Ved din side i det lange løp

Vi jobber for en bedre infrastruktur i dag og for fremtidige generasjoner

Vårt team

Infranode er et team av infrastruktureksperter med 150 års lokal og internasjonal erfaring fra å investere i, administrere og forvalte infrastruktur. Vi har også stor erfaring med å inngå langsiktige samarbeid, samt eie sammen med både offentlige og private aktører i infrastruktursektoren.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

Christian er en av gründerne av Infranode. Han har over 15 års erfaring fra infrastruktursektoren og tilsammen 18 års erfaring av lånestrukturering, corporate finance og forretningsutvikling innen flere europeiske land.

Før Christian startet Infranode var han sjef for forretningsutvikling og selskapsrett for den globale softwarebedriften IBS og Senior Advisor på SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services, der han jobbet med oppbygningen av et eksportinrettet infrastrukturfond, Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Mellom 2001 og 2009 arbeidet Christian i London og hadde en sjefsrolle i det europeiske infrastrukturteamet hos monoline-finansieringsinstituttet FSA. Der deltok han i mange banebrytende infrastrukturprosjekter og kommunale finansieringsmodeller.

Deretter var han en av gründerne av Arcadium Infrastructure Debt Fund før han flyttet til Sverige.
Christian startet karrieren sin som kundeansvarig på Londonkontoret for Global Financial Risk Practice-avdelingen på Willis Ltd. Der hadde han ansvaret for forvaltningen av porteføljen av forsikrings- og gjenforsikringsløsninger som var spesielt rettet mot italienske banker.

Han har en eksamen i Financial Markets and Institutions fra universitetet Bocconi i Milano. Deretter studerte han på Erasmus-universitetet i Rotterdam og ved London Business school. Han har italiensk som morsmål og snakker flytende engelsk og slovensk og har i tillegg gode kunskaper i fransk og svensk.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip er en av gründerne av Infranode. Han har ti års erfaring fra infrastruktursektoren i Sverige og Norden, og totalt 15 års erfaring av investering, oppkjøp av bedrifter, forretningsutvikling og selskapsrett.

Før Philip startet Infranode var han Senior Advisor på SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services, der han jobbet med oppbygningen av det eksportinrettede infrastrukturfondet Svenska Export- och Infrastrukturfonden.

Mellom 2007 og 2012 var Philip sjef for investering og prosjektutvikling i Nordic Airport Properties, et av få partnerskap mellom den offentlige og den private sektoren for utvikling, investering og finansiering av infrastruktur i Sverige. Hans erfaring av partnerskap mellom offentlige og private aktører innen infrastruktur strekker seg fra drift og prosjektledelse med ansvar for transaksjoner til styrelse- og struktureringsspørsmål.

Før dette var Philip gründer og administrerende direktør i en konsulentbedrift som tilbød tjenester relatert til oppkjøp. I 2002 begynte han en karriere som assisterende advokat i gruppen for oppkjøp av bedrifter samt gruppen for bank- og finanse på Mannheimer Swartling, et ledende advokatbyrå i Sverige.

Philip har en cand.jur. eksamen og en eksamen i økonomi fra Stockholms universitet som innbefattet studier ved NYU Stern School of Business, NYU School of Law og Bond University i Australia. Han har svensk som morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunskaper i tysk.

Aleksi Graan

Director
Country Lead Finland
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi er director og ansvarig for Infranodes virksomhet i Finland. Han har fem års erfaring av investering og strategiprosjekter innen energisektoren.

Aleksi har deltatt i flere høyprofilerte transaksjoner på det nordiske elnettsmarkedet, både på kjøpssiden og salgssiden, med en akkumulert transaksjonsverdi som overstiger 90 milliarder svenske kroner.

Før Aleksi begynte på Infranode arbeidet han som strategisjef på Fortum Sverige (nå Ellevio) der han hadde ansvar for M&A og strategiutvikling. Som strategisjef var han dypt involvert da Fortum solgte elnettstilgangene sine. Før det var han sjef for avdelningen for langsiktig forvaltning av samtlige av Fortum Distributions elnettsressurser i Finland, Norge og Sverige.

