Vårt team

Cornelia Böttiger

Communications Manager
cornelia.bottiger@infranode.se
+46 73 515 41 06

Cornelia ansvarar för Infranodes interna och externa kommunikation med fokus på att bygga och stärka företagets anseende. Hon har över 10 års erfarenhet av kommunikations- och varumärkesarbete, inklusive event och projektledning, med en särskild inriktning på samhällsaktörer och samhällskritiska frågor.

Innan hon började på Infranode 2023, arbetade Cornelia som Global Head of Communications på vårdbolaget Kry där hon ingick i den utökade ledningsgruppen. Dessförinnan jobbade hon som kommunikationskonsult för en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer, Gullers Grupp. Hon har bland annat erfarenhet av att driva stora PR- och kommunikationsprojekt, arbeta med policyprocesser, kommunikation i kapitalanskaffningsrundor samt kriskommunikation.

Cornelia har en internationell master i Statskunskap och en kandidatexamen i Strategisk kommunikation. Hon har även en bakgrund inom sjöfart och har tidigare studerat företagsekonomi och franska. Cornelia har skrivit båda sina akademiska uppsatser inom ämnet urban utveckling och hållbarhet. Hon har svenska som modersmål och pratar flytande engelska.