Allan Larsson, tidigare finansminister, ansluter till Infranode som senior rådgivare

Infranode är glada att meddela att Allan Larsson har anslutit sig till Infranodes grupp av seniora rådgivare, där Lars Åberg ingår sedan 2014.

Allan har en lång karriär bakom sig inom den offentliga sektorn med ledande positioner inom politik och förvaltning både lokalt och internationellt. Allan har varit statssekreterare i arbetsmarknads-departementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och riksdagsledamot. Allan var finansminister i Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering och har varit ledamot i Sveriges riksbanks styrelse. Han har arbetat som generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet samt medverkat i flera internationella kommissioner inom FN-systemet. Allan har även varit ordförande för Sveriges Television och Lunds Universitet. Som senior rådgivare till Infranode kommer Allan bistå i det fortlöpande arbetet med att utveckla Infranodes dialog med den offentliga sektorn samt utveckling av partnerskap inom infrastruktur med aktörer inom den offentliga sektorn.

Lars Åberg har varit senior rådgivare till Infranode och röstberättigad ledamot av investerings-kommittén sedan Infranode erhöll sitt första kapital för investeringar under 2014. Lars har närmare 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom AP-fonderna (chef för ränteinvesteringar) och det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF (Chef för Ränteinvesteringar, Chef för Asset Liability Management och Chef Placeringsstrategi). Med sin breda erfarenhet av kapitalmarknaden bistår Lars i Infranodes investeringsverksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Christian Doglia

christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

Philip Ajina

philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01