Aleksi startet karrieren sin på den nordiske investeringsbanken Icecapitals kontor i Helsinki. Der arbeidet han med M&A og finansiell rådgiving med fokus på energisektoren med oppdrag for energiselskaper og internasjonale infrastrukturinvestorer. Han jobbet også med flere typer av energiressurser så som regulerte el- og gassnettsselskaper, fjernvarme, vannkraft, LNG, vindkraft og andre fornybare energikilder.

Aleksi har en master i økonomi og en sivilingeniørseksamen med fokus på energiteknikk fra Aaltouniversitetet i Helsinki. Han har finsk som morsmål og snakker i tillegg flytende engelsk og svensk.

Erik Botnevik

Director
Country Lead Norway
Sector Head Telecom
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik har ansvar for Infranode’s norske virksomhet og sektor-ansvar for telekom i Norden.

Han har totalt over 15 års transaksjon- og forretningsutviklingserfaring inkludert lederroller i Telenor-konsernet med blant annet ansvar for konsernets globale investering og portefølje-strategi. I tillegg har Erik over 10 års erfaring som rådgiver på norske transaksjoner innen telekom, energi og infrastruktur for ledende investeringsbanker som ABN AMRO, Citi og SEB. I SEB Corporate Finance i Oslo var han nordisk ansvarlig for telekom og i tillegg dekket norsk infrastruktur.
Erik har en B.Sc fra London School of Economics og en M.Sc fra Cass Business School. Han er norsk statsborger og er basert i Oslo-regionen.

Carl-Emil Lindholm

Director
Country Lead Sweden
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil er Investment Manager på Infranode. Han har over fem års erfaring av infrastrukturinvestering og av å etablere samarbeider mellom offentlig og privat sektor. Han har jobbet med blant annet etableringen av sameie av vindkraft i Sverige og Storbrittannia mellom den statlige svenske bedriften Vattenfall, Skandia og AMF.

Etter eksamen begynte Carl-Emil på Vattenfall og hadde posisjoner på Asset Optimisation & Trading-divisjonen i Stockholm samt Produktionsdivisionen i Berlin før han sluttet seg til M&A-avdelingen i Stockholm. Han har jobbet med både oppkjøp og salg innen områdene eldistribusjon, varme, vannkraft, havsbasert vindkraft samt landbasert vindkraft. Under studieårene arbeidet han på Carnegie Investment Bank og gjorde et Internship på M&A-avdelningen til Deloitte i Stockholm.

Carl-Emil har en bachelor i Finanse, Regnskap og Finansiering og en master i Finanse fra Handelshögskolan i Stockholm. Han tok også et utvekslingssemester ved Macquarie University i Sydney, Australia. Han har svensk som morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunskap i tysk.

Johan Tiselius

Investment Manager
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan er Investment Manager på Infranode. Før han begynte på Infranode jobbet han som analytiker for Investment Banking hos Citigroup der han var delaktig i internasjonale oppkjøp, avhending og private placements. Johan har en M.Sc. i Finance fra Copenhagen Business School.

Johan begynte hos Citi etter eksamen 2015 og har vært jobbet med så vel svenske som internasjonale cross border-oppkjøp, avhending og private placements innen forskjellige bransjer.

Johan har en M.Sc. i Finance and Strategic Management fra Copenhagen Business School og har tatt et utvekslingssemester ved Singapore Management University. Han har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Joel Löfroth

Investment Manager
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel er Investment Manager på Infranode. Før han begynte på Infranode jobbet han som innen Nordiska Coverage på RBS i Stockholm samt M&A-avdelingen hos Ellevio (tidigere Fortum Distribution Sverige).

Han begynte på Ellevio sommeren 2015 og var involvert i Ellevios refinansieringsprosess, oppkjøpsstrategi med to vellykkede transaktioner og flere andre utviklingsprosjekter. Hos RBS jobbet han med forskjellige finansieringsprosjekter (oppkjøpsfinansiering og kapitalmarkedstransaksjoner) for store nordiske bedriftskunder. Under studietiden jobbet han som sommeranalytiker i London og i konsulentbransjen i Shanghai.

