Investeringar

Vandel III – En av de största
solparkerna i Norden

 

Bidrar till ett grönt och hållbart samhälle med 100% förnybar och osubventionerad solenergi

Vandel III är en solpark under uppbyggnad på centrala Jylland, Danmark, som omvandlar ett föråldrat Natoflygfält till en de största solparkerna i Norden och Europa. Solparken kommer att vara 100% subventionsfri och leverera en årlig produktion på ca. 160 000 MWh vilket innebär grön el till ca. 36 000 danska hushåll. Totalt täcker parken en yta på över 180 hektar vilket motsvarar över 250 fotbollsplaner.

Byggnationen påbörjades i början av 2020 och parken förväntas vara färdig under vintern 2021/2022.

Infranode äger 60% av Vandel III och har tecknat ett samarbetsavtal med BeGreen som ansvarar för byggnation, drift och underhåll.

Mål för hållbar utveckling

Vandels samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdatum: December 2019


Land: Danmark


Sektor: Solenergi