Vårt team

Martin Ekström

Partner and Head of Asset Management
martin.ekstrom@infranode.se
+46 73 079 34 14

Martin har över 20 års internationell branscherfarenhet. Han tillträdde på Infranode som kapitalförvaltningschef under hösten 2020.

Innan han började på Infranode var han rådgivare i Nordic Capitals operationella team, där han arbetade tillsammans med portföljbolagens ledningsgrupper för att skapa värde och minska risker över hela portföljen. Dessutom har Martin innehaft ledande befattningar hos två av Nordic Capitals portföljbolag, som strategi- och affärsutvecklingsdirektör på den globala metallproducenten Luvata och mer nyligen som operativ chef för det skandinaviska modeföretaget Gina Tricot.

Martin inledde sin yrkesbana i USA på strategikonsultföretaget Applied Value. Under sina 10 år på företaget blev han så småningom chef för New York-kontoret och ledde stora kunduppdrag inom fordons- och vitvarubranschen. Martin har en Teknologie Doktorsexamen från Stanford där han doktorerade på teknikförvaltning inom projektbaserade branscher.

Han har även en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola, som omfattar stipendiatstudier vid École Polytechnique i Paris.

Han har svenska som modersmål, talar flytande engelska och har goda kunskaper i franska.