Vårt team

Alexandra Björklund

Investor Relations
alexandra.bjorklund(at)areim.se
+46 72 078 82 63

Alexandra är ansvarig för investerarrelationer och kapitalanskaffning på Infranode och systerbolaget Areim. Hon leder den senaste finansieringsrundan för Areim, ett fastighetsförvaltningsbolag med fokus på de nordiska länderna och en global bas av institutionella investerare.

Alexandra har 12 års erfarenhet från finansbranschen, med särskild kompetens inom kapitalanskaffning inom en rad produktområden, bland annat öppna och slutna fonder samt offentliga statsskulds- och aktiemarknader.

Innan hon anslöt till Infranode och Areim arbetade Alexandra på SEB i Stockholm där hon ansvarade för obligationsfinansiering för företag med såväl hög som låg kreditvärdighet i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien.

Under 2013 och 2014, tiden innan hon återvände till Sverige, var Alexandra investeringsansvarig på LGT Capital Partners i Zürich. Där ingick hon i ett nybildat saminvesteringsteam som inriktade sig på direktinvesteringar och LGTs investeringar i private equity-fonder.

Alexandra har arbetat med investerarrelationer och affärsutveckling på Blackstone i London, där hon reste kapital till företagets hedgefonder. Hon fokuserade främst på Norden och de tysktalande länderna men hade även kunder i Storbritannien och Nederländerna. Hennes roll innefattade såväl anskaffning av nytt kapital som att vårda befintliga kundrelationer.

Hon inledde sin karriär i investment banking hos JP Morgan i London, först i deras EMEA Ratings & Capital Structure Advisory-team och därefter i bankens Nordic Equity Capital Markets-team

Alexandra har en civilekonomexamen inom finans med inriktning mot företagsfinansiering från Handelshögskolan i Stockholm. Studierna innefattade en utbytestermin med fördjupande managementstudier vid Wirtschaftsuniversität i Wien. Hon har svenska som modersmål, talar engelska flytande och har goda kunskaper i tyska.