Infranode går in i den norska marknaden genom ett förvärv av 33 % av aktierna i Akershus Energi Varme

Infranode I har genomfört sin tredje investering genom ett förvärv av 33 % av aktierna i fjärrvärmebolaget Akershus Energi Varme AS (”AEV”) från Akershus Energi AS (”AE”).

”Investeringen utgör kärnan i vår investeringsstrategi, med ett starkt samägande med en kommunal ägare, en bilateral off-market-process och bekräftelse av vårt nordiska fokus genom vår första transaktion i Norge. Efter att ha arbetat nära AEV under de senaste månaderna har vi blivit imponerade av företagets ledning och verksamhet och är övertygade om deras förmåga att genomföra bolagets tillväxtfokuserade affärsplan” säger Philip Ajina, Founding Partner i Infranode.

Akershus Energi AS är ett medelstort energibolag beläget i och ägt av Akershus fylkeskommun öster om Oslo. AE:s två huvudområden är vattenkraft och fjärrvärme. Akershus Energi Varme AS har koncessioner i Lillestrøm (en av Europas modernaste fjärrvärmeanläggningar), Lørenskog, Skedsmokorset, Sørumsand och Årnes. Den nuvarande årliga produktionen uppgår till ca 160 GWh (normalt väder) med betydande tillväxtpotential kopplad till förväntad befolkningstillväxt i regionen där Stor-Oslo är ett av de snabbast växande områdena i Europa.

”Med Infranode som delägare kommer AEV att stärkas ekonomiskt och vi får en kunskapsrik och tillväxtorienterad delägare” säger Jørn Myhrer, VD för Akershus Energi. ”Vi har letar efter en partner för att stärka vår fjärrvärmeverksamhet under lång tid och vi är mycket nöjda med att det är Infranode som blir delägare”, lägger Myhrer till.

”Det faktum att investeringen är grön och har starka tillväxtutsikter är attraktivt för våra investerare” säger Christian Doglia, Founding Partner i Infranode.

Rådgivare till Infranode var Pöyry, Wiersholm och Deloitte.

För ytterligare information kontakta:

Philip Ajina

philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Christian Doglia

christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

 

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01