Infranode reser SEK 1,9 miljarder och stänger andra investeringsrundan – totalt kapital SEK 3,35 miljarder

Första privata infrastrukturplattformen i Norden att erhålla finansiering från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

Infranode, ett investeringsbolag fokuserat på infrastruktur i Norden, meddelar i dag stängningen av sin andra investeringsrunda. Totalt har Infranode I rest SEK 3,35 miljarder, varav SEK 1,9 miljarder under den andra rundan. Investerarna är Folksam och KPA Pension, Europeiska investeringsbanken (EIB) och IMAS Foundation.

”Vi är mycket stolta över att få ett så starkt stöd från institutionella investerare som EIB, Folksam och KPA Pension. Infranode har en investeringshorisont på 25 år och vi är därmed unika på den nordiska marknaden genom att vi kan ena långsiktiga investerare och offentlig sektor kring ett gemensamt synsätt och mål. Det finns ett gap mellan långsiktiga investerare som söker stabil avkastning i infrastruktur och den offentliga sektorns tidsperspektiv och förmåga att investera. Vi kan överbrygga det gapet genom att arbeta i partnerskap med offentliga aktörer”, säger Christian Doglia, grundare och partner i Infranode.

I Norden finns ett betydande investeringsbehov i infrastruktur som över en tioårsperiod väntas uppgå till över EUR 200 miljarder. Enbart i Sverige beräknas det uppdämda behovet av infrastrukturinvesteringar att kunna uppgå till mellan SEK 77-110 miljarder år 2025. Vidare beräknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att SEK 85 miljarder ska medfinansieras i infrastruktur från bland annat kommuner och landsting fram till år 2025 samtidigt som de totala kostnaderna för de svenska kommunerna beräknas att överstiga deras intäkter med SEK 47 miljarder år 2020.

”Infranode kommer främst att investera i offentliga och privata små- och medelstora infrastrukturtillgångar i Norden. Vi arbetar med investerare som förespråkar en verkligt långsiktig investeringshorisont och söker låg risk och stabila kassaflöden”, säger Philip Ajina, grundare och partner i Infranode.

Investerare som ingår i den andra investeringsrundan är försäkrings- och pensionsbolaget Folksam samt pensionsförvaltaren KPA Pension.

”Vi är väldigt glada att investera i Infranode eftersom det tillåter oss att öka vår exponering mot infrastruktur. Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder. Det känns särskilt bra att samarbeta med andra långsiktiga och respekterade medinvesterare”, säger Jens Henriksson, vd Folksam.

Även EU, via den Europeiska investeringsbanken (EIB), satsar på lokal nordisk infrastruktur genom Infranodes investeringsplattform och investerar SEK 900 miljoner. Det är deras första investering i en privat infrastrukturplattform som garanteras av den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), även känd som Juncker-planen.

”Det finns ett betydande behov av investeringar på den nordiska infrastrukturmarknaden samtidigt som finansieringsmöjligheterna är begränsade. Det är utmanande för EIB att direkt stödja flera av programmen då de är relativt små. Tack vare Infranode, som agerar mellanhand, kan vi erbjuda finansiellt stöd i Norden och uppfylla vårt huvudmål; förbättra människors livssituation genom våra investeringar. Garantin från EFSI är en viktig katalysator för vår allra första långsiktiga kapitalinjektion i en lokal investeringsplattform i Sverige,” säger Jan Vapaavuori, EIB:s vicepresident.

Infranode slutförde sin första investeringsrunda 2014, efter att ha rest SEK 1,45 miljarder från ankarinvesteraren IMAS Foundation.

”Vi tror att infrastrukturinvesteringar är, förutom att generera en stabil långsiktig avkastning, ett viktigt sätt att spela en aktiv och ansvarsfull roll i att förbättra samhället. Det är därför IMAS Foundation tog beslutet att vara den första investeraren i Infranode I. Det är positivt att viktiga investerare nu ansluter sig till Infranode, vilket ger kapital för nödvändiga infrastrukturinvesteringar i Norden”, säger Petter Odhnoff, Chief Investment Officer på IMAS Foundation.

Infranode planerar en tredje och avslutande investeringsrunda under 2017 för att nå målet på SEK 4 miljarder.

Om investerarna
Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam som är en av Sveriges största kapitalförvaltare med SEK 400 miljarder under förvaltning. KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Europeiska investeringsbanken (EIB) är den långsiktiga utlåningsinstitutionen i EU och ägs av dess medlemsländer. EIB möjliggör finansiering i syfte att uppnå EU:s långsiktiga politiska mål. Under 2016 lånade banken ut strax under 1,7 miljarder kronor till svenska projekt inom en rad olika sektorer, bland annat stadsutveckling, industri och forskning.

IMAS Foundation är en holländsk stiftelse och en systerstiftelse till INGKA Foundation. INGKA Foundation är ägare till INGKA Group som i sin tur äger majoriteten av Ikeas varuhus globalt.

Om Infranode
Infranode är ett långsiktigt investeringsbolag startat 2013. Infranodes mål är att bli den ledande hållbara affärspartnern för den offentliga sektorn i arbetet med att utveckla nordisk infrastruktur. Infranode är startat i partnerskap med Areim, en etablerad Stockholmsbaserad fondförvaltare och rådgivare i fastighetsbranschen. Areim har omfattande erfarenhet av investeringsverksamhet och har under de senaste dryga tio åren förvaltat över 50 miljarder kronor. För närvarande förvaltas tre fonder med kapital från ledande institutioner, såväl svenska som internationella.

Tillsammans erbjuder Areim och Infranode den första nordiska specialiserade plattformen för investeringar och rådgivning inom reala tillgångar.

Om Infranode I
• Ett begränsat antal institutionella långsiktiga investerare som delar Infranodes vision.
• 25-årig investeringshorisont.
• Fokus på stabil direktavkastning, låg risk och inflationsskydd.
• Fokus på nordiska infrastrukturstillgångar inom energi och andra nyttigheter såsom vatten och renhållning, transport, telekom och social infrastruktur.
• Långsiktig investeringsfilosofi i motsats till riskkapitalfonder inriktade på infrastrukturinvesteringar med en kortare investeringshorisont och kortsiktig incitamentsstruktur.
• Kapital i andra investeringsrundan uppgår till SEK 1,9 miljarder. Rest kapital i första investeringsrundan uppgick till SEK 1,45 miljarder. En tredje och avslutande investeringsrunda planeras under 2017 i syfte att nå målet om SEK 4 miljarder för Infranode I.
• Investerare är Folksam och KPA pension, Europeiska investeringsbanken (EIB), samt IMAS Foundation.
• Fokus på små och medelstora infrastrukturinvesteringar.
• Har tillgång till ytterligare kapital för större investeringar genom program för medinvesteringar från sina investerare.
• Transparent svensk bolagsstruktur.
• Flexibelt investeringsmandat med fokus på att bygga partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn genom exempelvis delägande.
• Kan investera i både existerande infrastruktur och nybyggnation.

För ytterligare information:

Christian Doglia, grundare och partner, Infranode
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Philip Ajina, grundare och partner, Infranode
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Lena Silberman, Kommunikation och press, Infranode/Areim
lena.silberman(at)areim.se
+46 70 522 12 29

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01