Vårt team

Karin Nadal

Head of People & Culture
karin.nadal@infranode.se
+46 72 173 15 77

Karin är Head of People & Culture på Infranode. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom Human Resources från flertalet branscher.

Karin startade på Infranode 2023 och ansvarar för att både utveckla och implementera Infranode’s medarbetarstrategi.

Genom ett starkt fokus på företagskultur och medarbetarupplevelsen vill Infranode fortsätta att attrahera, utveckla och motivera medarbetare och nyckelkompetens för att säkra verksamhetens leveranser i enlighet med affärsplan.
Karin har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon inledde arbetslivet som Executive Search konsult med särskilt fokus på offentlig sektor samt tech-kompetenser. Därefter arbetade Karin på Deloittes HR-avdelning med ansvar för Rekrytering och Employer Branding.

De senaste 9 åren har Karin arbetat inom H&M koncernen i breda roller som HR Manager för två olika varumärken. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande