Investeringar

Akershus Energi Varme – Hållbar kommunal
fjärrvärme i Osloregionen

 

Hållbar kommunal fjärrvärme
i Osloregionen

Akershus Energi Varme levererar både fjärrvärme och fjärrkyla genom dess anläggningar i Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmokorset, Sørumsand och Årnes i Norge. Akershus Energi Varme:s ambition är att tillgodose sina slutkunder med miljövänlig producerad fjärrvärme och fjärrkyla.

Akershus Energi Varme samägs av Akershus Energi, vilken i sin tur ägs till 100% av Viken County.

Läs mer om Akershus Energi Varme


Investeringsdatum: Juli 2017


Land: Norge


Sektor: Fjärrvärme