Investeringar för bättre infrastruktur

Vi gör dagens och morgondagens samhälle starkare och mer hållbart

Untitled-2

En nordisk aktör med lokal förankring och fokus på samägande

Investeringar för starkare social infrastruktur i Norge

Långsiktiga infrastrukturinvesteringar inom rehabilitering, omsorg och förskola genom Omsorgsbolig Holding

Läs mer

Det ledande oberoende fjärrvärmebolaget i Norge

Infranodes investering Olsofjord Varme levererar hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i Osloregionen

Läs mer

Ett innovativt uppvärmningskoncept i Finland

Infranode erbjuder fjärrvärmepannor som en tjänst genom Varmalämmitys

Läs mer

Utvecklar förnybar värme i Osloregionen

Tillsammans med Akerhus fylkeskommun erbjuder Infranode hållbar uppvärmning och kyla i Osloregionen

Läs mer

Det nya energibolaget

Infranode bidrar till ett grönare samhälle genom Eneo Solutions helhetslösningar för solenergi och värme

Läs mer

Förbättrar fjärrvärmen i Sverige

Infranodes investering Vasa Värme driver och utvecklar fjärrvärme från förnyelsebara energikällor

Läs mer

"Med Infranode som delägare kommer Akershus Energi Varme att stärkas ekonomiskt och vi får en kunskapsrik och tillväxtorienterad delägare"

– Jørn Myhrer, VD Akershus Energi