Vårt team

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip är en av grundarna bakom Infranode och företagets CIO. Som en av företagets ledare är han involverad i alla aspekter av Infranodes verksamhet, från kapitalanskaffning till att skapa och genomföra affärer, samt kapitalförvaltning.

Styrelseordförande för Infranode I Holding. Han övervakar den affärsskapande verksamheten och affärsutvecklingen och är röstberättigad medlem i investeringskommittén. Han har 12 års erfarenhet från infrastruktursektorn i Norden och sammanlagt 17 års erfarenhet av investeringar, företagsförvärv, affärsutveckling och affärsjuridik.

Philip sitter också i styrelserna för Eneo Navitas, Infranode Energi och Loiste Holding och är styrelsesuppleant i ElectriCity och Yilport Gävle Sweden.

Tiden före grundandet av Infranode var Philip senior rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit), där han utvärderade uppbyggnaden av en exportinriktad infrastrukturfond – Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en av grundarna av Flygplatsutveckling i Sverige AB, en satsning på att lansera ett svenskbaserat bolag med sikte på långsiktiga infrastrukturinvesteringar och förvaltning av flygplatser.

Mellan 2007 och 2012 var Philip chef för investeringar och projektutveckling i Nordic Airport Properties, ett av hittills få partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för utveckling och finansiering av infrastruktur i Sverige. Philips erfarenhet av partnerskap mellan offentliga och privata aktörer inom infrastruktur sträcker sig från drift och projektledning med ansvar för att skapa och genomföra affärer. Han var dessutom sekreterare i styrelsen.

Dessförinnan var Philip grundare och vd i ett mindre, nischat managementkonsultbolag som erbjöd tjänster relaterade till företagsförvärv. Philip började sin karriär 2002 som biträdande jurist i gruppen för företagsförvärv samt gruppen för bank- och finans på Mannheimer Swartling (MSA), en av Sveriges ledande advokatbyråer.

Philip har en jur.kand.-examen och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet (2002), innefattande studier vid NYU Stern School of Business, NYU School of Law och Bond University i Australien. Han har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har grundläggande kunskaper i tyska.