Joel har en M.Sc. i Economics fra University of Warwick og en bachelor fra Åbo Akademi i Finland, en utdanning der han tok et utvekslingsår i USA. Han har svensk som morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunskap i finsk.

Johan Medin

Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan er Investment Manager på Infranode. Før han begynte på Infranode arbeidet han på Investment Banking på Nordea i Stockholm der han var delaktig i et flertall M&A-transaksjoner samt børsintroduksjoner i forskjellige bransjer. Johan har en M.Sc. fra Handelshögskolan i Göteborg.

Johan begynte på Nordea etter eksamenen 2014 der han var delaktig i et flertall M&A-transaksjoner og børsintroduksjoner i forskjellige bransjer. Under studieårene hadde han en deltidsjobb på Sjätte AP-fonden i Göteborg og har i tillegg erfaring fra Internships for Investment Banking på Barclays i London og Carnegie i Stockholm.

Johan har en M.Sc. i Industrial and Financial Management fra Handelshögskolan i Göteborg. Han har tatt et utvekslingssemester ved Bocconi University i Milano, Italia. Han har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Leif Andersson

Founding Partner og formann i investeringsutvalget
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif har over 25 års erfaring fra eiendom- og finansesektoren. Han arbeidet i nærmere ti år på AP-fondets eiendomsselskap AP Fastigheter der han var sjef for investeringer. Han forlot bedriften i 2002 for å starte Areim der han nå er formann.

Leif er gründer og formann i Infranode. I tillegg er han formann i investeringskomitéen i Infranode. Leif er også en av gründerne av INREV, en europeisk organisasjon for investorer og andre aktører innen eiendomsindustrien, der han var formann i åtte år.Leif startet karrieren sin på den børsnoterte bedriften Paul Anderson Industrier i Västerås der han arbeidet som analytiker og controller. I 1994 begynte han på de svenske AP-fondenes eiendomsselskap der han etter kort tid ble investeringssjef, en stilling han hadde fram til 2002.

Leif startet Areim i 2003, som nordisk Operating Partner til The Blackstone Groups eiendomsvirksomhet. I 2005 innledet Areim et samatbeid med ING (nå CBRE GI) for å hjelpe dem med å bygge opp sin nordiske eiendomsvirksomhet. Leif var en av de tre gründerne av JARL AM, byggmesteren for Stockholm Waterfront.

I 2007 startet Areim sitt første eiendomsfond med 2,1 milliarder kroner i garantert kapital fra ATP, APG og GIC. I 2012 ble det påfølgende fondet Areim II startet med et garantert kapital på ca 3 milliarder kroner fra blandt annet APG, GIC, AP4 og Allianz.

I 2002 ble INREV startet der Leif var formann i åtte år..
I 2004 ble Leif ekstern styremedlem for eiendomsselskapet CA Fastigheter AB. Leif har en sivilingeniøreksamen i Lantmäteri fra KTH rettet mot bygning- og eiendomsøkonomi samt en EMBA fra Handelshögskolan i Stockholm.

Alexandra Björklund

Investor Relations
alexandra.bjorklund(at)areim.se
+46 72 078 82 63

Alexandra har ansvaret for Investor Relations på Areim/Infranode og har over ti års erfaring fra finansebransjen.

Alexandra begynte på Areim i 2017. Før hun begynte på Areim arbeidet hun på SEB med obligasjonsfinansiering av bedrifter i Norden, Tyskland og Storbrittannia. Før det jobbet hun med investorrelasjoner og forretningsutvikling i hedgefondene på Blackstone i London.

Alexandra har erfaring fra private equity investeringer på LGT Capital Partners i Zürich samt investment banking på J.P. Morgan i London.

Alexandra har en eksamen i siviløkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Wallerstad

Controller
erik.wallerstad(at)areim.se
+46 70-877 61 82

Erik er Controller i Areim/Infranode. Han sluttet seg til Areim 2015. Før han begynte på Areim arbeidet han for eiendomsselskapene Hemsö Fastighets AB og Kungsleden.

