Nyheter

Infranode Energi har förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av kapitalet och 22,8 procent av rösterna

oktober 24, 2018

Infranode Energi AB har förvärvat aktierna i Skånska Energi AB från en grupp av mindre aktieägare samt i marknaden. Skånska Energi AB:s B-aktier är noterade vid Nasdaq First North. Infranode Energi AB kan komma att förvärva ytterligare aktier i Skånska Energi AB på marknaden eller på annat sätt. Infranode Energi AB avser inte att lämna…

Läs mer...

Infranode återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi

oktober 19, 2018

Klicka här för mer information.

Läs mer...

Infranode Energi höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 75 kronor per aktie och sänker villkoret rörande lägsta acceptansnivå

september 24, 2018

Klicka här för mer information.

Läs mer...

Infranode Energi lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi

september 21, 2018

Klick här för mer information.

Läs mer...

Infranode and KPA Unicon have established a joint venture Varmalämpö Oy

januari 31, 2018

Infranode and KPA Unicon have established a joint venture Varmalämpö Oy, which will serve the district and industrial heating market in Finland through a capacity as a service concept. Varmalämpö offers heat-only boilers and combined heat and power plants through 10 to 25-year availability-based contracts to energy utilities and industrial clients in Finland. This is…

Läs mer...

Infrastrukturfondet Infranode har ansatt Erik Botnevik som leder for den norske virksomheten og nordisk ansvarlig for telekom

januari 15, 2018

Erik Botnevik kommer fra SEB Corporate Finance i Oslo hvor han var nordisk ansvarlig for telekom og i tillegg dekket norsk infrastruktur. Han har totalt over 15 års transaksjon- og forretningsutviklingserfaring inkludert lederroller i Telenor-konsernet med blant annet ansvar for konsernets investering og portefølje-strategi. Erik Botnevik har over 10 års erfaring som rådgiver på norske…

Läs mer...

Infranode stänger miljardfond för investeringar i nordisk infrastruktur

december 4, 2017

Infranode har nu sin första fond om 4,45 miljarder SEK på plats. Det sista åtagandet är från Fjärde AP-fonden som ansluter till andra lokala pensionsfonder och Europeiska investeringsbanken (EIB) som investerare. Kapitalet ska investeras långsiktigt i nordisk infrastruktur. Infranode är ett svenskt bolag som investerar långsiktigt i samhällsinfrastruktur i Norden inom energi, transport och telekom…

Läs mer...

Infranode går in i den norska marknaden genom ett förvärv av 33 % av aktierna i Akershus Energi Varme

juni 13, 2017

Infranode I har genomfört sin tredje investering genom ett förvärv av 33 % av aktierna i fjärrvärmebolaget Akershus Energi Varme AS (”AEV”) från Akershus Energi AS (”AE”). ”Investeringen utgör kärnan i vår investeringsstrategi, med ett starkt samägande med en kommunal ägare, en bilateral off-market-process och bekräftelse av vårt nordiska fokus genom vår första transaktion i…

Läs mer...

Infranode investerar i solenergi och geoenergi genom ett långsiktigt partnerskap med Eneo

april 27, 2017

Infranode I har genomfört sin andra investering genom undertecknandet av ett avtal med Eneo Solutions AB  (”Eneo”) om investering i anläggningar för egenproducerad solenergi och geoenergi. Utöver investeringen i en portfölj av existerande anläggningar har Infranode och Eneo även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Eneos verksamhet de kommande åren. “Vi är…

Läs mer...

Infranode reser SEK 1,9 miljarder och stänger andra investeringsrundan – totalt kapital SEK 3,35 miljarder

februari 16, 2017

Första privata infrastrukturplattformen i Norden att erhålla finansiering från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) Infranode, ett investeringsbolag fokuserat på infrastruktur i Norden, meddelar i dag stängningen av sin andra investeringsrunda. Totalt har Infranode I rest SEK 3,35 miljarder, varav SEK 1,9 miljarder under den andra rundan. Investerarna är Folksam och KPA Pension, Europeiska…

Läs mer...