Investeringar för nordisk infrastruktur

Investeringar för våra barn

Investeringar för morgondagen

Långsiktiga och ansvarsfulla investeringar i infrastruktur för ett mer hållbart samhälle

Vi bygger ett mer hållbart samhälle

Infranode investerar ansvarsfullt i infrastruktur i Norden. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, digital infrastruktur och samhällsfastigheter med en långsiktig horisont. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam.

ÅR

Vårt team har mer än 200 års samlad erfarenhet av att utveckla infrastruktur

MDR

Vi har 18 miljarder kronor under förvaltning, varav c. 10 miljarder kronor är tillgängliga för nya investeringar

ÅR

Vi är långsiktig ägare av infrastruktur med en investeringshorisont på minst 25 år

Vi investerar i samhällsinfrastruktur i Norden

Vi investerar i såväl kommunal som regional och nationell infrastruktur.

1

Transport

Kollektivtrafik
Depåer
Järnvägar
Flygplatser
Hamnar
Vägar
Broar
Tunnlar
Elektrifiering

2

Energi

Distribution och transmissionsnät för el
Vatten och avlopp samt avfallshantering
Fjärrvärme och kyla
Förnybar energi
Gatubelysning

4

Digital infrastruktur

Fibernät
Torn
Datacenter

3

Social infrastruktur

Bad- och idrottsanläggningar
Vårdcentraler och sjukhus
Skolor och förskolor
Äldreboenden
Kulturbyggnader
Räddningstjänstanläggningar
Andra offentliga byggnader och samhällsfastigheter

En ansvarsfull partner för offentlig sektor

Tryggt kapital

Långsiktigt kapital, delvis från nordiska pensionsfonder, investeras och bidrar till utvecklingen av hållbara städer och kommuner i Norden

Långsiktig ägare

Infranode är både genom majoritet- och minoritetsinvesteringar en långsiktig ägare och partner under minst 25 år

Hållbarhetsfokus

Ansvarsfulla investeringar som förbättrar för invånare, miljö och våra framtida pensioner

Erfarenhet med lokal närvaro

200 års samlad erfarenhet av infrastrukturinvesteringar från våra kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors

Investerare med samhällsengagemang

Våra investerare är främst lokala pensionsfonder. De investerar i infrastruktur långsiktigt genom Infranode för att trygga sina kunders framtida pensioner och för att bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. EU investerar i Infranode genom European Investment Bank i syfte att uppfylla sitt mål om att investera för att förbättra medborgares livssituation. 

Ansvarsfulla investeringar

Vårt hållbarhetsfokus och långsiktiga strategi gör oss till en stabil och trygg partner för att utveckla och förvalta infrastruktur över minst 25 år. Genom att prioritera hållbarhet och långsiktighet kan vi skapa värden för den offentliga sektorn och ta ansvar för infrastrukturens livscykel, från analys och genomförande under byggfasen till ägande, drift och underhåll under förvaltningsfasen.

Ett engagerat team med infrastruktur-specialister

Vårt team har mer än 200 års samlad erfarenhet av att investera i, äga och utveckla infrastruktur i partnerskap med offentliga och privata aktörer. Vårt investeringsteam har stor kunskap inom energi, transport, telekom och social infrastruktur och finns i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.

Nyheter

Karin Cakste joins Infranode as Group CFO

Karin Cakste joins Infranode as Group CFO Infranode has appointed Karin Cakste as new Group CFO starting in…

Läs mer...

Bridging the Nordic gap – Infranode launches new sustainability report

Infranode launches new sustainability report This year’s sustainability report, Bridging the Nordic gap, showcases how Infranode continues to…

Läs mer...

Infranode appoints three new partners

Infranode appoints three new partners As a first step in opening the partnership program and increasing alignment and…

Läs mer...