Infranode tar in över 12 miljarder kronor för hållbara investeringar i nordisk infrastruktur

Infranode tar in över 12 miljarder kronor för hållbara investeringar i nordisk infrastruktur

Den svenska infrastrukturinvesteraren Infranode har stängt sin andra fond, Infranode II, med över 12 miljarder kronor i kapitalåtaganden. Fonden överstiger avsevärt målet på 10 miljarder kronor och är mer än dubbelt så stor som föregångaren Infranode I. Fonden fortsätter med sin framgångsrika strategi för Infranode I, och Infranodes position som en ledande, långsiktig investerare i nordisk infrastruktur med starkt fokus på hållbarhet.

Photo: Begreen

”Infranode har varit en pionjär inom hållbara nordiska infrastrukturinvesteringar sedan Infranode grundades 2014. Investerarnas mycket stora intresse för Infranode ll återspeglar vår roll som en av de drivande aktörerna i övergången till ett mer hållbart samhälle. Marknaden är mycket stark, en situation som vi är övertygade om kommer att fortsätta under överskådlig framtid”, säger Christian Doglia, grundare och VD för Infranode.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Christian-Doglia_2.jpg
Christian Doglia. Photo: Infranode

Infranodes tidigare fond, Infranode I, stängdes 2017 på 4,45 miljarder svenska kronor. Med 12 miljarder kronor är Infranode II mer än dubbelt så stor som sin föregångare och överträffar sitt mål på 10 miljarder kronor med stor marginal. Ett stort antal långsiktiga investerare har investerat i fonden, däribland kända nordiska institutioner som försäkringsbolaget Folksam, pensionsförvaltaren KPA, Finlands största pensionsförvaltare KEVA, Norges största pensionsförvaltare Storebrand, och IMAS Foundation.

Starkt bidragande skäl till investerarnas stora intresse är Infranodes fokus på hållbarhet och goda historiska resultat av sina hittills 12 genomförda infrastrukturinvesteringar i Norden. Bland dem finns Oslofjord Varme, ett ledande hållbart fjärrvärmeföretag i Oslo-regionen i Norge, Yilport Sweden, operatör av Sveriges tredje största containerhamn i Gävle, Vandel III, Nordens största solcellspark nära Legoland i Danmark, och Loiste, ett av de största regionala eldistributionsföretagen i Finland. Varje investering har gjorts genom långsiktiga partnerskap med offentliga och privata aktörer – en viktig del av Infranodes investeringsstrategi.

”Vår mission är att vara ledande inom hållbara och långsiktiga infrastrukturinvesteringar i Norden. Vi har en beprövad partnerskapsmodell där vi gärna arbetar med och äger tillgångar tillsammans med exempelvis kommuner och andra offentliga aktörer över hela Norden, men också med den privata sektorn. För Infranode II ser vi stor potential i alla de nordiska länderna inom områden som energi, förnybara energikällor, digital infrastruktur, transport och social infrastruktur inklusive samhällsfastigheter”, säger Philip Ajina, grundare och CIO.

Philip Ajina. Photo: Infranode

Campbell Lutyens har varit placeringsrådgivare för Infranode II. Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Doglia
Grundare och VD, Infranode
christian@infranode.se
+46 73 320 74 87

Philip Ajina
Grundare och CIO, Infranode
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

Infranode 

Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare inom energi, transport, digital och social infrastruktur med ett särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode finns i Stockholm, Helsingfors och Oslo med omfattande lokal och internationell erfarenhet.

Idag förvaltar Infranodes fonder ca 17 miljarder kronor från välkända och långsiktiga institutionella investerare såsom Folksam, KPA Pension, KEVA, Storebrand, Fjärde AP-fonden, och Europeiska investeringsbanken. Areim AB är AIF-förvaltare av Infranodes fonder.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01