Vårt team

Jussi Kärnä

Operations Manager
jussi.karna@infranode.se
+358 407 389 130

Jussi är Operations Manager i Infranodes kapitalförvaltningsteam och har över tio års erfarenhet från olika roller inom energiindustrin. Jussi började på Infranode 2022. Dessförinnan arbetade han på Fortum där han inledde sin yrkeskarriär inom företaget i koncernens investerings- och portföljanalysteam.

Jussis ansvarsområden var investeringsanalys inom affärsenheterna fjärrvärme och fjärrkyla samt avfallshantering, och han arbetade även med andra strategiska investeringsprojekt i Fortums olika produktionstekniker. Förutom att arbeta för att förbättra den helägda verksamheten, stöttade Jussi ledningen av de fjärrvärmebolag som Fortum var delägare i. Innan han lämnade Fortum arbetade han slutligen på Fortumkoncernens strategiska projektledningskontor (PMO) med att säkerställa uppfyllandet av det mål som tillkännagavs under Fortums kapitalmarknadsdag 2020 om värdeskapande på 100 miljoner euro per år i den transformativa initiativ-portföljen.

Utöver sin erfarenhet från Fortum har Jussi även innehaft befattningar som analytiker och mäklare vid ett handlarbord inom egen grossisthandel med el, där han handlade på börser och bilateralt med fysiska produkter samt analyserade den västeuropeiska elmarknaden. Jussi har även erfarenhet av att jobba som managementkonsult på Pöyry, där han arbetade på uppdrag av nordamerikanska kunder.

Jussi har en masterexamen i finans och investeringar från Rotterdam School of Management vid Erasmus University Rotterdam och en kandidatexamen från Helsingfors handelshögskola. Dessutom har han en Chartered Financial Analyst®-certifiering. Han har finska som modersmål och talar flytande engelska.