Vårt team

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erika har över 20 års erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Hon tillträdde som CFO på Infranode 2019. Erika inledde karriären som auktoriserad revisor i London och har sedan dess skaffat sig erfarenhet inom företagsfinansiering, finansiell rapportering, bolagsstyrning, riskhantering, skattefrågor och juridisk strukturering.

Innan hon anslöt till Infranode har Erika haft ledande ekonomibefattningar inom investment banking, fastighetsförvaltning och lånestrukturering.

Mellan 2007 och 2013 var Erika finanschef för JP Morgan i Sverige, dit hon kom för att bygga upp företagets investment banking-verksamhet i Stockholm, med ansvar för finansiell rapportering, HR, IT och bolagsstyrning

Erika har tidigare arbetat som CFO på Storskogen, ett svenskt investmentbolag, och som finansdirektör på Pelican Selfstorage, ett nordiskt fastighetsbolag, ägt av Washington State Investment Board. Innan hon återvände hem till Sverige var hon ekonomi- och redovisningschef hos Londonbaserade europeiska kreditspecialisterna MV Credit, där hon hade det övergripande ansvaret för ekonomiavdelningen.

Erika är auktoriserad revisor sedan 2002 och har en bachelorexamen (BSc (Hons)) i tillämpad redovisning från Oxford Brookes. Hon har svenska som modersmål och talar engelska flytande.