Investments

Hafslund Oslo Celsio är Norges
största fjärrvärmebolag

 

Norges största fjärrvärmebolag

Hafslund Oslo Celsio är Norges största fjärrvärmebolag som bygger, äger och driver anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla i Oslo. Årligen levererar de cirka 1,9 TWh fjärrvärme till omkring 200 000 hushåll inom sitt koncessionsområde. Det motsvarar en cirka 35-procentig andel av den nationella fjärrvärmemarknaden. Celsio är även ägare av Hafslund Fiber, ett företag som bygger och tillgängliggör mörk fiber som täcker in alla affärsdistrikt i Oslo.

 

På Celsios kraftvärmeverk i Klemetsrud arbetar företaget med ett projekt för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) med ambitionen att fånga in cirka 400 000 ton kondioxid per år. Det är ett globalt flaggskeppsprojekt inom CCS vid avfallsförbränning och ett viktigt bidrag till att nå klimatmålen för Oslo kommun såväl som för hela Norge.

Tack vare projektets stora positiva klimatpåverkan har det fått omfattande finansieringsstöd från norska staten och Oslo kommun och kommer att använda sig av det statligt finansierade projektet Northern Lights för transport och lagring av infångad koldioxid.

Hafslund Oslo Celsio samägs av Infranode, Hafslund Eco och HitecVision.


Investeringsdatum: Maj 2022


Land: Norge


Sektor: Fjärrvärme