Infranode stänger miljardfond för investeringar i nordisk infrastruktur

Infranode har nu sin första fond om 4,45 miljarder SEK på plats. Det sista åtagandet är från Fjärde AP-fonden som ansluter till andra lokala pensionsfonder och Europeiska investeringsbanken (EIB) som investerare. Kapitalet ska investeras långsiktigt i nordisk infrastruktur. Infranode är ett svenskt bolag som investerar långsiktigt i samhällsinfrastruktur i Norden inom energi, transport och telekom…

Läs mer

Infranode går in i den norska marknaden genom ett förvärv av 33 % av aktierna i Akershus Energi Varme

Infranode I har genomfört sin tredje investering genom ett förvärv av 33 % av aktierna i fjärrvärmebolaget Akershus Energi Varme AS (”AEV”) från Akershus Energi AS (”AE”). ”Investeringen utgör kärnan i vår investeringsstrategi, med ett starkt samägande med en kommunal ägare, en bilateral off-market-process och bekräftelse av vårt nordiska fokus genom vår första transaktion i…

Läs mer

Infranode investerar i solenergi och geoenergi genom ett långsiktigt partnerskap med Eneo

Infranode I har genomfört sin andra investering genom undertecknandet av ett avtal med Eneo Solutions AB  (”Eneo”) om investering i anläggningar för egenproducerad solenergi och geoenergi. Utöver investeringen i en portfölj av existerande anläggningar har Infranode och Eneo även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Eneos verksamhet de kommande åren. “Vi är…

Läs mer

Infranode reser SEK 1,9 miljarder och stänger andra investeringsrundan – totalt kapital SEK 3,35 miljarder

Första privata infrastrukturplattformen i Norden att erhålla finansiering från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) Infranode, ett investeringsbolag fokuserat på infrastruktur i Norden, meddelar i dag stängningen av sin andra investeringsrunda. Totalt har Infranode I rest SEK 3,35 miljarder, varav SEK 1,9 miljarder under den andra rundan. Investerarna är Folksam och KPA Pension, Europeiska…

Läs mer

Infranode investerar i fjärrvärme i Sverige genom ett långsiktigt partnerskap med Vasa Värme

PRESSMEDDELANDE Infranode I har undertecknat ett avtal om investering i Vasa Värme Holding AB (”Vasa Värme”), ett svenskt energibolag med fokus på fjärrvärme. Investeringen sker genom teckning av preferensaktier. Infranode och Vasa Värme har även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Vasa Värmes verksamhet inom fjärrvärme i Sverige de kommande åren. “Vi…

Läs mer

AMF förvärvar 49% av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde för 3 miljarder kronor med Infranode som huvudrådgivare

PRESSMEDDELANDE  Stockholm, den 18 december 2015 AMF Pensionsförsäkring har ingått avtal om att förvärva 49% av Vattenfalls brittiska havsbaserade 150MW vindkraftspark Ormonde för 237 miljoner pund, motsvarande cirka 3 miljarder kronor. Ormonde har varit i drift sedan 2012 och kommer fortsatt att driftas av Vattenfall. Länk till AMFs Pressmeddelande Länk till Vattenfalls Pressmeddelande “Vi är mycket…

Läs mer

Infranode har bistått AMF i deras första infrastrukturinvestering inom havsbaserad vindkraft

PRESS RELEASE Stockholm, den 19 oktober 2015 AMF har ingått åtagande om att investera cirka 300 miljoner brittiska pund (cirka 3,5 miljarder SEK) i Green Investment Bank’s Offshore Wind Fund i Storbritannien. Detta utgör AMF:s första investering inom havsbaserad vindkraft. (http://media.amf.se/2015/10/19/amf-gor-betydande-investering-i-brittisk-vindkraft/) “UK Green Investment Bank Financial Services Limited (GIBFS) has today announced that it has…

Läs mer

Ingemar Skogö, tidigare generaldirektör för Vägverket samt Luftfartsverket, ansluter till Infranode som senior rådgivare

PRESS RELEASE Stockholm, 2015-10-01 Infranode är glada att meddela att Ingemar Skogö har anslutit sig till Infranodes grupp av seniora rådgivare, där Allan Larsson och Lars Åberg ingår sedan tidigare. Ingemar har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige och har i över 25 år haft ledande positioner inom transportinfrastruktursektorn som…

Läs mer

Allan Larsson, tidigare finansminister, ansluter till Infranode som senior rådgivare

Infranode är glada att meddela att Allan Larsson har anslutit sig till Infranodes grupp av seniora rådgivare, där Lars Åberg ingår sedan 2014. Allan har en lång karriär bakom sig inom den offentliga sektorn med ledande positioner inom politik och förvaltning både lokalt och internationellt. Allan har varit statssekreterare i arbetsmarknads-departementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och…

Läs mer