Vårt team

Göran Honga

Senior Advisor

Göran har haft en mångfacetterad karriär eftersom han har haft ledande befattningar både på bostadsbyggnadsföretag och inom den kommunala sektorn. Han verkade som kommundirektör och var utsedd till direktör för ett sjukvårdsdistrikt i Österbotten i Finland.

Hans engagemang inom den offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningen framhävs ytterligare av hans utnämningar till statligt organiserade arbetsgrupper och kommittéer, däribland den som spelade en central roll i förberedelserna inför den senaste hälso- och sjukvårdsreformen i Finland.
Göran är för närvarande styrelseordförande för Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK, där han bidrar med en stor mängd kunskap och expertis från både fastighetsbranschen och den offentliga förvaltningssektorn. Han har en masterexamen från civilingenjörsutbildningen vid Tekniska högskolan i Helsingfors.