Erik har en master innen bedriftsøkonomi fra Linköpings Universitet.

Omfattende erfaring og kompetanse med lokal tilstedeværelse

Ekspertise innen eierskap og videreutvikling av infrastrukturverdier

Vi har lokal tilstedeværelse i alle nordiske land og forstår de ulike behovene, forskriftene og spesifikke utfordringene

Vårt nettverk består av ledende eksperter med erfaring fra ledenderstillinger innen infrastrukturvirksomhet, både offentlig og privat

Med vår kompetanse vil vi gjøre ansvarlige investeringer for å forbedre og videreutvikle vår infrastruktur for et bærekraftig samfunn

Vårt nettverk av eksperter

Vårt nettverk består av erfarne eksperter med lang erfaring fra ledende stillinger innen infrastrukturvirksomheter, både offentlig og privat. De har også lang erfaring fra politikk og institusjonelle investorer. Alle våre rådgivere har omfattende forståelse for de lokale perspektivene i de nordiske landene.

Anders Olsson

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Anders har over 30 års erfaring fra energisektoren i Norden innen blant annet elnett og varme, hvorav ti år i ledende stillinger innen E.ON og som styremedlem på Svensk Energi.

Anders er Senior Advisor i Infranode og stemmeberettiget medlem i investeringskomitéen.

Mellom 2003 og 2006 var Anders administrerende direktør på ElektroSandberg AB (nå ONE Nordic AB), en ledende leverandør av tekniske konsulenttjenester, service og outsorcing innen energi- og industrisektoren, der han siden 1996 hadde vært viseadministrerende direktør og jobbet innen diverse ledende stillinger.

I 2006 ble Anders administrerende direktør for den svenske elnettsvirksomheten til E.ON. Han fortsatte innen E.ON, der han mellom 2008 og 2010 var Senior Vice President for den nordiske virksomheten og medlem i det globale konsernstyret.

Anders har også hatt oppdrag innen ledelsen hos Svensk Energi mellom 2006 og 2015 og nettkomitéen ved den europeiske energisektorens bransjeorganisation Eurelectric fra 2011 til 2015. Mellom 2012 og 2015 var han i tillegg styremedlem i tankesmien Global Utmaning, som blant annet fokuserer på energi- og klimaspørsmål.

Anders har en Executive MBA fra Lunds universitet.

Lars Åberg

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Lars har nesten 40 års erfaring innen finansesektoren, hvorav mer enn 20 år i ledende stillinger innen de svenske statlige pensjonsfondene (der han var sjef for renteinvesteringer) og det svenske pensjons- og forsikringsselskapet AMF (der han var sjef for renteinvesteringer, sjef for ALM og sjef for aktivaallokering).

Lars er Senior Advisor i Infranode og er stemmeberettiget medlem av investeringskomitéen.

Lars startet karrieren sin i den svenske bankgruppen PK Banken (nå Nordea), der han jobbet 15 år i forskjellige stillinger både i Sverige og internasjonalt.

Mellom 1991 og 1997 var han sjef for renteinvestering for de svenske statlige pensjonsfondene (1-3) med ansvar for en allokering på over 600 milliarder kroner. Senere begynte han på det svenske pensjons- og forsikringsselskapet AMF der han var sjef for renteinvestering og utenlandsk valuta, sjef for ALM og sjef for aktivaallokering. Under sin tid hos AMF var han med i styregruppen for kapitalforvaltning.

Lars har hatt styreoppdrag i AMF Fastigheter AB og Rikshem AB. Han er for tiden styremedlem i Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en bachelor i bedriftsøkonomi fra Stockholms universitet.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfaring fra den finske energisektoren, hvorav ti år som administrerende direktør i tre energiselskaper. Under hans lederskap fikk et nytt kjernekraftselskap, Fennovoima, godkjenning fra den finske regjeringen for konstruksjonen av et nytt kjernekraftverk i Finland.

