Vårt team

Ulrika Jardfeldt

Senior Advisor

Ulrika har lång och omfattande erfarenhet från energi- och fastighetsbranschen på både svensk och europeisk nivå. Hon var senast chef för Vattenfalls Business Area Heat i Europa.

Ulrika har även varit chef för fjärrvärmedistribution på E.ON, VD för Svensk Fjärrvärme AB (numera en del av Energiföretagen Sverige) och har erfarenhet från Regeringskansliet som sekreterare med ansvar för energi- och klimatfrågor på Näringsdepartementet. Ulrika representerar Infranode i Hafslund Olso Celsios styrelse.
Ulrika har en master i vatten- och miljöteknik från Uppsala Universitet.