Investeringar

Oslofjord Varme – Hållbart fjärrvärmebolag i Oslo

 

Hållbart fjärrvärmebolag i Oslo

Oslofjord Varme är ett norskt fjärrvärmebolag som bygger, äger och driver anläggningar för fjärrvärme- och fjärrkyla i Fornebu, Lysaker och Sandvika inom Osloregionen. Bolaget har även ägarandelar i Drammen Fjernvarme (50%) och Fredrikstad Fjernvarme (57%).

Oslofjord Varme grundades 1989 och har, inklusive de delägda bolagen, en årlig försäljning av fjärrvärme om ca. 376 GWh och fjärrkyla om ca. 63 GWh. Total uppgår distributionsnätet med fjärrvärme och fjärrkyla till en total längd om 119 kilometer.

Oslofjord Varme AS samägs av ett konsortium bestående av Infranode, KLP och Vauban Infrastructure Partners, ett dotterbolag till Natixis Investment Managers.

Mål för hållbar utveckling

Oslofjord Varme AS samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-11
E-WEB-Goal-12-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdatum: April 2018


Land: Norge


Sektor: Fjärrvärme