Investeringar

Vandel III – Infranode investerar
i Nordens största solpark

 

Bidrar till ett grönt och hållbart samhälle med 100% förnybar och osubventionerad solenergi

Vandel III är en solpark under uppbyggnad på centrala Jylland, Danmark, som omvandlar ett föråldrat Natoflygfält till vad för närvarande förväntas vara den största solparken i Norden och den sjunde största i Europa.

Solparken kommer att vara 100% subventionsfri och leverera en årlig produktion på ca. 160 000 MWh och leverera grön el till c. 36 000 Danska hushåll.

Byggandet påbörjades i början av 2020 och parken förväntas stå färdig under 2021.
Vandel III är delägt med minoritetsägaren BeGreen som också kommer att ansvara för byggnation, drift och underhåll.

Mål för hållbar utveckling

Vandel IIIs samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdatum: December 2019


Land: Danmark


Sektor: Fotovoltaik (PV)