Vårt team

Julia Holm Kosulko

Senior Sustainability Manager
julia.kosulko@infranode.se
+46 70 639 8468

Julia är Senior Sustainability Manager samt Operations Manager inom inom kapitalförvaltningsgruppen på Infranode, med nio års erfarenhet som kommersiell konsult inom energibranschen. Julia började på Infranode i juni 2021.

Innan hon började på Infranode arbetade Julia på Sweco och Pöyry (nu AFRY). Hon har arbetat med ett brett spektrum av förnybar energiteknik, med ett fokus och kärnkompetens inom fjärrvärme och energieffektivitet. Inom dessa områden genomförde Julia marknads- och kommersiell analys, byggde affärsplaner och kommersiella modeller, utförde kvalitativa och kvantitativa analyser.

De senaste sex åren arbetade Julia som kommersiell konsult, och senare som kommersiellt ansvarig för utvärderingar av due diligence – infrastrukturer för M&As i Norden och Baltikum. Julias specialitet har varit volymestimat, prisstrategi, kontrakt och upphandlingsanalys. Julia ansvarade för analysens integritet och ett helhetsgrepp vid bedömning av nuvarande affärsportfölj, samt bygger evidensbaserade framtidsutsikter och initiativ för ytterligare värdeskapning.

Julia har en magisterexamen i maskinteknik från Kiev University of Construction and Architecture med specialisering inom värme och ventilation. Julia har också motsvarande MSc utbildning från Royal Institute of Technology (KTH) och Chalmers med fokus på strategiska utvärderingar inom energiområdet. Julia har även studerat kurser inom finans, kommunikation och ledarskap.

Julias modersmål är ukrainska och hon talar också flytande engelska, svenska och ryska.