Investeringar för bättre infrastruktur

Vi gör dagens och morgondagens samhälle starkare och mer hållbart

Untitled-2

En nordisk aktör med lokal förankring och fokus på samägande

Tillförlitlig medägare tillsammans med lokala kommuner till ett av de största integrerade energibolagen i Finland

Loiste distribuerar el i norra Österbotten och Kainuu, tillhandahåller fjärrvärme i staden Kajaani, säljer el till kunder i Finland och har en portfölj med fossilfri kraftproduktionskapacitet

Läs mer

Investering i kritisk nationell transportinfrastruktur i Sverige

Långsiktig investering i en av Sveriges ledande hamnar för att säkerställa en hållbar, säker och pålitlig sjöfart

Läs mer

Det gröna energibolaget i den växande Skåneregionen

Vi bidrar till en hållbar miljö och levererar el på ett driftsäkert sätt i Skåne med hjälp av 100% förnybar energi från sol och vatten

Läs mer

Investeringar för starkare social infrastruktur i Norge

Långsiktiga infrastrukturinvesteringar inom rehabilitering, omsorg och förskola genom Omsorgsbolig Holding

Läs mer

Det ledande oberoende fjärrvärmebolaget i Norge

Infranodes investering Olsofjord Varme levererar hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i Osloregionen

Läs mer

Ett innovativt uppvärmningskoncept i Finland

Infranode erbjuder fjärrvärmepannor som en tjänst genom Varmalämmitys

Läs mer

Utvecklar förnybar värme i Osloregionen

Tillsammans med Akerhus fylkeskommun erbjuder Infranode hållbar uppvärmning och kyla i Osloregionen

Läs mer

Det nya energibolaget

Infranode bidrar till ett grönare samhälle genom Alights helhetslösningar för solenergi och värme

Läs mer

Förbättrar fjärrvärmen i Sverige

Infranodes investering Vasa Värme driver och utvecklar fjärrvärme från förnyelsebara energikällor

Läs mer

"Med Infranode som delägare kommer Akershus Energi Varme att stärkas ekonomiskt och vi får en kunskapsrik och tillväxtorienterad delägare"

– Jørn Myhrer, VD Akershus Energi
June 13, 2017