Investeringar

Akershus Energi Varme – Hållbar kommunal
fjärrvärme i Osloregionen

 

Hållbar kommunal fjärrvärme
i Osloregionen

Akershus Energi Varme levererar både fjärrvärme och fjärrkyla genom dess anläggningar i Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmokorset, Sørumsand och Årnes i Norge. Akershus Energi Varme:s ambition är att tillgodose sina slutkunder med miljövänlig producerad fjärrvärme och fjärrkyla.

Akershus Energi Varme samägs av Akershus Energi, vilken i sin tur ägs till 100% av Viken County.

Läs mer om Akershus Energi Varme

Mål för hållbar utveckling

Akershus Energi Varme’s samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-11
E-WEB-Goal-12-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdatum: Juli 2017


Land: Norge


Sektor: Fjärrvärme