Investeringar

Vandel III – Infranode investerar
i Nordens största solpark

 

Bidrar till ett grönt och hållbart samhälle med 100% förnybar och osubventionerad solenergi

Vandel III är en solpark under uppbyggnad på centrala Jylland, Danmark, som omvandlar ett föråldrat Natoflygfält till vad för närvarande förväntas vara den största solparken i Norden och den sjunde största i Europa.

Solparken kommer att vara 100% subventionsfri och leverera en årlig produktion på ca. 160 000 MWh och leverera grön el till c. 36 000 Danska hushåll.

Byggandet påbörjades i början av 2020 och parken förväntas stå färdig under 2021.
Vandel III är delägt med minoritetsägaren BeGreen som också kommer att ansvara för byggnation, drift och underhåll.


Investeringsdatum: December 2019


Land: Danmark


Sektor: Fotovoltaik (PV)