Nyheter

Infranode går in i den norska marknaden genom ett förvärv av 33 % av aktierna i Akershus Energi Varme

juni 13, 2017

Infranode I har genomfört sin tredje investering genom ett förvärv av 33 % av aktierna i fjärrvärmebolaget Akershus Energi Varme AS (”AEV”) från Akershus Energi AS (”AE”). ”Investeringen utgör kärnan i vår investeringsstrategi, med ett starkt samägande med en kommunal ägare, en bilateral off-market-process och bekräftelse av vårt nordiska fokus genom vår första transaktion i…

Läs mer...

Infranode investerar i solenergi och geoenergi genom ett långsiktigt partnerskap med Eneo

april 27, 2017

Infranode I har genomfört sin andra investering genom undertecknandet av ett avtal med Eneo Solutions AB  (”Eneo”) om investering i anläggningar för egenproducerad solenergi och geoenergi. Utöver investeringen i en portfölj av existerande anläggningar har Infranode och Eneo även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Eneos verksamhet de kommande åren. “Vi är…

Läs mer...

Infranode reser SEK 1,9 miljarder och stänger andra investeringsrundan – totalt kapital SEK 3,35 miljarder

februari 16, 2017

Första privata infrastrukturplattformen i Norden att erhålla finansiering från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) Infranode, ett investeringsbolag fokuserat på infrastruktur i Norden, meddelar i dag stängningen av sin andra investeringsrunda. Totalt har Infranode I rest SEK 3,35 miljarder, varav SEK 1,9 miljarder under den andra rundan. Investerarna är Folksam och KPA Pension, Europeiska…

Läs mer...

Infranode investerar i fjärrvärme i Sverige genom ett långsiktigt partnerskap med Vasa Värme

mars 30, 2016

PRESSMEDDELANDE Infranode I har undertecknat ett avtal om investering i Vasa Värme Holding AB (”Vasa Värme”), ett svenskt energibolag med fokus på fjärrvärme. Investeringen sker genom teckning av preferensaktier. Infranode och Vasa Värme har även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Vasa Värmes verksamhet inom fjärrvärme i Sverige de kommande åren. “Vi…

Läs mer...

AMF förvärvar 49% av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde för 3 miljarder kronor med Infranode som huvudrådgivare

december 18, 2015

PRESSMEDDELANDE  Stockholm, den 18 december 2015 AMF Pensionsförsäkring har ingått avtal om att förvärva 49% av Vattenfalls brittiska havsbaserade 150MW vindkraftspark Ormonde för 237 miljoner pund, motsvarande cirka 3 miljarder kronor. Ormonde har varit i drift sedan 2012 och kommer fortsatt att driftas av Vattenfall. Länk till AMFs Pressmeddelande Länk till Vattenfalls Pressmeddelande “Vi är mycket…

Läs mer...

Infranode har bistått AMF i deras första infrastrukturinvestering inom havsbaserad vindkraft

oktober 19, 2015

PRESS RELEASE Stockholm, den 19 oktober 2015 AMF har ingått åtagande om att investera cirka 300 miljoner brittiska pund (cirka 3,5 miljarder SEK) i Green Investment Bank’s Offshore Wind Fund i Storbritannien. Detta utgör AMF:s första investering inom havsbaserad vindkraft. (http://media.amf.se/2015/10/19/amf-gor-betydande-investering-i-brittisk-vindkraft/) “UK Green Investment Bank Financial Services Limited (GIBFS) has today announced that it has…

Läs mer...

Ingemar Skogö, tidigare generaldirektör för Vägverket samt Luftfartsverket, ansluter till Infranode som senior rådgivare

oktober 1, 2015

PRESS RELEASE Stockholm, 2015-10-01 Infranode är glada att meddela att Ingemar Skogö har anslutit sig till Infranodes grupp av seniora rådgivare, där Allan Larsson och Lars Åberg ingår sedan tidigare. Ingemar har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige och har i över 25 år haft ledande positioner inom transportinfrastruktursektorn som…

Läs mer...

Allan Larsson, tidigare finansminister, ansluter till Infranode som senior rådgivare

juni 12, 2015

Infranode är glada att meddela att Allan Larsson har anslutit sig till Infranodes grupp av seniora rådgivare, där Lars Åberg ingår sedan 2014. Allan har en lång karriär bakom sig inom den offentliga sektorn med ledande positioner inom politik och förvaltning både lokalt och internationellt. Allan har varit statssekreterare i arbetsmarknads-departementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och…

Läs mer...

Infranode förstärker sin expertis inom energi med rektrytering från Vattenfall

januari 30, 2015

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 30 Januari, 2015 Infranode är glada att meddela att Carl-Emil Lindholm har anslutit till Infranodes team för investeringar och förvaltning som Associate. Carl-Emil kommer närmast från det svenska energiföretaget Vattenfall där han arbetat som analytiker på M&A-avdelningen samt dessförinnan på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm samt Produktionsdivisionen i Berlin. Han har jobbat med…

Läs mer...

Infranode – den första svenska plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur

oktober 6, 2014

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2014-10-06 Med ett initialt kapital om 1,45 miljarder kronor har Infranode lanserat den första Sverigebaserade plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur. Infranode har en investeringshorisont om minst 20 år och kommer investera i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar inom transportsektorn, social infrastruktur, förnybar energi samt distributionsnät för bland annat el, gas och VA. Infranodes primära marknad…

Läs mer...