Vårt team

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christian har 20 års erfarenhet från offentlig sektor och politik, med ledande befattningar inom region- och kommunpolitik. Mellan 2000 och 2006 arbetade han med kommunikation och valkampanjer på Moderaternas riksorganisation. Därefter blev han förbundsordförande i Östergötland, med ansvar för vårdsektorn. 2011 blev han kommunalråd i Linköping.

Från 2011 till 2018 satt Christian som styrelseledamot för Linköpings Stadshus AB. Genom åren har han främst arbetat med infrastruktur via AB Östgötatrafiken, som ledamot i SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling, samt som ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Han har också ett förflutet som styrelseordförande för Science Park Mjärdevi.

Christian sitter för närvarande som vice styrelseordförande i AB Östgötatrafiken och som styrelseledamot i fastighetsbolaget Sankt Kors AB.

Christian är vice styrelseordförande i AB Östgötatrafiken och styrelseledamot i fastighetsbolaget Sankt Kors AB. Han är också ledamot i Moderaternas partistyrelse.

Sedan 2018 utbildar han sig till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.