Investeringar

Yilport – Investering i en av Sveriges
viktigaste containerhamnar

 

Investering i en av Sveriges
viktigaste containerhamnar

Gävle hamnkoncession (Yilport Sweden) driver Sveriges tredje största containerhamn samt en stor bulkgodsterminal för bulklast i Gävle, Sverige. Hamnen är strategiskt placerad strax norr om Stockholm i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige med en hantering på ca. 230 000 TEU under 2018.

Gävle kommun (genom Gävle Hamn AB), Infranode och Yilport investerar tillsammans via Yilport Sweden för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter. 2021 öppnar en ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU.

Som ett komplement till hamnverksamheten så är Yilport Sweden även verksamma inom ett flertal logistikcentrum inom hamnen samt i Stockholms intermodala sydterminal och Arlanda flygplats.

Yilport Sweden är samägt med Yilport Holding, en global hamnoperatör med cirka 30 hamnterminaler i sin globala portfölj.

Yilport Sweden is co-owned with Yilport Holding, a global port operator with close to 30 port terminals in its global portfolio.”


Investeringsdatum: April 2019


Land: Sverige


Sektor: Transport (hamnoperatör)