Vårt team

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Anders är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har närmare 35 års erfarenhet från den nordiska energisektorn, inom bland annat eldistribution och värme, varav tio år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot i Svensk Energi.

Mellan 2006 och 2008 var Anders vd för E.ONs svenska elnätsverksamhet. 2008 utsågs han till chef för E.ONs nordiska verksamhet med ansvar för eldistribution, värme och gas, och tog plats i ledningsgruppen. Han gick vidare till en roll som vice koncernchef och medlem av den globala koncernledningen för E.ON Nordic, en befattning han innehade mellan 2010 och 2015.

Mellan 2003 och 2006 var Anders vd för teknik- och entreprenadbolaget ElektroSandberg AB (numera ONE Nordic AB), en ledande leverantör av totallösningar och service till energi- och tillverkningsindustrin, där han tidigare varit vice vd och haft olika ledande befattningar.

Anders har också ett förflutet som styrelseledamot i Svensk Energi (2006–2015, från 2011 som vice ordförande) och i den europeiska elindustrins intresseorganisation Eurelectric (2011–2015). Under perioden 2012–2015 satt han dessutom med i styrelsen för den Stockholmsbaserade tankesmedjan Global Utmaning.

Anders har en Executive MBA från Lunds universitet.