Investeringar för nordisk infrastruktur

Vi bygger ett starkare samhälle

Infranode investerar ansvarsfullt och långsiktigt i viktig infrastruktur i Norden inom energi, transport, digital infrastruktur och social infrastruktur. Våra investerare är ledande pensionsfonder och institutionella aktörer, såsom Folksam, KPA Pension, Fjärde AP-fonden, Storebrand, finska pensionsfonden KEVA och EIB. Infranode är långsiktig ägare och partner till både den privata och den offentliga sektorn med en investeringshorisont på 25 år och fokus på stabil och förutsägbar avkastning.

PERSONER

600 000 personer påverkas av våra investeringar

MDR

Vi har 18 miljarder kronor under förvaltning, varav cirka 10 miljarder kronor är tillgängliga för nya investeringar

ÅR

Vi är långsiktig ägare av infrastruktur med en investeringshorisont på minst 25 år

Vi investerar i infrastruktur i Norden

En kommunal, regional och nationell partner

1

Transport

2

Energi

4

Digital infrastruktur

3

Social infrastruktur

En ansvarsfull partner för offentlig sektor

Tryggt kapital

Långsiktigt kapital, delvis från nordiska pensionsfonder, investeras och bidrar till utvecklingen av hållbara städer och kommuner i Norden

Långsiktig ägare

Infranode är både genom majoritet- och minoritetsinvesteringar en långsiktig ägare och partner under minst 25 år

Hållbarhetsfokus

Ansvarsfulla investeringar som förbättrar för invånare, miljö och våra framtida pensioner

Erfarenhet med lokal närvaro

200 års samlad erfarenhet av infrastrukturinvesteringar från våra kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn

Investerare med samhällsengagemang

Våra investerare är främst lokala pensionsfonder. De investerar i infrastruktur långsiktigt genom Infranode för att trygga sina kunders framtida pensioner och för att bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. EU investerar i Infranode genom European Investment Bank i syfte att uppfylla sitt mål om att investera för att förbättra medborgares livssituation. 

Ansvarsfulla investeringar

Vårt hållbarhetsfokus och långsiktiga strategi gör oss till en stabil och trygg partner för att utveckla och förvalta infrastruktur över minst 25 år. Genom att prioritera hållbarhet och långsiktighet kan vi skapa värden för den offentliga sektorn och ta ansvar för infrastrukturens livscykel, från analys och genomförande under byggfasen till ägande, drift och underhåll under förvaltningsfasen.

Ett engagerat team med infrastruktur-specialister

Vårt team har mer än 200 års samlad erfarenhet av att investera i, äga och utveckla infrastruktur i partnerskap med offentliga och privata aktörer. Vårt investeringsteam har stor kunskap inom energi, transport, telekom och social infrastruktur och finns i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.

Nyheter

Towards Net Zero and Beyond – Infranode launches 2023 sustainability report

Towards Net Zero and Beyond – Infranode launches 2023 sustainability report We are proud to announce our 2023…

Läs mer...

Almedalen 2024 – Infrastructure investments on the agenda

Almedalen 2024 – Infrastructure investments on the agenda Last week, Sweden’s annual political event, Almedalsveckan, gathered political leaders,…

Läs mer...

Nordic energy transition is poised for growth

Nordic energy transition is poised for growth The Nordic region is in a great position to work towards…

Läs mer...