Investeringar

Loiste – Kommunalt elnäts- och
fjärrvärmebolag i Finland

 

Kommunalt elnäts- och fjärrvärmebolag i Finland

Loiste är ett integrerat energibolag i Finland. Företagets primära verksamhet är koncentrerad till Kainuu och norra Österbotten, där Loiste äger och driver det 6: e största elnätet i Finland efter nätlängd och tillhandahåller fjärrvärme i staden Kajaani. Dessutom äger Loiste den femte största elförsäljningsverksamheten med c.190.000 kunder och har en portfölj om c. 100 MW fossilfri kraftproduktionskapacitet.

Infranode äger Loiste tillsammans med staden Kajaani, Sotkamo kommun och en fond som förvaltas av Mirova.

Läs mer om Loiste

Mål för hållbar utveckling

Loistes samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-11
E-WEB-Goal-12-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdatum: April 2019


Land: Finland


Sektor: Elnät och fjärrvärme