Infranode investerar i solenergi och geoenergi genom ett långsiktigt partnerskap med Eneo

Infranode I har genomfört sin andra investering genom undertecknandet av ett avtal med Eneo Solutions AB  (”Eneo”) om investering i anläggningar för egenproducerad solenergi och geoenergi. Utöver investeringen i en portfölj av existerande anläggningar har Infranode och Eneo även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Eneos verksamhet de kommande åren.

“Vi är mycket nöjda med vår investering i en portfölj av förnybara energianläggningar med hög hållbarhetsprofil och stabil direktavkastning, samt ser fram emot att investera ytterligare en halv miljard kronor i takt med att Eneos team bygger nya anläggningar till sina kunder.” säger Philip Ajina, Founding Partner i Infranode

Eneo gör det enkelt för fastighetsägare att bli en del av revolutionen inom småskalig energi. Eneo hjälper sina kunder med allt från att utveckla en strategi till att få solceller och geoenergi som en enkel tjänst. Eneo grundades 2013 och ägs bland annat av grundarna.

“Både solenergi och geoenergi är numera beprövad teknik och investeringen utgör ett bra komplement till våra existerande och kommande investeringar inom fjärrvärme.” säger Christian Doglia, Founding Partner i Infranode

http://www.eneosolutions.se

“Våra kunder är fastighetsägare och företag som vill ta en ledarroll i omställningen till ett helt förnybart energisystem och inspirera andra till handling. Genom samarbetet med Infranode kommer Eneo kunna fortsätta att expandera på den svenska marknaden och hjälpa fler att få tillgång till solceller och geoenergi på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.” säger Wilhelm Löwenhielm, VD för Eneo

Rådgivare till Infranode var Roschier, Deloitte och Sweco.

Christian Doglia

christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

Philip Ajina

philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01