Tapio er Senior Advisor for Infranode. Etter eksamen arbeidet Tapio for Teollisuuden Voima der han hadde forskjellige stillinger med økt ansvar. Siden 2005 har han vært administrerende direktør for tre finske energiselskaper. To av dem, Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima, er middelstore selskaper som hovedsakelig er i kommunal eie.

Hos det tredje selskapet, Fennovoima, drev han de første fem årene av selskapets kjernekraftverksprosjekt med fremgang. Hovedoppgaven hans under den innledende delen av prosjektet var å få politisk godkjenning for det nye selskapet og greenfieldprosjektet. Dette medførte en omfattende innsats innen kommunikasjon og næringslivsinteresser.

I tillegg har Tapio hatt flere styrelseoppdrag i de selskapene han har vært administrerende direktør for.

Tapio har en eksamen som sivilingeniør innen teknisk fysikk fra Helsinki University of Technology med energi- og nukleærteknologi samt energihåndtering. Han har også en MBA fra samme universitet.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan er Senior Advisor i Infranode och har mer enn 40 års erfaring innen den offentlige sektoren i Sverige med stillinger som finanseminister, stortingsrepresentant og generaldirektør innen EU-kommisjonen. Han er styremedlem i den svenske infrastrukturkommisjonen og har i en lang tid arbeidet med holdbarhet på et lokalt og globalt nivå.

Allan startet karrieren sin som journalist før engasjementet innen fagforeningen i IF Metall førte ham inn på en politisk bane. Han jobbet som statssekretær på arbeidsmarkedsdepartementet, generaldirektør for Arbetsmarknadsstyrelsen og var stortingsrepresentant. Han var finansminister i den sosialdemokratiske regjeringen under Ingvar Carlsson og satt i styret for Sveriges riksbank.

Fra 1995 til 2000 var Allan generaldirektør for EU-kommisjonens generaldirektorat for arbeidsmarkedstiltak, sosialpolitikk og likestilling. I tillegg har han vært formann for Sveriges Television og Lunds Universitet. I 2007 ble han utnevnt til en av regjeringens sjefsforhandlere (Värdskapsbud for ESS). Dessuten har Allan vært forhandler for diverse prosjekter samt medlem i et flertall internasjonale kommisjoner og rådgivende instanser.

Allan er for tiden styremedlem i den svenske Infrastrukturkommissionen, medlem i Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien, Senior Advisor for Global Utmaning, som er en tankesmie i Stockholm, samt medlem i Global Utmanings rådgivende ledelse for klima og energi.

Elisabeth Morthen

Senior Advisor og styrelseledamot i Akershus Energi Varme AS

Elisabeth er Senior Advisor i Infranode. Hun har mer enn 20 års erfaring fra den norske energisektoren og mer enn 30 års erfaring av strategi-, organisasjons,- og komminikasjonsarbeid innen den offentlige og den private sektoren, noe som inkluderer ledende stillinger og styreoppdrag for bl.a. Statkraft, Innovation Norway og Finanseinspeksjonen.

Mellom 1999 og 2002 var Elisabeth administrerende direktør på energiselskapet Akershus Energi. Under årene som fulgte var hun styremedlem i flere energiselskaper, deriblant Agder Energi og Eidsiva Energi. Hun var i tillegg styremedlem i Statkraft mellom 2014 og 2016.

Fra 2005 til 2008 var hun ansatt som markedssjef hos Røde Kors i Norge. Deretter var hun Executive Vice President i TINE SA mellom 2008 og 2012, der hun også var styremedlem i Diplom IS. Elisabeth har en bachelor innen miljø- og biovitenskap og en master innen jordbruks-, nærings- og resursøkonomi fra Norges Universitet.

Miljøvennlig energi i Norge

Lær om vårt partnerskap med Akershus Energi Varme

Kontakt oss

Stockholm

Norrlandsgatan 18, 11143 Stockholm, Sweden

Vis på kart

 

Helsinki

Erottajankatu 9 A 10, FIN-00130 Helsinki

Vis på kart

Stockholm

Helsinki