Infranode investerar i Yilport Oslo för att främja grön omställning i Norges största containerhamn

Det svenska infrastrukturföretaget Infranode investerar i Yilport Oslo, som sköter den operativa driften av Norges största hamn. Genom avtalet befäster Infranode sin strategi att göra långsiktiga och ansvarsfulla infrastrukturinvesteringar i Norden. Yilport Oslo spelar en viktig roll i Oslo Hamns strävan att bli den första fossilfria hamnen i världen.

”Genom den här investeringen gör vi vår fjärde investering i Norge och vår första inom transportsektorn. Detta visar Infranodes förmåga att genomföra komplexa investeringar i viktiga norska infrastrukturtillgångar samtidigt som Yilport Oslo kompletterar vår befintliga portfölj inom energi och social infrastruktur”, säger Erik Botnevik, Norgechef på Infranode.

Genom avtalet förvärvar Infranode en ägarandel i Yilport Oslo från Yilport Holding. Oslo Hamn är Norges största och täcker genom sin verksamhet 80 procent av Osloregionen och över hälften av den totala befolkningen i Norge. Yilport Oslo har för närvarande tillstånd att driva hamnen fram till 2035 med möjlighet till förlängning om ytterligare 10 år.

”Vi är mycket glada över att utvidga vårt partnerskap med Yilport och slutföra vår andra investering i en containerhamn, vid sidan av den vi gjort i Gävle kommun i Sverige. Det går helt i linje med vår strategi att göra ansvarsfulla investeringar i nordisk infrastruktur, till nytta för våra investerare, samtidigt som vi tar en aktiv roll i omvandlingen till en mer hållbar hamnindustri”, säger Joel Löfroth, Investment Manager på Infranode.

Oslo hamn är redan idag ledande i arbetet med ökad hållbarhet. En väsentlig del av verksamheten är elektrifierad och målet är att bli den första fossilfria hamnen i världen. Sedan 2015 har det skett en betydande volymökning i Oslo hamn, där verksamheten i dag hanterar 250 000 TEU (en så kallad tjugofotsskvivalent, där en enhet motsvarar en container på 20 fot eller cirka 6 meter).

“Samarbetet mellan Infranode och Yilport inleddes 2019, när Yilport Gävle genomförde sin expansion med hjälp av kapital från Infranode. Nu är jag glad att vårt samarbete fördjupas.

Yilport Oslo är ledande med sin moderna infrastruktur och höga produktivitet. Därför kommer Yilport Oslo fortsätta att leda vägen med strömlinjeformade, digitaliserade och automatiserade processer. Dessutom är Yilport Oslo, som förbundit sig till att minska klimatutsläppen, på väg att bli en grön hamn och föregångare för hela hamnindustrin. Det är också ett tecken på Yilports globala hållbarhetsvision”, säger Evren Öztürk, styrelseledamot och CFO på YILDIRIM Group of Companies.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra avtalets finansiella detaljer.

Joel Löfroth
Investment Manager, Infranode
joel.lofroth@infranode.se
+46 72 540 7175

Ytterligare information:

Erik Botnevik
Norgechef, Infranode
erik.botnevik@infranode.se
+47 91 55 50 58

Aslı Cagla YILDIRIM
Investor Relations Manager, YILDIRIM, YILPORT
asli.yildirim@yildirimgroup.com
+90 212 290 30 80 – 5218

Infranode
Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare inom energi, transport, digital och social infrastruktur med ett särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode finns i Stockholm, Helsingfors och Oslo med omfattande lokal och internationell erfarenhet. Idag förvaltar Infranodes fonder ca 1,5 miljarder euro från välkända institutionella investerare så som KPA Pension, Folksam, Fjärde AP-fonden, KEVA och Europeiska investeringsbanken.

Yilport Holding
Yilport Oslo är ett dotterbolag till Yilport Holding, en av världens snabbast växande internationella containerterminaloperatörer. Yilport Holding har sitt huvudkontor i Istanbul, Turkiet, och är verksamt i nio länder med närmare 30 anläggningar. Yilport Holding är för närvarande på plats nummer 12 bland de bästa containerterminaloperatörerna i världen, enligt Drewry. Moderbolaget YILDIRIM Holding äger också 24 procent av aktierna i CMA CGM Group, världens tredje största containerrederi.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01