Investeringar för bättre infrastruktur

Vi gör dagens och morgondagens samhälle starkare och mer hållbart

Untitled-2

En nordisk aktör med lokal förankring och fokus på samägande

"Med Infranode som delägare kommer Akershus Energi Varme att stärkas ekonomiskt och vi får en kunskapsrik och tillväxtorienterad delägare"

– Jørn Myhrer, VD Akershus Energi
June 13, 2017