Investeringar för bättre infrastruktur

Vi gör dagens och morgondagens samhälle starkare och mer hållbart

Untitled-2

En nordisk partner med lokal närvaro

MPY Telecom

Regional fiber and telecom tower
infrastructure in and around Eastern Finland

Sola Bredbånd

Dark fiber provider
in the municipality of Sola

Vandel III

En av de största
solparkerna i Norden

Kokkolan Energia

Samriskbolag med ledande
leverantör av fjärrvärmeanläggningar