Vårt team

Evelina Radgren

Investor Relations
evelina.radgren@infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina ansvarar för investerarrelationer och fondresning på Infranode. Hon har erfarenhet från finansbranschen, både som Investment Associate på Infranode och som Senior Associate i Grant Thorntons transaktionsrådgivningsgrupp.

Evelina började på Infranode som Investment Associate 2019. Utöver fokuset på investerarrelationer arbetar Evelina även aktivt med ESG-relaterade frågor på Infranode.

Evelina har en master och kandidatexamen i redovisning, värdering och ekonomistyrning från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tillbringat en termin som utbytesstudent vid University of Texas i Austin, McCombs School of Business. Evelina inledde sin karriär med praktikplatser hos Investor och Carnegie Investment Bank i Stockholm parallellt med sina studier. På Investor arbetade Evelina med Investors portfölj av onoterade investeringar inom Patricia Industries. På Carnegie arbetade Evelina med både privata och offentliga företag. Evelina har svenska som modersmål och talar flytande engelska.