Vårt team

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi är Director och Nordic Utilities Lead för Infranodes verksamhet i Finland. Han har åtta års erfarenhet av investeringar och strategiprojekt inom energisektorn, social infrastruktur och offentlig-privat samverkan.

Aleksi har deltagit i flera högprofilerade transaktioner på den reglerade energimarknaden i Norden, både på köpsidan och på säljsidan, med ett ackumulerat transaktionsvärde överstigande 10 miljarder euro.

På Infranode har Aleksis fokus legat på transaktioner i Finland och Sverige.

Aleksi sitter som ledamot i bolagsstyrelserna för Loiste och Loiste Holding och är styrelseordförande i Varmalämmitys.

Innan Aleksi började på Infranode arbetade han som strategichef på Fortum Distribution i Sverige (numera Ellevio). Där var han ansvarig för M&A och strategiutveckling och djupt involverad i avyttringen av division Fortum Distribution. Innan han blev strategichef ledde Aleksi den grupp som ansvarade för långsiktig förvaltning av Fortum Distributions samtliga tillgångar i Finland, Norge och Sverige.

Aleksi började sin karriär på den nordiska investmentbanken Icecapitals Helsingforskontor. Där arbetade han med M&A och finansiell rådgivning med fokus på energisektorn, med uppdrag för såväl energibolag som internationella infrastrukturinvesterare. Han arbetade där med flera typer av energitillgångar såsom reglerad el- och gasnätsdistribution, värme, vattenkraft, LNG, vindkraft och andra förnybara energikällor.

Aleksi har en civilekonomexamen i ekonomi samt en civilingenjörsexamen med inriktning på energiteknik från Aaltouniversitetet i Helsingfors. Han har finska som modersmål och talar engelska och svenska flytande.