Infranode köper Sola Bredbånd

Infranode har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Sola Bredbånd AS från Sola kommun för 515 miljoner norska kronor.

Bolaget har ägts av Sola kommun i nära 20 år och har utvecklat och drivit ett fibernät för boende, företag och myndigheter i kommunen. Nätverket har vuxit i takt med befolkningen och ekonomin och har med sina 8 000 hushåll- och 650 företagskunder blivit det största nätverket i området.

Sola Bredbånd har ett långsiktigt kontrakt med sina kunder som säkerställer en stabil inkomstkälla och fortsatt nätverksutveckling. Försäljningen kommer inte att få några praktiska eller ekonomiska konsekvenser för slutkunderna, som står kvar på kontrakt med sin befintliga fiberoperatör.

Fibernät har blivit en oumbärlig del av den nationella infrastrukturen och vi ser stora möjligheter till vidareutveckling i Norge. Vi är imponerade av den ledande roll Sola Bredbånd har tagit lokalt och ser fram emot att lära känna invånarna i Sola och tillhandahålla ett marknadsledande fibernät samtidigt som vi fortsätter det nära samarbetet med Sola kommun och Sola Bredbånds kunder, säger Erik Botnevik, Norgechef för Infranode.

De närmaste åren står kommunen inför betydande investeringsbehov. Försäljningen av Sola Bredbånd bidrar därmed till att minska kommunens skulder och frigör därmed medel för kommunens primära uppgifter som kommer alla invånare till del.

Sedan internets tidiga dagar har Sola Bredbånd AS försett kommunen med bredbandstäckning. Men nu är det rätt tid att skicka stafettpinnen vidare. Vi har ett viktigt ansvar att förvalta dessa medel klokt och ansvarsfullt på våra medborgares vägnar. Vi är övertygade om att genom att överlåta ägandet till Infranode så får invånarna i Sola en dubbel nytta: ett fibernät med hög hastighet, och bättre offentlig service, säger kommunchef Tom Henning Slethei i Sola kommun, efter att en politisk majoritet i kommunfullmäktige godkände försäljningen den 15 december.

Om Sola Bredbånd

Sola Bredbånd AS har ägts till 100 procent av Sola kommun i sydvästra Norge sedan det grundades år 2003. I denna transaktion har Sola Bredbånd prissatts till 500 miljoner NOK, baserat på ett marknadsvärde på 100 procent-basis. Infranode köper 100 procent av aktierna av Sola kommun för ett totalt aktievärde på cirka 515 miljoner norska kronor.

Om Infranode:
Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare med särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode investerar i energi, energidistribution, förnybar energi, digital infrastruktur, transport och social infrastruktur. Idag har Infranode kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo och ett starkt team inom infrastrukturinvesteringar med stor lokal och internationell erfarenhet. Infranode har cirka 18 miljarder kronor under förvaltning från långsiktiga, institutionella investerare, inklusive några av de mest erkända pensionsfonderna i Norden. Bland investerarna finns Storebrand, Folksam, den svenska kommunala pensionsfonden KPA Pension och den finska offentliga sektorns pensionsfond KEVA.

Kontaktuppgifter till media:

Sola kommun: Borgmästare Tom Henning Slethei, tel. +47 997 00 635
Infranode: Erik Botnevik, Director and Country Lead Norway, tel. +47 915 55 058

Photo: Sola kommune/Elisabeth Tønnessen

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01