Vårt team

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Lauri har mer än 30 års erfarenhet inom den nordiska energisektorn, varav mer än 10 år som VD för stora energibolag. Lauri har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och Vattenfall Finland.

Lauri har flera årtionden av erfarenhet och kunskap av att leda energiföretag och agerar som Infranodes rådgivare framförallt gällande energiinvesteringar i Finland. Före sina VD poster hade han olika befattningar med ökande ansvar inom energisektorn.

Förutom sina operativa uppdrag har Lauri haft ett antal styrelseuppdrag i energibolag både i Finland och Sverige. För närvarande sitter Lauri i styrelsen för Vantaan Energia Keski-Uusimaa, ett fjärrvärmeföretag som Infranode, Vantaan Energia och Keva förvärvade från Fortum under sommaren 2020.

Lauri är utbildad diplomingenjör och ekonomie magister.