Investeringar för nordisk infrastruktur

Investeringar för våra barn

Investeringar för morgondagen

Långsiktiga och ansvarsfulla investeringar i infrastruktur för ett mer hållbart samhälle

Vi bygger ett mer hållbart samhälle

Infranode är ett svenskt företag som investerar ansvarsfullt i infrastruktur i Norden. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter med en långsiktig horisont. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam.

ÅR

Vårt team har mer än 150 års samlad erfarenhet av att utveckla infrastruktur

MDR

Vi förvaltar och investerar 4,5 miljarder kronor åt ledande institutionella investerare och nordiska pensionsfonder

ÅR

Vi är långsiktig ägare av infrastruktur med en investeringshorisont på minst 25 år

Vi investerar i samhällsinfrastruktur i Norden

Vi investerar i såväl kommunal som regional och nationell infrastruktur.

1

Transport

Kollektivtrafik
Depåer
Järnvägar
Flyplatser
Hamnar
Vägar
Broar
Tunnlar
Elektrifiering

2

Energi

Distribution och transmissionsnät för el
Vatten och avlopp samt avfallshantering
Fjärrvärme och kyla
Förnybar energi
Gatubelysning

4

Telekom

Fibernät
Torn
Datacenter

3

Social infrastruktur

Bad- och idrottsanläggningar
Vårdcentraler och sjukhus
Skolor och förskolor
Äldreboenden
Kulturbyggnader
Räddningstjänstanläggningar
Andra offentliga byggnader och samhällsfastigheter

En ansvarsfull partner för offentlig sektor

Tryggt kapital

Nordiskt pensionskapital investeras och bidrar till utvecklingen av hållbara städer och kommuner i Norden

Långsiktig ägare

Infranode är både genom majoritet- och minoritetsinvesteringar en långsiktig ägare och partner under minst 25 år

Hållbarhetsfokus

Ansvarsfulla investeringar som förbättrar för invånare, miljö och våra framtida pensioner

Erfarenhet med lokal närvaro

150 års samlad erfarenhet av infrastrukturinvesteringar från våra kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors

Investerare med samhällsengagemang

Våra lokala pensionsfonder investerar i infrastruktur långsiktigt genom Infranode för att trygga sina kunders framtida pensioner och bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. EU investerar i Infranode genom European Investment Bank i syfte att uppfylla sitt mål om att investera för att förbättra medborgares livssituation. 

Ansvarsfulla investeringar

Vårt hållbarhetsfokus och långsiktiga strategi gör oss till en stabil och trygg partner för att utveckla och förvalta infrastruktur över minst 25 år. Genom att prioritera hållbarhet och långsiktighet kan vi skapa värden för den offentliga sektorn och ta ansvar för infrastrukturens livscykel, från analys och genomförande under byggfasen till ägande, drift och underhåll under förvaltningsfasen.

Ett engagerat team med infrastrukturspecialister

Vårt team har mer än 150 års samlad erfarenhet av att investera i, äga och utveckla infrastruktur i partnerskap med offentliga och privata aktörer. Vårt investeringsteam har stor kunskap inom energi, transport, telekom och social infrastruktur och finns i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

Förbättrar fjärrvärmen i Sverige

Infranodes investering Vasa Värme driver och utvecklar fjärrvärme från förnyelsebara energikällor

Läs mer

Nyheter

Infranode and Mirova have entered into an agreement to acquire a 33.9% stake in the Finnish energy utility company Loiste

Infranode and Mirova, through Core Infrastructure Fund II, have a long-term investment strategy and extensive experience from developing…

Läs mer...

Infranode portfolio company, Oslofjord Varme, acquires additional shares in Fredrikstad Fjernvarme

Oslofjord Varme (owned 42.5% by Infranode) has completed the acquisition of an additional 22% equity stake in Fredrikstad…

Läs mer...

Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn

Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av en ny containerterminal i Gävle hamn och går in som…

Läs mer...

Infranode startades i partnerskap med Areim, en ledande nordisk investerare och rådgivare inom fastighetssektorn. Areim har 15 års erfarenhet av investeringar och transaktioner omfattande mer än 80 miljarder kronor i fastighetssektorn. Areim förvaltar tre värdeadderande fastighetsfonder med högt ansedda lokala och internationella investerare i ryggen.