Vårt team

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har närmare 45 års erfarenhet inom den offentliga sektorn, som bland annat finansminister, riksdagsledamot och som generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är med i den svenska Infrastrukturkommissionen, är involverad i elområdet och har länge arbetat med hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå.

Allan började sin karriär som journalist innan hans fackliga engagemang inom IF Metall förde in honom på den politiska banan, som statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och riksdagsledamot. Allan var finansminister i Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering och ledamot i styrelsen för Sveriges Riksbank.

Åren 1995–2000 tjänstgjorde Allan som generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Allan har också varit ordförande för Sveriges Television och Lunds universitet. 2007 fick han i uppdrag av regeringen att leda förhandlingarna om ett svenskt värdskap för ESS. Slutligen har Allan anlitats som förhandlare i en rad olika projekt och varit medlem i ett flertal internationella kommissioner och rådgivande organ.

Allan är för närvarande involverad i svenska Infrastrukturkommissionen, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, senior rådgivare till Global Utmaning, en Stockholmsbaserad tankesmedja, samt medlem i Global Utmanings rådgivande grupp om klimat och energi.