Hafslund Eco, Infranode och HitecVision förvärvar Fortum Oslo Varme

Ett nytt partnerskap, bestående av Hafslund Eco, Infranode och HitecVision, har ingått avtal om att förvärva Fortum Oslo Varme. ”Vårt mål är att realisera CCS-projektet (fångst och lagring av koldioxid) i Oslo”, säger Martin S. Lundby, vice vd och chef för tillväxt och investeringar på Hafslund Eco.

Fortum Oslo Varme är Norges största fjärrvärmeleverantör och transaktionen värderar företaget till cirka 20 miljarder NOK. Företaget levererar hållbar fjärrvärme och el till kommersiella fastigheter och bostäder i hela Oslo, och tillhandahåller värme och varmvatten till mer än 200 000 personer. Efter transaktionen blir Hafslund Eco majoritetsägare med 60 procents ägande i Fortum Oslo Varme, medan Infranode och HitecVision kommer att ha en betydande minoritetspost på 20 procent vardera.

”Genom transaktionen ökar vi vår årliga energiproduktion med nästan 2 TWh och säkerställer ägande av kritisk infrastruktur som tillhandahåller viktiga tjänster för Oslos invånare. Fjärrvärme har drifts- och ägarsynergier med vattenkraft och verkar på samma kraftmarknad. Hafslund Eco har mycket kompetens att bidra med på det området”, säger Martin S. Lundby, vice vd och chef för tillväxt och investeringar på Hafslund Eco.

Jon Vatnaland, senior partner i HitecVision, tillägger: ”Vi ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen och tillväxten i Fortum Oslo Varme. När Oslo blir ännu grönare kommer ytterligare investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla att vara viktiga. Dessutom ser vi CCS som en viktig teknik och möjlighet. Vi kommer att använda vår långa erfarenhet av att bidra med riskkapital och entreprenörskap i partnerskap med industrin.”

”Infranode har en lång investeringshorisont på 25 år och ett särskilt fokus på hållbara infrastrukturinvesteringar. Vår roll i denna transaktion är att vara en ansvarsfull och solid partner som kan bidra med erfarenhet från fjärrvärmesektorn. Vi har stort förtroende för våra partners och vill se en ambitiös satsning på fjärrvärme och fjärrkyla till gagn för kommunen och Oslos invånare”, säger Erik Botnevik, Infranodes landschef för Norge.

Viktig klimatlösning för Oslo

Partnerskapet är inställt på att förverkliga projektet för infångning av koldioxid på Klemetsrud. Fjärrvärmeverket står för cirka 14 procent av Oslos totala utsläpp. Därför kommer förverkligandet av CCS att vara avgörande för att Oslo kommun ska nå sina ambitiösa klimatmål om att minska utsläppen med 95 procent till 2030.

”Hafslund Eco ser CCS-projektet som ett viktigt åtagande för att lyckas med visionen om en förnybar och helt elektrifierad framtid, och vi kommer att göra vad som är möjligt för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av CCS vid Klemetsrud. Detta projekt kommer att ta bort Oslos största utsläppspunkt och minska koldioxidutsläppen med 400 000 ton årligen i Oslo”, säger Lundby.

Hafslund Eco är Norges näst största kraftproducent och är helägt av Oslo kommun. Som en del av transaktionen kommer Oslo kommun att överföra sitt 50-procentiga ägande i Fortum Oslo Varme till Hafslund Eco. Affären har godkänts av parterna. Den måste nu godkännas av Oslos kommunfullmäktige och norska konkurrensmyndigheten innan den kan slutföras.


För mer information:

Martin S. Lundby
vice VD och chef för tillväxt och investeringar, Hafslund Eco, martin.lundby@hafslundeco.no
+47 416 14 448

Per Storm-Mathisen
kommunikationschef, Hafslund Eco, per.storm-mathisen@hafslundeco.no
+47 982 55 406

Erik Botnevik
Norgechef, Infranode, erik.botnevik@infranode.no
+47 91 55 50 58

Jon Vatnaland
Senior Partner, HitecVision, jon.vatnaland@hitecvision.com
+47 90 50 00 16

About Fortum Oslo Varme:

Fortum Oslo Varme is jointly owned (50/50) by Fortum and the City of Oslo. Fortum Oslo Varme is the largest supplier of district heating in Norway and supplied 36% of district heating generated in Norway in 2021. It sold 1.8 TWh of district heating and generated 0.1 TWh of electricity with a comparable EBITDA of NOK 897 million. The company employs approximately 200 people.

The total consideration for Fortum’s share is approximately NOK 10 billion on a cash and debt free basis (approximately EUR 1 billion based on current currency rate) and as part of the transaction, Fortum will deconsolidate a related NOK 2 billion loan from the City of Oslo. The consideration is based on a 100% enterprise value of NOK 20 billion (approximately EUR 2 billion).

Advisors to the Consortium were DC Advisory (M&A), DNB (Debt), BAHR (Legal), Latham & Watkins (Legal – Financing), AFRY (Commercial, Technical & EHS), BCG (Commercial), EY (Financial, Tax, Carve Out, IT and Operations), BDO (Financial Model Audit), AON (Insurance). In addition, Schjødt acted as legal advisor to Infranode.

About Hafslund Eco

Hafslund Eco is Norway’s second-largest hydropower producer. The group wholly or partly owns 80 hydropower plants in Innlandet, Viken, and Vestland counties and operates production of 21 TWh of hydropower. Hafslund Eco owns 50 per cent of Eidsiva Energi, and thus half of Elvia, Norway’s largest grid company with about 900,000 customers, in addition to companies in broadband and district heating. Offshore wind is one of Hafslund Eco’s strategic focus areas, and the group has ambitions to develop both floating and bottom-fixed offshore wind in Norway. Through the business area ’New Energy’, Hafslund Eco works with innovation and business development to accelerate the electrification of Norway. Hafslund Eco has about 450 employees and is wholly owned by the City of Oslo.

About Infranode

Infranode is a long-term infrastructure investor with a particular focus on the Nordic countries. Infranode invests in energy, energy distribution, renewable energy, digital infrastructure, transport, and social infrastructure. Infranode has offices in Stockholm, Helsinki, Copenhagen, and Oslo and a strong infrastructure investment team with extensive local and international experience. Infranode has about 1.7 billion euros in committed capital from long-term institutional investors, including some of the most recognized pension funds in the Nordic region. Among the investors are Folksam, the Swedish municipal pension fund KPA Pension, the Finnish public sector pension fund KEVA, and Storebrand. In this Infranode investment, Storebrand is a strategic co-investment partner and the largest individual investor.

About HitecVision

HitecVision is a Norwegian asset manager and serial entrepreneur. With EUR 7 billion in total assets, the company is one of the leading investors in the European energy sector. Over the past 25 years, HitecVision has established or contributed to the development and growth of more than 200 companies and will in the next few years invest more than NOK 200 billion through its portfolio companies. Together with the companies’ management, board and partners, HitecVision’s 60 employees in Stavanger, Oslo and London contribute to building profitable and sustainable companies. In recent years, HitecVision has made the many exciting opportunities in the energy transition the main focus of its investments, where collaboration with established industrial players is an integral part of the company’s business model.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01