Vårt team

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som vd för tre energibolag. Under hans ledning fick ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, klartecken från finska regeringen och parlamentet att anlägga ett nytt kärnkraftverk i Finland.

I sin tidiga karriär arbetade Tapio för Teollisuuden Voima, där han innehade en rad olika befattningar med gradvis ökande ansvar. Sedan 2005 har han varit vd för tre finska energibolag. Två av dessa, Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima, är medelstora energibolag som till största del ägs av kommuner.

Som vd för Fennovoima ledde han framgångsrikt företagets kärnkraftverksprojekt under de första fem åren. Hans huvuduppdrag under denna fas var att få politiskt godkännande för den nya aktören och det tidigare oexploaterade området, en uppgift som krävde ovanligt omfattande insatser ifråga om kommunikation och hantering av berörda intressenter.

Tapio har utöver sina operativa uppdrag innehaft en rad styrelseuppdrag, främst i dotterbolag och bolag med nära anknytning till de företag där han suttit som vd.

Tapio har en teknologie magisterexamen i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Helsingfors, med kärn- och energiteknik samt energihushållning som huvudämnen. Han har även en MBA från samma universitet.