Investeringar

Skånska Energi – Grönt elnät i södra Sverige

 

Grönt elnät i södra Sverige

Skånska Energi är ett integrerat energibolag i södra Sandsby, Lunds kommun i Skåne län. Företagets kärnområde är det reglerade elnätet. Utöver detta är de även verksamma inom elhandel, småskalig elproduktion och energilösningar.

Skånska Energi grundades 1916 och de har ca. 18 700 elnätskunder, ca. 15 800 elkunder och de genererar ca. 48 Gwh från vattenkraft.

Skånska Energi är samägt tillsammans med majoritetsägaren Kraftringen, ett kommunägt energibolag.


Investeringsdatum: Oktober 2018


Land: Sverige


Sektor: Integrerat energibolag