Infranode Energi har förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av kapitalet och 22,8 procent av rösterna

Infranode Energi AB har förvärvat aktierna i Skånska Energi AB från en grupp av mindre aktieägare samt i marknaden. Skånska Energi AB:s B-aktier är noterade vid Nasdaq First North. Infranode Energi AB kan komma att förvärva ytterligare aktier i Skånska Energi AB på marknaden eller på annat sätt. Infranode Energi AB avser inte att lämna något offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i Skånska Energi AB.

För ytterligare information, kontakta:
Philip Ajina, medgrundare till Infranode, 070-755 99 78
Carl-Emil Lindholm, Investment Manager hos Infranode, 070-566 57 36
Annika Stenlund, Infranodes presskontakt hos Prime, 073-314 99 29

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01