Investments

Tafjord Connect, ledande fiberinfrastrukturföretag
i nordvästra Norge

 

Delägarskap i viktig digital infrastruktur
i en av Norges växande regioner

Tafjord Connect är den största leverantören av fiberinfrastruktur och fibertjänster i Møre och Romsdal och Infranodes första investering i fiber. Tafjord Connect är framför allt marknadsledande i Ålesund, Norges nionde största stad. Det är också där huvudkontoret finns.

Företaget äger 4 100 kilometer optisk fiberinfrastruktur, vilket är en ungefär lika lång sträcka som från Ålesund till Paris och tillbaka igen. Fiberinfrastrukturen består av fiber i marken, kostnadseffektiva fiberledningar i luften och teknisk utrustning.

I juli 2022 hade Tafjord Connect närmare 25 000 privatkunder och 1 600 företagskunder. Företaget erbjuder för närvarande alltifrån internet och tv till mobilabonnemang genom ett samarbete med Telia. Företagskunderna erbjuds anpassade fiber- och telekomlösningar direkt från Tafjord Connect.

Infranode äger 49 procent av Tafjord Connect, och kraftbolaget Tafjord Kraft fortsätter som majoritetsägare med 51 procent av aktierna. Infranode arbetar aktivt med företaget inom flera olika områden och har två platser i styrelsen samt en plats som observatör.


Investeringsdatum: Juli 2022


Land: Norge


Sektor: Fiber