Hållbarhetspionjär Ulrika Hasselgren blir senior rådgivare hos den nordiska infrastrukturinvesteraren Infranode

Den nordiska infrastrukturinvesteraren Infranode stärker ytterligare sitt fokus på hållbarhet genom att Ulrika Hasselgren, en pionjär inom området, kliver in i rollen som senior rådgivare åt Infranode under februari 2021.

Ulrika Hasselgren är expert inom hållbara investeringar. Hon har decennier av erfarenhet och kunskap om ansvarsfulla investeringar, ESG-förvaltning och ledarskap. Närmast kommer Ulrika från positionen som Global Head of Sustainability & Impact Investment hos Danske Bank. Innan dess var hon Global Head of Responsible Investment Strategy & ESG Integration på Institutional Shareholder Services (ISS).

”Hållbarhet har alltid varit kärnan i Infranode och allt vi gör. Vi är därför mycket glada och stolta över att en erfaren hållbarhetsexpert som Ulrika väljer att bli en del av Infranode för att fortsätta att utveckla denna viktiga del av vår verksamhet. Ulrika kommer att stödja Infranodes ambition att vara den självklara, långsiktiga och ansvarsfulla ägaren av hållbar infrastruktur”, säger Johan Tiselius, Infranodes hållbarhetschef.

Med Ulrika Hasselgrens starka hållbarhetsprofil kompletterar hon Infranodes nätverk av branschexperter, som består av några av Nordens ledande energi- och infrastrukturexperter. I sin position kommer Ulrika Hasselgren att ge råd till Infranode om hållbarhetsrelaterade initiativ och strategiska överväganden. Hon kommer också att sitta i Infranodes ESG-kommitté för att stötta ansvarsfull och effektiv tillämpning av hållbara metoder och processer i de olika delarna av verksamheten.

”Jag ser mycket fram emot att bli en del av Infranodes nätverk av seniora rådgivare. Efter att ha arbetat mer än 20 år i finansbranschen med ett tydligt fokus på hållbara investeringar är jag glad över att bli en del av Infranode, som är en branschledare inom hållbara infrastrukturinvesteringar”, säger Ulrika Hasselgren.

Ytterligare information
Johan Tiselius
Hållbarhetschef, Infranode
Tel. +46 (0) 70 495 16 48
johan.tiselius@infranode.se

Infranode
Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare inom energi, transport, digital och social infrastruktur med ett särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode finns i Stockholm, Helsingfors och Oslo med omfattande lokal och internationell erfarenhet. Idag förvaltar Infranodes fonder ca 1,3 miljarder euro från välkända institutionella investerare så som KPA Pension, Folksam, Fjärde AP-fonden, KEVA och Europeiska investeringsbanken.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01