Vårt team

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Lars är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom AP-fonderna (räntechef) och AMF Pension (räntechef, ALM-ansvarig och ansvarig för tillgångsfördelning). Lars är vice ordförande i Fjärde AP-fonden (AP4).

Lars inledde sin karriär inom dåvarande PK-banken (dagens Nordea), där han tillbringade 15 år i olika befattningar i Sverige och utomlands.

Mellan 1991 och 1997 var han räntechef på de svenska AP-fonderna (1–3), med allokeringsansvar för över 600 miljarder kronor. Han kom senare till AMF Pension där han var ränte- och valutachef, ALM-ansvarig och slutligen ansvarig för tillgångsfördelning. Under hela sin tid på AMF ingick han i ledningsgruppen för kapitalförvaltning.

Lars har suttit i styrelsen för AMF Fastigheter AB och Rikshem AB och ingår för närvarande i styrelsen för Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.