Svenska Infranode finansierar Nordens största solcellspark

Nordens största solcellspark ska byggas – i Danmark. Och det är svenska infrastrukturfonden Infranode I (Infranode),  som gör det möjligt genom att finansiera projektet. Infranode har i dag tecknat avtal med danska solcellsoperatören BeGreen om att bygga solcellsanläggningen – som blir lika stor som 250 fotbollsplaner.

Solcellsparken heter Vandel 3, och använder marken från den nerlagda Vandel-flygplatsen i Vejle kommun i Jylland, Danmark.  Parken omfattar 180 hektar, motsvarande 250 fotbollsplaner. Ingen annan solcellspark i Norden är lika stor som Vandel 3 när den står klar. Även i ett europeiskt perspektiv tillhör satsningen de riktigt stora, där bara sex andra parker är större i Europa. Med en förväntad årsproduktion på 152 000 MWh kommer Vandel 3 att täcka den årliga förbrukningen för cirka 34 000 hushåll och minska koldioxidavtrycket med 190 000 ton CO2e per år.

Efter Infranodes investering fortsätter BeGreen som minoritetsägare i Vandel 3 och ansvarar för byggandet, driften och underhållet av solcellsparken. Byggnationen av den nya parken påbörjas i början av 2020, och Vandel 3 kommer att producera den första elen 2021. 

I och med Vandel 3 tar Infranode tätplatsen som finansiär av både nordisk och svensk solcellsproduktion. I oktober undertecknade Infranode avtalet att finansiera en av Sveriges största solcellspark utanför Linköping.

Philip Ajina, medgrundare och partner på Infranode, säger: 

”Investeringen i Vandel 3 är en mycket viktig milstolpe för Infranode och utgör vårt inträde på den danska marknaden för infrastrukturinvesteringar. Vi gläds över att detta sker genom att investera i den största solcellsparken som hittills byggts i Norden, en park som från dag ett kommer att drivas helt utan subventioner. Denna investering är inte bara kommersiellt attraktiv för våra investerare, som inkluderar nordiska pensionsfonder och EIB, den utgör också ett betydande bidrag till övergången mot en koldioxidsnål och hållbar ekonomi.”

Anders Dolmer, medgrundare och ordförande i BeGreen A/S, fortsätter: ”Vi vill understryka hur professionella Infranode och teamet har varit genom hela processen. Infranode har de högsta standarderna när det gäller infrastrukturinvesteringar i de nordiska länderna, och deras hållning till långsiktiga investeringar i hållbarhet utgör ett idealiskt partnerskap mellan Infranode och BeGreen.”

Lars Møller Salling, VD för BeGreen A/S, säger: ”Detta är det största projekt vi har utvecklat i BeGreen, och ett av de största i Europa hittills. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och att sätta nya standarder för branschen.” 

Joel Löfroth, Investment Manager på Infranode AB, säger: ”Denna investering passar perfekt in i Infranodes strategi för långsiktiga och hållbara infrastrukturinvesteringar. Vi ser fram emot att göra fler investeringar i Danmark och hela Norden inom energi, transport samt digital och social infrastruktur. Som en partnerfokuserad investerare med intresse av att samäga tillsammans med andra både privata och offentliga ägare, är jag övertygad om att det kommer att finnas många möjligheter framöver.”

Deloitte (M&A, finansiellt och skatt), Kromann Reumert (legalt) och Krug & Schram (tekniskt) var rådgivare till säljaren i samband med investeringen.

EY (M&A, finansiellt och skatt), Plesner (legalt) och K2 Management (tekniskt) och AFRY (kommersiellt) var rådgivare till köparen i samband med investeringen.

Om Infranode 

Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare i Norden inom energi, transport, digital och social infrastruktur. Infranodes fonder förvaltar ca. 750 miljoner euro från välkända institutionella investerare så som KPA Pension, Folksam, Europeiska Investeringsbankenoch Fjärde AP-fonden. Infranode AB har ett lokalt team av professionella investerare och kontor i Helsingfors, Stockholm och Oslo. Areim AB är alternativ investeringsfondsförvaltare av Infranode fonderna och Infranode AB är rådgivare till Areim AB. 

Om BeGreen
BeGreen utvecklar, bygger, underhåller och förvaltar stora solcellsparker och energilagringslösningar i främst Danmark, Sverige och Polen. BeGreens affärsidé går ut på att bygga solcellsparker, som kan drivas utan subventioner, i samarbete med kommuner, markägare, leverantörer, nätoperatörer, och investerare och att sälja el till konsumenter som vill ha låga och stabila elpriser. 

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta:

Infranode:
Partner och medgrundare Philip Ajina
philip@infranode.se
tel. +46 7075 59978 

BeGreen:
Styrelseordförande Anders Dolmer
ad@bregentved.dk
tel.  +45 56 303 106

Läs mer om: 
Infranode:https://infranode.eu/ 
BeGreen: www.BeGreen.dk

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01