Lunds universitet.

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Lars är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom AP-fonderna (räntechef) och AMF Pension (räntechef, ALM-ansvarig och ansvarig för tillgångsfördelning). Lars är vice ordförande i Fjärde AP-fonden (AP4).

Lars inledde sin karriär inom dåvarande PK-banken (dagens Nordea), där han tillbringade 15 år i olika befattningar i Sverige och utomlands.

Mellan 1991 och 1997 var han räntechef på de svenska AP-fonderna (1–3), med allokeringsansvar för över 600 miljarder kronor. Han kom senare till AMF Pension där han var ränte- och valutachef, ALM-ansvarig och slutligen ansvarig för tillgångsfördelning. Under hela sin tid på AMF ingick han i ledningsgruppen för kapitalförvaltning.

Lars har suttit i styrelsen för AMF Fastigheter AB och Rikshem AB och ingår för närvarande i styrelsen för Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som vd för tre energibolag. Under hans ledning fick ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, klartecken från finska regeringen och parlamentet att anlägga ett nytt kärnkraftverk i Finland.

I sin tidiga karriär arbetade Tapio för Teollisuuden Voima, där han innehade en rad olika befattningar med gradvis ökande ansvar. Sedan 2005 har han varit vd för tre finska energibolag. Två av dessa, Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima, är medelstora energibolag som till största del ägs av kommuner.

Som vd för Fennovoima ledde han framgångsrikt företagets kärnkraftverksprojekt under de första fem åren. Hans huvuduppdrag under denna fas var att få politiskt godkännande för den nya aktören och det tidigare oexploaterade området, en uppgift som krävde ovanligt omfattande insatser ifråga om kommunikation och hantering av berörda intressenter.

Tapio har utöver sina operativa uppdrag innehaft en rad styrelseuppdrag, främst i dotterbolag och bolag med nära anknytning till de företag där han suttit som vd.

Tapio har en teknologie magisterexamen i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Helsingfors, med kärn- och energiteknik samt energihushållning som huvudämnen. Han har även en MBA från samma universitet.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Niels har mer än 40 års erfarenhet inom sjöfart, hamnar och logistik varav 17 år i olika vd-befattningar, senast som vd för Helsingborgs hamn (2013–2018). Under hans ledning lyckades hamnen göra en helomvändning och befästa sin position som Sveriges näst största containerhamn.

Niels mer än 35 år inom A.P. Møller-Mærsk-koncernen innefattade posteringar i Saudiarabien, Iran och Spanien, samt tre år i Chile som vd för de fem Mærskbolagen med verksamhet i landet.

Mellan åren 1990 och 1995 utvecklade han aktivt europeiska järnvägstransporter som vd för Mærsk-ägda Skandi A/S europeiska järnvägstransporter, med Ikea som största kund i Europa. Mellan 1995 och 1998 satt Niels på Mærsks huvudkontor som operativ chef för Mærsk Lines flotta av containerfartyg och medlem av den grupp som initierade dagens APM Terminals. Nya containerterminaler anlades i Salalah, Tanger och Bremerhaven, medan man i Italien och hamnar i Fjärran Östern etablerade joint venture-anläggningar.

Under 2008 mynnade en möjlighet ut i en position som vd för Cargo Service Holding A/S, som driver containerterminal och stuveriverksamhet i Århus och IT-logistikföretaget PicIt.

Niels har haft styrelseuppdrag i Norfolk Line BV, Mærsk Chiles bolag, samt i Salalah Port Services och Inport Intelligent Port Systems AB.

Han var till nyligen Danmarks honorärkonsul i Helsingborg.

Niels har en kandidatexamen från Copenhagen Business School och har genomgått senior management-program vid Insead och Stanford Business School.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har närmare 45 års erfarenhet inom den offentliga sektorn, som bland annat finansminister, riksdagsledamot och som generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är med i den svenska Infrastrukturkommissionen, är involverad i elområdet och har länge arbetat med hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå.

Allan började sin karriär som journalist innan hans fackliga engagemang inom IF Metall förde in honom på den politiska banan, som statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och riksdagsledamot. Allan var finansminister i Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering och ledamot i styrelsen för Sveriges Riksbank.

Åren 1995–2000 tjänstgjorde Allan som generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Allan har också varit ordförande för Sveriges Television och Lunds universitet. 2007 fick han i uppdrag av regeringen att leda förhandlingarna om ett svenskt värdskap för ESS. Slutligen har Allan anlitats som förhandlare i en rad olika projekt och varit medlem i ett flertal internationella kommissioner och rådgivande organ.

Allan är för närvarande involverad i svenska Infrastrukturkommissionen, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, senior rådgivare till Global Utmaning, en Stockholmsbaserad tankesmedja, samt medlem i Global Utmanings rådgivande grupp om klimat och energi.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christian har 20 års erfarenhet från offentlig sektor och politik, med ledande befattningar inom region- och kommunpolitik. Mellan 2000 och 2006 arbetade han med kommunikation och valkampanjer på Moderaternas riksorganisation. Därefter blev han förbundsordförande i Östergötland, med ansvar för vårdsektorn. 2011 blev han kommunalråd i Linköping.

Från 2011 till 2018 satt Christian som styrelseledamot för Linköpings Stadshus AB. Genom åren har han främst arbetat med infrastruktur via AB Östgötatrafiken, som ledamot i SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling, samt som ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Han har också ett förflutet som styrelseordförande för Science Park Mjärdevi.

Christian sitter för närvarande som vice styrelseordförande i AB Östgötatrafiken och som styrelseledamot i fastighetsbolaget Sankt Kors AB.

Christian är vice styrelseordförande i AB Östgötatrafiken och styrelseledamot i fastighetsbolaget Sankt Kors AB. Han är också ledamot i Moderaternas partistyrelse.

Sedan 2018 utbildar han sig till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Lauri har mer än 30 års erfarenhet inom den nordiska energisektorn, varav mer än 10 år som VD för stora energibolag. Lauri har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och Vattenfall Finland.

Lauri har flera årtionden av erfarenhet och kunskap av att leda energiföretag och agerar som Infranodes rådgivare framförallt gällande energiinvesteringar i Finland. Före sina VD poster hade han olika befattningar med ökande ansvar inom energisektorn.

Förutom sina operativa uppdrag har Lauri haft ett antal styrelseuppdrag i energibolag både i Finland och Sverige. För närvarande sitter Lauri i styrelsen för Vantaan Energia Keski-Uusimaa, ett fjärrvärmeföretag som Infranode, Vantaan Energia och Keva förvärvade från Fortum under sommaren 2020.

Lauri är utbildad diplomingenjör och ekonomie magister.

Miljövänlig energi i Norge

Tillsammans med Akerhus fylkeskommun erbjuder vi hållbar uppvärmning och kyla i Osloregionen

Kontakta oss

Stockholm

Hamngatan 13, 2 tr, 11147 Stockholm, Sweden

Se på karta

 

Helsinki

Eteläesplanadi 2, Huone 6047, FIN-00130 Helsinki

Se på karta

Stockholm

Helsinki