Vårt team

Oliver Bergman

Fund controller
oliver.bergman@infranode.se
+46 73 070 38 45

Oliver är Fund Controller på Infranode med över 4 års erfarenhet av redovisning och fondadministration. Innan han började på Infranode 2024 arbetade Oliver som fondadministratör på Apex Fund Services där han skötte redovisning samt kvartalsrapportering till investerare och myndigheter för nordiska alternativa investeringsfonder.

Han har även tidigare arbetat med fondadministration på Permian där fokus låg på kvartalsrapportering, förberedande av notiser till investerarna samt besvarande av investerarfrågor. Innan det arbetade Oliver på KPMG med revision av små och medelstora bolag verksamma i diverse olika branscher.

Oliver har en M.Sc. i Business and Economics med finansinriktning från Linköpings universitet, hans studier inkluderar en utbytestermin vid University of Ljubljana. Oliver tog examen 2020. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.