Vårt team

Silas Harbo

Head of Investments Denmark
silas.harbo@infranode.se
+45 23 82 07 36

Silas anslöt sig till Infranode i november 2021 som chef och ansvarig för Infranodes verksamhet i Danmark.

Han har mer än 12 års erfarenhet av transaktioner och ekonomiska analyser inom energi och infrastruktur. Tidigare hade han en chefsposition på Nykredit Advisory, en lokal M&A-rådgivare som enbart verkar inom energi och infrastruktur, vilken han även var medgrundare till. För Nykredit har Silas gett rådgivning till de flesta stora energiföretag, danska pensionsfonder och internationella infrastrukturfonder som har tittat på infrastrukturinvesteringar i Danmark. Silas hade även det allmänna ansvaret för uppbyggnad och delning av kunskap inom energi och infrastruktur genom hela Nykredits erbjudanden och bredare organisation. Han var en del av affärsutvecklingsteamet som grundade ESG-rådgivningsenheten hos Nykredit, som stöttar stora företag i att höja sina ESG-betyg.

Före Nykredit arbetade Silas som chefskonsult på enheten för strategisk analys hos Dansk Energi och har betydande erfarenhet av att arbeta med många olika energisektorer och intressenter.

Silas Harbo har en Energy MBA från Columbia University och en magisterexamen i ekonomi från Köpenhamns universitet, något som även inkluderade studier vid London School of Economics och ISCTE Business School i Lissabon. Han är en före detta officer med 13 månaders tjänstgöring i Georgien och dansk medborgare baserad i Köpenhamn.