Vårt team

Carl Johansson

Investment Manager
carl.johansson@infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl är Investment Manager i Infranodes investeringsteam. Innan han började på Infranode arbetade Carl på Newsec Infra, där han deltog i ett antal M&A- och projektfinansieringstransaktioner inom förnybar energi, främst storskalig landbaserad vindkraft, i Norden.

Efter sin examen 2017 började Carl på PwC:s avdelning för corporate finance-rådgivning inom infrastruktur, och under sin studietid arbetade han som analytiker på Infranode och genomförde ett internship på en M&A-boutique i Stockholm.

Carl har en masterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet. I studierna ingick en utbytestermin vid St Gallens universitet i Schweiz. Han har svenska som modersmål och talar engelska flytande.