Infranode förstärker sin expertis inom energi med rektrytering från Vattenfall

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 30 Januari, 2015

Infranode är glada att meddela att Carl-Emil Lindholm har anslutit till Infranodes team för investeringar och förvaltning som Associate.

Carl-Emil kommer närmast från det svenska energiföretaget Vattenfall där han arbetat som analytiker på M&A-avdelningen samt dessförinnan på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm samt Produktionsdivisionen i Berlin. Han har jobbat med både förvärv och försäljningar inom områdena eldistribution, värme, vattenkraft, havsbaserad vindkraft samt landbaserad vindkraft med fokus på att frigöra kapital genom partnerskap med institutionella investerare. Carl-Emil har en kandidatexamen inom Finans och Redovisning och Finansiering samt en masterexamen inom Finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Som en del av Infranodes team kommer Carl-Emil ha ett särskilt fokus på energisektorn och bidra med värdefull kunskap från ett operationellt och finansiellt perspektiv.

För ytterligare information kontakta:

Christian Doglia

christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

Philip Ajina

philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01